Український Мойсей: до 150 річчя від дня народження

19.10.2015

Митрополита Андрея Шептицького


shuptuckiy2Список літератури:

1. Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900-1939 роках: навч. посібн. для 10кл. загальноосвіт. навч. закл. /[Ю. Комаров, В.Мисан, А. Осмоловський та ін.]. – К.: Генеза, 2004. – 256 с.

2. Патриляк І.К. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду / І.К. Патриляк, М.А. Боровик. – Ніжин : Видавець  ПП Лисенко М.М., 2010. – 590 с.

3. Разом на одній землі. Історія України багатокультурна: навч. посібн. / [головний ред. П. Кендзьор]. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – 332 с.

4. Ульяновський В.І. Церква в українській державі 1917-1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського): [навч. посібник] / В.І.Ульяновский. – К.: Либідь, 1997. – 318 с.

5. Ульяновський В.І. Церква в Українській державі 1917-1920 рр. (доба Української Центральної Ради): [Навч.посібник] / В.І.Ульяновский. – К.: Либідь, 1997. – 200 с.

6. Боруцкая О. Праведная жизнь пастыря: 29 июля исполняется 150лет со дня рождения Митрополита Андрея (Шептицкого) / О.Боруцкая // День. -2015. – 24-25 июля (№130-131). – с. 12.

7. Боруцкая О. УкраинскийМоисей: к 150-летию со дня рождения Митрополита Андрея (Шептицкого) /О. Боруцкая. // День. – 12-13 июня (№ 101-102). – с. 13.

8. Гыжий В. Один день в Прилбичах: В семейном гнезде Андрея Шептицкого. / В. Гыжий. // День. – 2015. – 11-12 сентября (№ 164-№165). – с. 12.

9. Марчук Л. «Ніколи нічого не робіть, що не в інтересах українського народу…» / Л. Марчук. // Віче. – 2015. – № 13. – с. 64-65.

10. Мельник О. Мудрість життя  – це любити те, що є добром.: Сьогодні – 150 років від дня народження митрополита  Андрея Шептицького. / О. Мельник. // Урядовий кур’єр. – 2015. – 29 липня (№ 136). – с. 1,6.

11. Чубукова Т. Матеріали до курсу за вибором «Визначні постаті України»: Андрей Шептицький / Т. Чубукова // Історія в школах України. – 2009. – №10. – с. 25. – 28.