Митець на Святі Воскресаючого Духа

27 переглядів

10.03.2020


/60 років Юрію Андруховичу/

Список літератури:

Митець на Святі Воскресаючого Духа

 

 1. Андрухович Ю. «Можливо, я дочекаюся вже завтра?..» / Ю. Андрухович // Тарнашинська Л. Б. Закон піраміди : діалоги про літературу і соціокультурний клімат довкола неї / Л. Б. Тарнашинська. – Київ : Унів. вид-во «Пульсари», 2001. – С. 114–121. – (Українці у світовій цивілізації).
 2. Андрухович Ю. Carpathologia cosmophilica : спроба фіктивного краєзнавства / Ю. Андрухович // Сучасність. – 1997. – № 3. – С. 29–34.
 3. Андрухович Ю. Зима і сни вартового / Ю. Андрухович // Українська мала проза ХХ століття : антологія / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2007. – С. 1379–1386.
 4. Андрухович Ю. І. Екзотичні птахи і рослини : поезії / Ю. І. Андрухович. – Київ : Молодь, 1991. – 104 с. : іл.
 5. Андрухович Ю. І. Таємниця : замість роману / Ю. І. Андрухович. – Харків : Фоліо, 2007. – 478 с.
 6. Андрухович Ю. Із циклу «Листи в Україну» / Ю. Андрухович // Сучасність. – 1993. – № 2. – С. 54–60.
 7. Андрухович Ю. Московіада : роман жахів / Ю. Андрухович // Сучасність. – 1993. – № 2. – С. 10–53.
 8. Андрухович Ю. Різдвяні вакації / Ю. Андрухович // Дніпро. – 2009. – № 12. – С. 98.
 9. Андрухович Ю. Фаустове свято / Ю. Андрухович // Містерія Різдва / упоряд. та світлини Соломії Савки. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – С. 36.
 10. Андрухович Ю. Центрально-східна ревізія / Ю. Андрухович // Сучасність. – 2000. – № 3. – С. 5–32.
 11. Андрухович Ю. Як ми вбили Пятраса / Ю. Андрухович // Українська мала проза ХХ століття : антологія / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2007. – С. 1373–1378.
 12. Анісімова Н. П. «Нашіптування з віків…» : карнавально-містифікована модель історії в поезії Юрія Андруховича / Н. П. Анісімова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. 27, ч. 1. – С. 389–399.
 13. Анісімова Н. П. Український поетичний неоавангард кінця ХХ століття як естетичний феномен // Історія української літератури (кінець ХХ–ХХІ століття) : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Н. П. Анісімова. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч. 1. – С. 72–89.
 14. «Бу-Ба-Бу» (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак) : вибрані твори : поезія, проза, есеїстика / авторський проект, упоряд., бібліогр. відомості та прим. Василя Ґабора. – Львів : Піраміда, 2008. – 392 с. – (Серія «Українські Літературні Групи»).
 15. Зборовська Н. Блазнюючий симптом, або донжуанівська імітація вибору // Код української літератури : проект психоісторії новітньої української літератури : монографія / Н. Зборовська. – Київ : Академвидав, 2006. – С. 403–411.
 16. Ірванець А. Юрій Андрухович / А. Ірванець // Українська мала проза ХХ століття : антологія / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2007. – С. 1371–1372.
 17. Любка А. Про книги, війну і мир : актуальне інтерв’ю з Юрієм Андруховичем / А. Любка // День. – 2015. – 26–27 грудня (№ 237–238). – С. 22.
 18. Моренець В. П. Андрухович Юрій Ігорович / В. П. Моренець // Енциклопедія Сучасної України. Т. 1 / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж. ; Наук. т-во ім. Шевченка ; [голов. редкол. тому : Дзюба І. М. (співголова), Жуковський А. І. (співголова), Железняк М. Г. (відп. секр.) та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2001. – С. 509–510.
 19. Неборак В. …Сягнувши досконалості… // Введення у Бу-Ба-Бу : хронопис кінця тисячоліття / В. Неборак. – 3-те вид., допов. – Львів : Піраміда, 2015. –С. 291–297.
 20. Неборак В. П’ять андруховичознавчих абзаців // Введення у Бу-Ба-Бу : хронопис кінця тисячоліття / В. Неборак. – 3-те вид., допов. – Львів : Піраміда, 2015. – С. 289–291.
 21. Неборак В. Юрко і Сашко, Сашко і Юрко // Введення у Бу-Ба-Бу : хронопис кінця тисячоліття / В. Неборак. – 3-те вид., допов. – Львів : Піраміда, 2015. –С. 249–256.
 22. Павлишин М. «Дванадцять обручів» Юрія Андруховича, або туга за серединою / Марко Павлишин // Сучасність. – 2004. – № 7–8. – С. 69–85.
 23. Пастернак Б. Л. Гефсіманський сад / Б. Л. Пастернак ; пер. з рос. Юрія Андруховича // Стихотворения=Поезії / Б. Л. Пастернак ; упоряд. М. Ю. Рябчук. – Київ : Дніпро, 1990. – С. 93–95.
 24. Пастернак Б. Л. Магдалина / Б. Л. Пастернак ; пер. з рос. Юрія Андруховича // Стихотворения=Поезії / Б. Л. Пастернак ; упоряд. М. Ю. Рябчук. – Київ : Дніпро, 1990. – С. 85.
 25. Романенко О. В. Юрій Андрухович / О. В. Романенко // Історія української літератури : ХХ – початок ХХІ століття : навч. посіб. У 3-х т. Т. 3 / В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська та ін. ; за ред В. І. Кузьменка. – Київ : Академія, 2017. – С. 266–281.
 26. Ткачик Н. М. Ініціаційна парадигма міфологічної подорожі героя у міському топосі (на матеріалі романістики Ю. Андруховича) / Н. М. Ткачик // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. 22, ч. 1. – С. 296–303.
 27. Ткачук М. П. Постмодерний наратив роману «Рекреації» Юрія Андруховича // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2007. – С. 457–461.
 28. Філоненко Н. М. Дискурс сексуальності в романах О. Забужко і Ю. Андруховича : гендерний аспект / Н. М. Філоненко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 355–360.
 29. Харчук Р. Б. Юрій Андрухович – «Орфей хронічний» // Сучасна українська проза : постмодерний період : навч. посіб. / Р. Б. Харчук. – Київ : Академія, 2008. – С. 127–154.
 30. Хомеча М. А. Топос міста у творчості Ю. Андруховича / М. А. Хомеча // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. 22, ч. 1. – С. 330–339.
 31. Шуть В. Я. Гуцульська музика в есеїстиці Юрія Андруховича / В. Я. Шуть // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. 26, ч. 4. – С. 315–322.