Обдаровані діти: психолого-педагогічні дослідження

30.03.2020


Список літератури:

 1. Андросович К. А. Профілактика деструктивної соціалізації обдарованих старшокласників в інтернет-середовищі : метод. реком. / К. А. Андросович, Л. І. Ткаченко. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 40 с.
 2. Бельская Н. А. Роль оценочной функции психики в структуре эстетической одаренности : пособие / Н. А. Бельская. – Киев : Институт одаренного ребенка НАПН Украины, 2014. – 94 с.
 3. Бєльська Н. А. Типологія та методи виявлення інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької діяльності : метод. посіб. / Н. А. Бєльська. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 128 с.
 4. Вінник Н. Д. Психолого-педагогічні підходи до особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників : метод. реком. / Н. Д. Вінник. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 26 с.
 5. Деятельность и способности // Реан А. А. Психология и педагогика / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум. – СПб : Питер, 2004. – С. 187–194. – (Серия «Учебное пособие»).
 6. Диференціальна психологія здібностей // Палій А. А. Диференціальна психологія : навч. посіб. / А. А. Палій. – Київ : Академвидав, 2010. – С. 231–278.
 7. Інтерактивна психолого-педагогічна підтримка соціалізації обдарованих старшокласників : метод. посіб. / М. С. Гальченко , К. А. Андросович, Л. І. Ткаченко та ін. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 136 с.
 8. Камишин В. В. Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості : монографія / В. В. Камишин, О. М. Рева. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 266 с.
 9. Кузьменко В. У. Критерії загальної та спеціальної обдарованості дошкільника / В. У. Кузьменко // Міжнародні педагогічні студії : проблеми довкілля в сучасному світі : зб. наук. праць / уклад. І. Г. Улюкаєва. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – С. 131–135.
 10. Кунгурцева Л. В. Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтернату : монографія / Л. В. Кунгурцева, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 242 с.
 11. Лучинкіна А. І. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі : монографія / А. І. Лучинкіна, К. Г. Мілютіна, Т. А. Яншина. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 252 с.
 12. Навчання і виховання обдарованої дитини : теорія та практика : зб. наук. праць / гол. ред. І. С. Волощук. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – Вип. 1 (12). – 158 с.
 13. Навчання і виховання обдарованої дитини : теорія та практика : зб. наук. праць / гол. ред. І. С. Волощук. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – Вип. 2 (13). – 158 с.
 14. Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості : монографія / за ред. .Р. О. Семенової. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 228 с.
 15. Педагогика креативности в развитии одаренных детей // Педагогика многообразия : учеб. пособ. / авт. кол. : О. Грауманн, В. Гребенникова, М. Емельянова и др. ; под. общ. ред. Г. Нестеренко ; науч. ред. С. Цымбал. – Херсон : ОЛДИ-ПЛЮС, 2016. – Разд. 6. – С. 289–352.
 16. Постова К. Г. Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів : монографія / К. Г. Постова. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 96 с.
 17. Практичний інтелект учнівської молоді : діагностика обдарованості : монографія / В. П. Тименко, С. О. Довгий, М. Ю. Мельник та ін. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 176 с.
 18. Проблема одаренности и индивидуальные цели воспитания // Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский ; под. ред. В. В. Давыдова. – Москва : Педагогика, 1991. – С. 345–349.
 19. Психологічна діагностика інтелектуально обдарованих старшокласників : метод. посіб. / Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник та ін. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 142 с.
 20. Психологічна діагностика обдарованості : монографія / за ред. Р. О. Семенової. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 172 с.
 21. Психологічні особливості лідерської обдарованості : концепції, діагностика, тренінги : монографія / А. В. Мітлош, В. О. Моляко та ін. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 290 с.
 22. Рибалка В. В. Психологія та педагогіка праці особистості : від обдарованості дитини до майстерності дорослого : посібник / В. В. Рибалка. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 220 с.
 23. Розвиток здібностей у дошкільному дитинстві // Дуткевич Т. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – Тема 23. – С. 309–333.
 24. Русова В. В. Самоактуалізація особистості обдарованих старшокласників в умовах профільної підготовки (на матеріалі психологічного супроводу науково-дослідної роботи школярів у Малій академії наук) : метод. посіб. / В. В. Русова, В. В. Рибалка. – Київ : Інфосистем, 2011. – 156 с.
 25. Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу : посібник / за заг. ред. В. О. Киричука. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 192 с.
 26. Способности // Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2000. – Глава 16. – С. 535–550. – (Серия «Мастера психологии»).
 27. Сухий О. Л. Проектування засобів діагностики обдарованості дітей та молоді в інформаційному середовищі : метод. посіб. / О. Л. Сухий, Т. А. Юрченко, В. М. Шульга. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 152 с.
 28. Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів : метод. реком. / Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, І. А. Сліпухіна та ін. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. – 80 с.
 29. Шаповалов Б. Б. Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими дітьми : монографія / Б. Б. Шаповалов, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 230 с.