На риштованнях історії: художня література про історичні події

26.03.2018

Історія творила легенди, а легенди – історію.

Народний вислів часів Гетьманщини


Список використаної літератури:

1. Білик І. Не дратуйте грифонів : історичний роман / І. Білик. – К. : Заповіт МГП «Інформ ВТ Сервіс», 1993. – 304 с.

2. Білик І. Похорон богів : роман  / І. Білик. – К. : Радян. письменник, 1986. – 574 с.

3.Босович В. Володимир, син Святослава : роман / В. Босович. – К. : Укр. центр. духов. культури, 1994. – (Укр. істор. роман)

4. Будзиновський В. Пригоди запорізьких скитальців : повість та оповідання / В. Будзиновський. – К. : Дніпро, 1993. – 383 с.

5. Горлач  Л. Слов’янський острів : історичні романи у віршах / Л. Горлач. – К. : Дніпро, 2008. – 662 с.

6. Добровольський С. Очаківський розмір : історичний роман / С. Добровольський. – К. : Дніпро, 1969. – 409 с.

7. Загребельний П. Диво / П. Загребельний. – К. : Радян. письменник, 1968. – 699 с.

8. Загребельний П. Євпраксія : роман / П. Загребельний. – К. : Дніпро, 1987. – 319 с.

9. Загребельний П. Первоміст : роман / П. Загребельний. – К. : П. Загребельний. – К. : Радян. письм., 1972. – 295 с.

10. Загребельний П. Смерть у Києві : роман / П. Загребельний. – К. : Молодь, 1973. – 415 с.

11. Загребельный П. Роксолана : роман / П.Загребельный. – Х. : Прапор, 1997. – 672 с.

12. Заклятий козак : істор. повісті та оповід. / упоряд. та передм. Олекси Мишанича. – К. : АТ «Обереги», 1994. – 544 с.

13. Иванычук  Р. Мальвы : романы / Р. Иванычук ; перевод с укр. – М. : Худ. лит-ра, 1988. – 685 с.

14. Іваничук Р. Орда / Р. Іваничук. – Львів : Просвіта, 1992. – 198 с.

15. Іваничук Р. Черлене вино : романи / Р. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1979. – 348 с.

16. Іванченко Р. Золоті стремена : роман / Р. Іванченко. – К. : Радян. письменник, 1984. – 445 с.

17. Івасюк М. Г. Балада про вершника на білому коні : роман; Серце не камінь : роман./ М. Г. Івасюк – К. : Дніпро, 1988. – 524с.

18. Кащенко А. Зруйноване гніздо : істор. повісті та оповід. / А. Кащенко. – К. : Дніпро, 1991. – 646 с.

19. Королева Н. Предок : істор. повісті, легенди старокиївські / Н. Королева. – К. : Дніпро, 1991. – 668 с.

20. Кочерга І. Вибрані твори / І. Кочерга. – К. : Сакцент Плюс, 2005. – 480 с.

21. Кулаковський В. Володимир Мономах : істор. роман / В. Кулаковський. – К. : Укр. письменник, 1992. – 315 с.

22. Кулаковський В. Северин Наливайко : роман / В. Кулаковський – К. : Молодь, 1978. – 287 с.

23. Куліш П. Чорна рада : хроніка 1663 року / П. Куліш. – Х. : Основа, при ХДУ, 1990. – 272 с.

24. Лепкий Б. Мотря : істор. повість / Б. Лепкий. – К. : Дніпро, 1992. – 464 с.

25. Лотоцький А. Княжа слава / А. Лотоцький. – Львів : Каменяр. – 1991. – 230 с.

26. Малик В. Горить свіча : роман / В. Малик – К. : Укр. письменник, 1992. – 430с.

27. Малик В. Князь Кий : романи / В. Малик. – К. : Дніпро, 1989. – 574 с.

28. Нечуй-Левицький І. Князь Єремія Вишневецький : роман / І. Нечуй-Левицький. – К. : Знання, 2015. – 248 с. – (Класна література)

29. Опільський Ю. Іду на вас; Ідоли падуть; Сумерк / Ю. Опільський. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1958. – 746 с.

30. Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – К. : Дніпро. – 1991. – 523 с. – (Б-ка іст. прози).

31. Пахучий О. Тиміш Хмельницький, син Богдана : історичний роман / О. Пахучий . – К. : Український письменник, 1992. – 431 с.

32. Пригара М. Михайлик – Джура козацький : повість та оповідання / М. Пригара. – К. : Веселка, 1988. – 269 с.

33. Савченко В. Золото і кров Сінопа : історичний роман-трилер; Консульська вежа : пригодницька повість / В. Савченко. – Дніпропетровськ : ВАТ «Видавництво «Зоря», 2007. – 445 с.

34. Скляренко С. Володимир : роман / С. Скляренко. – К : Веселка, 1991. – 539 с.

35. Скляренко С. Святослав : роман / С. Скляренко. – К. : Веселка, 1991. – 650 с.

36. Старицький М. Облога Буші : історична повість з часів Хмельниччини / М. Старицький. – К. : Молодь. 1961. – 91 с.

37. Старицький М. Останні орли : історична повість із часів гайдамаччини / М. Старицький. – К. : Дніпро, 1968. – 702 с.

38. Франко І. Захар Беркут / І. Франко. – К. : Держлітвидав, 1954. – 157 с.

39. Хижняк А. Данило Галицький : роман / А. Хижняк. – Львів : Каменяр, 1984. – 536 с.

40. Химко А. Між орлами і півмісяцем : історичний роман  / А. Химко. – Український письменник, 1992. – 398 с.

41. Чайковський А. На уходах; За сестрою : історико-пригод. повісті / А. Чайковський. – К. : Веселка, 2008. – 247 с.

42. Чайковський А. Олексій Корнієнко : істор. повість / А. Чайковський. – К. : Веселка, 1992. – 413 с.

43. Черкасенко С. Пригоди молодого лицаря : роман з козацьких часів / С. Черкасенко. – К. : Український письменник, 1993. – 302 с.

44. Шевченко Т. Гайдамаки / Т. Шевченко. – К. : Дніпро , 1969. – 102 с.