Охорона праці та безпека життєдіяльності. Цивільний захист. Пожежна безпека

37 переглядів

26.09.2019


Охорона праці та безпека життєдіяльності. Цивільний захист. Пожежна безпека

Список використаної літератури:

 1. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації / Ю. С. Скобло, Т. Б. Соколовська, Д. І. Мазоренко та ін. – Київ : Кондор, 2006. – 422 с.
 2. Безпека життєдіяльності у навчальних закладах : нормативні правові документи та метод. матеріали / уклад. В. І. Туташинский, М. Х. Махомед, В. М. Нижник ; М-во освіти та науки України ; Науково-методичний центр середньої освіти ; Волинський обл. навчально-метод. інститут післядиплом. освіти педагогічних кадрів ; Управління освіти Луцького міськвиконкому. – Львів : Каменяр, 2004. – 895 с.
 3. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи : навч. посіб. / С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, А. С. Апостолюк та ін. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – 215 с.
 4. Біленький М. С. Друкована пропаганда на службі збереження здоров’я та життя людей / М. С. Біленький // Безпека життєдіяльності. – 2019. – № 4. – С. 18.
 5. Біль і тривоги Чорнобиля / упоряд. Ю. В. Сафонов. – Київ : Київська правда, 2006. – 288 с. : іл.
 6. Бойченко Т. Є. Основи здоров’я : підручник для 1 кл. / Т. Є. Бойченко, О. Я. Савченко. – Київ : Навчальна книга, 2002. – 96 с.
 7. Вдовенко І. С. Методика викладання курсу безпеки життєдіяльності : навч. посіб. / І. С. Вдовенко. – Київ : Кондор, 2014. – 196 с.
 8. Воронцова Т. В. Основи здоров’я : підручник для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, І. А. Репік. – Київ : Алатон, 2005. – 176 с.
 9. Герасименко З. З. Забезпечення охороні праці та безпеки життєдіяльності в закладі освіти / З. З. Герасименко // Управління школою. – 2019. – № 7–9. – С. 52–55.
 10. Гогіташвілі Г. Г. Системи управління охороною праці : навч. посіб. / Г. Г. Гогіташвілі. – Львів : Афіша, 2002. – 320 с. : іл.
 11. Гогіташвілі Г. Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : навч. посіб. / Г. Г. Гогіташвілі, Є. Т. Карчевські, В. М. Лапін. – Київ : Знання, 2007. – 367 с.
 12. Горпинченко В. М. Альтернативні погляди на практичні заходи безпеки в закладах освіти / В. М. Горпинченко // Управління школою. – 2018. – № 16–17. – С. 55–56.
 13. Денисова Н. М. Сучасний стан системи навчання з питань охороні праці та цивільного захисту під час професійної підготовки у вищих навчальних закладах України / Н. М. Денисова // Безпека життєдіяльності. – 2019. – № 4. – С. 16–17.
 14. Депутат О. П. Цивільна оборона : підручник / О. П. Депутат, І. В. Коваленко, І. С. Мужик ; за ред. П. І. Кашина. – 3-те вид. , перероб. та доп. – Львів : Василькевич К. І., 2005. – 340 с.
 15. Джигирей В. С. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / В. С. Джигирей, В. Ц. Жидецький. – 3-тє вид., доп. – Львів : Афіша, 2000. – 256 с.
 16. Друян О. Надійна допомога, що рятує із безодні горя / О. Друян // Ситуація. – 2019. – № 7. – С. 6.
 17. Дутчак А. Країна суперечностей : про проблемні питання у сфері державного регулювання умов праці / А. Дутчак // Охорона праці. – 2015. – № 1. – С. 58–53.
 18. Жидецкий В. Ц. Основи охороні праці : підручник / В. Ц. Жидецкий. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 375 с. + СD.
 19. Захист Вітчизни : підручник для учнів 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів (рівень стандарту, для хлопців) / І. М. Герасимів, К. О. Пашко, М. М. Фука, Ю. П. Щирба. – Тернопіль : Астон, 2011. – 280 с. : іл.
 20. Захист Вітчизни : підручник для учнів 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для хлопців) / К. О. Пашко, І. М. Герасимів, Ю. П. Щирба, М. М. Фука. – Тернопіль : Астон, 2011. – 280 с. : іл.
 21. Іваненко Ю. Що пожежа – то не жарти! Пам’ятати всім це варто : сценарій лялькової вистави у двох діях / Ю. Іваненко // Безпека життєдіяльності. – 2019. – № 8. – С. 7– 11.
 22. Інструкції з безпеки життєдіяльності учнів ЗНЗ І ступеня : спецвипуск // Початкове навчання. – 2014. – № 16–18.
 23. Катренко Л. А. Охорона праці : навч. посіб. / Л. А. Катренко, Ю. В. Кіт, І. П. Пістун. – 4-те вид., стереотипне. – Суми : Університетська книга, 2011. – 540 с.
 24. Козяр М. М. Основи охорони праці , безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук. – Київ : Кондор, 2015. – 458 с.
 25. Константінов М. П. Радіаційна безпека : навч. посіб. / М. П. Константінов, О. А. Журбенко. – Суми : Університетська книга, 2003. – 151 с.
 26. Кутлахмедов Ю. О. Основи радіоекології : навч. посіб. / Ю. О. Кутлахмедов, В. І. Корогодін, В. К. Кольтовер ; за ред. В. П. Зотова. – Київ : Вища школа, 2003. – 319 с. : іл.
 27. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посіб. / В. М. Лапін. – 8-е вид. , перероб. і доповн. – Київ : Знання, 2013. – 335 с.
 28. Міценко І. М. Цивільна оборона : навч. посіб. / І. М. Міценко, О. М. Мезенцева. –Чернівці : Книги-ХХІ, 2004. – 404 с.
 29. Мягченко О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : навч. посіб. / О. П. Мягченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 384 с.
 30. Ніколаєнко С. М. Законодавча база управління навчальними закладами / С. М. Ніколаєнко. – Київ : НУБіП України, 2015. – 225 с.
 31. Основи охорони праці : навч. посіб. / Р. М. Івах (ред.), Я. І. Бедрій, Б. О. Білінський, М. М. Козяр. – 4-те вид. перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2012. – 464 с.
 32. Пам’ятка порядку дій населення у разі виявлення підозрілого предмета / Головне управління ДСПС України у Запорізькій області // Ситуація. – 2019. – № 3. – С. 8.
 33. Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на догоспітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій : навч. посіб. / В. С. Тарасюк, М. В. Матвійчук та ін. ; за ред. В. С. Тарасюка. – Київ : Медицина, 2015. – 368 с.
 34. Пістун І. В. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / І. П. Пістун.– 2-ге вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2003. – 301 с.
 35. Пістун І. П. Охорона праці в галузі освіти : навч. посіб. / І. П. Пістун, Ю. В. Кіт, Л. А. Катренко – 3-тє вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2009. – 395 с.
 36. Правові основи охорони праці : навч. посіб. / О. Б. Горностай, О. Л. Мірус, О. В. Станиславчук та ін. – Київ : Знання, 2015. – 215 с.
 37. Професійні хвороби : підручник / за ред. проф. В. А. Капустника, проф. І. Ф. Костюк. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Медицина, 2015. – 536 с.
 38. Сізіков О. Енциклопедичний словник з пожежної безпеки / О. Сізіков, Т. Помазанова, О. Соколенко. // Пожежна та техногенна безпека. – 2019. – № 1. – С. 36.
 39. Слюніна В. О. Пришкільний табір. Рухливі ігри на подвір’ї + правила дорожнього руху : 1–4 кл. / В. О. Слюніна // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2019. – № 7. – С. 11–12.
 40. Стеблюк М. І. Цивільна оборона : підручник / М. І. Стеблюк. – Київ : Знання, 2006. – 487 с.
 41. Третьяков О. В. Охорона праці : навч. посіб. з текстовим комплектом на СD / О. В. Третьяков, В. В. Зацарній, В. Л. Безсонний ; за ред. К. Н. Ткачука. – Київ : Знання, 2010. – 167 с. + СD.
 42. Хижняк В. В. Упровадження інноваційних педагогічних технологій у післядипломну освіту фахівців сфери цивільного захисту / В. В. Хижняк, В. Л. Шевченко // Безпека життєдіяльності. – 2019. – № 4. – С. 20–22.
 43. Хромченко В. Г. Цивільна оборона : навч. посіб. / В. Г. Хромченко. – Київ : Кондор, 2008. – 264 с.
 44. Цивільний захист : конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання / В. О. Васійчук, В. Є Гончарук, О. С. Дацько та ін. ; за ред. В. Є Гончарука. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 208 с.
 45. Цівірко Ю. Майбутнє починається сьогодні : дорослі об’єдналися задля дитячої безпеки / Ю. Цівірко // Ситуація. – 2019. – № 4. – С. 4–5.
 46. Чирва Ю. О. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Ю. О. Чирва, О. С. Баб’як. – Київ : Атіка, 2001.– 304 с
 47. Шоботов В. М. Цивільна оборона : навч. посіб. / В. М. Шоботов. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 438 с.
 48. Яким Р. С. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Р. С. Яким. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 304 с.
 49. Яковець Н. Методична допомога з питань викладання безпеки життєдіяльності / Н. Яковець // Пожежна та техногенна безпека. – 2019. – № 5. – С. 20–21.