Моя Україна – горда та вільна

21.11.2016

  • до Дня Гідності та Свободи

Бібліотека БДПУ підготувала виставку «Моя Україна – горда та вільна» (каб. № 143). На виставці представлені книги, публікації в періодичних виданнях. Цікавий аспект виставки – краєзнавчі матеріали про учасників Майдану, волонтерів та воїнів-захисників – наших земляків.

Список використаної літератури:

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b91. «Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ – ХХІ ст. / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко. – К. : ТОВ «Друкарня Бізнесполіграф», 2016. – 248 с.

2. Воронянский А.В. История Украины : учеб. пособ. для студентов высших учеб. зав. / А.В. Воронянский. – Харьков : Парус, 2005. – 544 с.

3. Герилів С.М. Наші Атланти: жертовність во ім’я спасіння / С.М. Герилів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 292 с.

4. Дві Русі / заг. ред. Л. Івшиної. – К. : Факт, 2003. – 496 с.

5. Дзюба І.М. Україна у пошуках нової ідентичності : статті, виступи, інтерв’ю, памфлети / І.М. Дзюба; вступ. слово М.В. Поповича. – К. : Україна, 2006. – 848 с.: порт. – (Біб-ка Шевченків. комітету).

6. Кульчицький С. Українська революція 2004 р. / С. Кульчицький. – К. : Генеза, 2005. – 368 с.

7. Мицик Ю.А. Історія України : навч. посіб. / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан, В.С. Власов. – 3–те вид., допов. і переробл. – К. : Вид. дім «Києво–Могилянська академія», 2010. – 595 с.

8. Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення : навч. посіб. / В.Ф. Остафійчук. – 4–те вид., випр. – К. : Знання – Прес, 2008. – 424 с.

9. Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : ПрАТ «Українська прес – група», 2011. – 800 с.

10. Токмань Ганна. Майдан: сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – 104 с.

11. У кольорах «помаранчевої революції» / заг. ред. та упоряд. Ю Шаповала. – К. : ТОВ УВПК «ЕксОб», 2007. – 308 с.

12. Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івашиної. – К. : Факт, 2002. – 400 с.

 

Періодичні видання:

1. Головко Володимир. Сучасна Україна. «Революція Гідності 2013 – 2014 рр. та агресія Росії проти України». Додатковий параграф до підручника. Історія України. 11 – й клас / Володимир Головко, Олександр Палій // Історія України. – 2015. – № 9. – С. 5 – 18.

2. Головко В.В. Україна в умовах антитерористичної операції та російської збройної агресії (2014 р.) / В.В. Головко // Український історичний журнал. – 2015. – № 3.– С. 176 – 193.

3. Ившина Л. «Мы в «Дне» ставили «предохранители»…» / Лариса Ившина // День. – 2015. – 20-21 февраля (№ 29-30). – С. 6 – 7.

4. Кульчицький Станіслав. Новітня історія України (2010 – 2014). Додаток до підручника для 11-го класу загальноосвіт. навч. закладів / Станіслав Кульчицький // Історія України. – 2014. – № 21 – С. 5 – 14.

5. Кульчицький С.В. Суспільно – політичне й соціально – економічне становище України в 2010 – першій половині 2015 рр. / С.В. Кульчицький // Український історичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 154 – 175.

6. Мацегора К. Майдан символізує вільну націю / К. Мацегора // Урядовий кур’єр. – 2015. – 24 лютого (№ 34). – С. 2-3.

7. Михайлов М. Злочин без покарання: [річниця кривавих подій на Майдані] / М. Михайлов // Запорізька правда. – 2016. – 18 лютого (№ 6). – С. 2.

8. Семко А. На страже мира / Алена Семко, Сергей Старушко, Владимир Головатый // Бердянские ведомости. – 2016. – 13 октября (№ 42). – С. 10 – 11.

9. Шот М. «Рабів до раю не пускають!»: [наймолодший із Небесної Сотні – 19-річний Устим Голоднюк] / М. Шот // Урядовий кур’єр. – 2014. – 23 серпня (№ 154). – С. 6.

10. Якуніна Т. Мелодія синього неба: сценарій пісенно-патріотичної композиції, присвячений Небесній Сотні / Т. Якуніна // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 47 – 49.

11. Янченко К. Годовщина расследования / К. Янченко // День. – 2015. –20 – 21 февраля (№ 29–30). – С. 7.