Підскарбій БУ-БА-БУ

26.01.2021


Список літератури:

 1. Андрухович Ю. Московіада : роман жахів / Ю. Андрухович // Сучасність. – 1993. – № 2. – С.10–60.
 2. «Бу-Ба-Бу» (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак) : вибрані твори : поезія, проза, есеїстика / авт. проект, упоряд., бібліограф. відомості та прим. Василя Ґабора. – Львів : Піраміда, 2008. – 392 с.
 3. Бутурлим Т. Утвердження життєвих цінностей у поезії Олександра Ірванця / Т. Бутурлим // Дивослово. – 2017. – № 6. – С. 7–11.
 4. Галич А. О. Стіна в романі-антиутопії О. Ірванця «Рівне / Ровне (Стіна)» / А. О. Галич // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. 23, ч. 2. – С. 289–296.
 5. Євтушок О. В. Ірванець Олександр Васильович / О. В. Євтушок // Енциклопедія Сучасної України. Т. 11. Зор – Как / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський та ін. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАНУ, 2011. – С. 508–509.
 6. Журавльова С. С. Драматургія Олександра Ірванця як постмодерністська гра // Українська література : навч. посіб. : у 3-х ч. / С. С. Журавльова. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Ч. 3. – С. 188–190.
 7. Зборовська Н. В. Код української літератури : проект психоісторії новітньої української літератури : монографія / Н. В. Зборовська – Київ : Академвидав, 2006. – С. 350–469.
 8. Ірванець О. Рівне / Ровне (Стіна) : нібито роман / О. Ірванець // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – № 138. – С. 38–74.
 9. Ковалів Ю. І. «Бу-Ба-Бу» / Ю. І. Ковалів, І. М. Римарук // Енциклопедія Сучасної України. Т. 3. Біо – Бя / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський та ін. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАНУ, 2004. – С. 502–503.
 10. Корчева Л. М. Олександр Ірванець. Повість безврем’яних літ «Очамимря» / Л. М. Кюрчева, В. А. Камінська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 16–18. – С. 37–42.
 11. Неборак В. Введення в Бу-Ба-Бу : хронопис кінця тисячоліття / В. Неборак. – 3-тє вид.,доп. – Львів : Піраміда, 2015. – 308 с.
 12. Олександр Ірванець // Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ ст. : навч. посіб. У 3-х т. Т. 3 / за ред. В. І. Кузьменка. – Київ : Академія, 2017. – С. 475–486.
 13. Шаф О. В. Еволюція жанрів української лірики рубежу ХХ – ХХІ століть : навч. посіб. / О. В. Шаф. – Київ : Просвіта, 2012. – 272 с.