Плекаємо рідну мову

547 переглядів

18.02.2021


Список літератури:

Плекаємо рідну мову
 1. Венжинович Н. Ф. Сучасна українська літературна мова : навчальний посібник / Н. В. Венжинович. – Київ : Знання, 2008. – 304 с.
 2. Галузинська Л. І. Укранська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / Л. І. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк. – Київ : Знання, 2008. – 430 с.
 3. Греб М. М. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / М. М. Греб. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2014. – 416 с.
 4. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення / Т. Б. Гриценко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 536 с.
 5. Ділова українська мова : навчальний посібник / за ред. О. Д. Горбула. – Київ : Знання, 2006. – 222 с.
 6. Дороз В. Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах : навчальний посібник / В. Ф. Дороз. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 386 с.
 7. Дудик П. С. Сучасна українська мова : завдання і вправи : навчальний посібник / П. С. Дудик, В. М. Литовченко. – Київ : Академія, 2009. – 264 с.
 8. Зубков М. Г. Сучасний український правопис : комплексний довідник / М. Г. Зубков. – Харків : Торсінг, 2000. – 208 с.
 9. Лесюк М. Доля моєї мови / М. Лесюк. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2004. – 288 с.
 10. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування : навчальний посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич. – Київ : Каравела, 2012. – 352 с.
 11. Микитюк О. Сучасна українська мова : самобутність, система, норма : навчальний посібник / О. Микитюк. – Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2020. – 440 с.
 12. Мова й література в проекції сучасних наукових парадигм : колективна монографія / М. М. Греб, С. М. Глазова, О. П. Колінько, Б. А. Салюк, С. І. Корнієнко. – Донецьк : ЛАНДОН, 2012. – 246 с.
 13. Мова і соціум : етнокультурний аспект : колективна монографія / відп. ред. О. П. Колінько. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 264 с.
 14. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : навчальний посібник / В. І. Мозговий. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 592 с.
 15. Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради: навчальний посібник / О. Пономарів. – Київ : Либідь, 2001. – 240 с.
 16. Русанівська В. М. Історія української літературної мови : підручник / В. М. Русанівська. – Київ : АРтЕк, 2002. – 424 с.
 17. Семеног О. Українська культуромовна особистість учителя : шляхи її формування в системі професійної підготовки : монографія / О. Семеног. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 272 с.
 18. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Серебрянська, З. Терлак . – Київ : Знання, 2006. – 367 с.
 19. Стахів М. Український комунікативний етикет : навчально-методичний посібник / М. Стахів. – Київ : Знання, 2008. –245 с.
 20. Терещенко В. Методика реалізації українського правопису в новій редакції у закладах загальної середньої освіти : навчально-методичний посібник / В. Терещенко, А. Панченков. – Харків : Соняшник, 2019. – 256 с.
 21. Ужченко В. Д. Сучасна українська мова : збірник вправ і завдань : навчальний посібник / В. Д. Ужченко, Т. П. Терновська, Т. С. Маркотенко. – Київ : Вища школа, 2006. – 286 с.
 22. Українська без помилок. Говоримо і пишемо правильно. Сучасний довідник з урахуванням останніх змін у правописі і мовленні / уклад. О. М. Журенко. – Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 512 с.
 23. Український правопис (новий) : офіційний текст. – Київ : Кондор, 2019. – 284 с.
 24. Фурдуй М. І. Українська мова : практикум з правопису / М. І. Фурдуй. – Київ : Либідь, 2004. – 272 с.
 25. Читай і знай! : довідник-практикум із сучасної української літературної мови / Н. Дзюбишина-Мельник, О. Лаврінець, К. Симонова, Л. Ціпцюра, І. Ярошевич. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2018. – 415 с.
 26. Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова : навчальний посібник / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. – Київ : Алерта, 2017. – 544 с.