Моя професія -вихователь

27.09.2018


Список літератури:

1. Гуренко О. Формування етнокультурної компетентності майбутніх педагогів в умовах поліетнічного середовища : навчальний посібник / О. Гуренко. – Донецьк : Юго – Восток, 2007. – 168 с.

2. Дитячий садок : управління / упоряд. Т. Вороніна. – 2-ге вид., без змін. – К. : Шкільний світ, 2006. – 128 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

3. Загородня Л. П. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навчальний посібник / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 319 с.

4. Корчак Я. Как любить ребенка : книга о воспитании / Я. Корчак. – М. : Политиздат, 1990. – 493 с.

5. Крутій К. Педагогічний аналіз як функція управління дошкільним навчальним закладом / К. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2007. – 236 с. – (Бібліотека методиста дошкільного навчального закладу).

6. Лисенко Н. В. Теорія і практика екологічної освіти : дошкільник – педагог : навчально – методичний посібник для ВНЗ / Н. В. Лисенко. – К. : Слово, 2009. – 400 с.

7. Організація роботи груп короткотривалого перебування в ДНЗ / уклад. Л. А. Швайка, Л. М. Чайка. – Х. : Основа, 2012. – 207 с. – ( Серія «Дошкільний навчальний заклад. Вихователю»).

8. Педагогічна майстерність : хрестоматія : навч. посібник / за ред. І. А. Зязюна. – К. : Вища школа, 2006. – 606 с.

9. Поздняк Л. В. Управление дошкольным образованием : учеб. пособие для студ. пед. вузов / Л. В. Поздняк, Н. Н. Лященко. – 2-е изд., стереотип. – М. : Академия, 2001. – 432 с.

10. Система контролю в ДНЗ / упоряд. Т. Т. Чала. – Х. : Основа, 2009. – 160 с. – (Серія «ДНЗ. Керівнику»).

11. Смирнова А. И. Детский сад – мое призвание : из опыта работы / А. И. Смирнова. – К. : Радянська школа, 1987. – 136 с.

12. Смыш В. П. Моя профессия – воспитатель детского сада : книга для воспитателя детского сада : из опыта работы / В. П. Смыш. – М. : Просвещение, 1989. – 64 с.

13. Становлення ідентичності фахівця : монографія / за ред. В. Л. Зливкова. – К. ; Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2014. – 260 с.

14. Становських З. Л. Мотиваційно-смислові детермінанти саморегуляції професійної діяльності педагогів : методичний посібник / З. Л. Становських. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2014. – 168 с.

15. Створення безпечних умов функціонування ДНЗ / уклад. Л. А. Швайка. – Х. : Основа, 2008. – 286 с. – (Серія «ДНЗ. Керівнику»).

16. Теорія та практика дошкільної освіти в сучасних експериментальних дослідженнях : монографія / за ред. І. Г. Улюкаєвої. – Х. : Діса плюс, 2015. – 448 с.

17. Ткаліч Т. І. Економіка дошкільного закладу : навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ спеціальності 012 «Дошкільна освіта» / Т. І. Ткаліч, Д. В. Степанова. – К. : Слово, 2016. – 304 с.

18. Формування колективу в ДНЗ / упоряд. Л. А. Швайка. – Х. : Основа, 2009. – 143 с. – (Серія «ДНЗ. Керівнику»).

19. Фунтікова О. О. Викладання методик дошкільної освіти : навчальний посібник / О. О. Фунтікова, К. Й. Щербакова. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016. – 192 с.

20. Хомич Л. О. Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога : монографія / Л. О. Хомич, Л. Ю. Султанова, Т. О. Шахрай. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2014. – 212 с.

21. Швайка Л. А. Інтерактивні методи організації педагогічних рад у ДНЗ / Л. А. Швайка. – Х. : Основа, 2016. – 192 с.

22. Швайка Л. А. Планування роботи в ДНЗ / Л. А. Швайка, Т. Т. Чала. – Х. : Основа, 2008. – 271 с. – (Серія «ДНЗ. Керівнику»).

23. Щербакова К. Вступ до спеціальності для студентів напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта : навчальний посібник / К. Щербакова, Л. Макаренко. – 2-ге вид., оновлене. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015.–180с.

 

Науково – методична література:

1. Бондар Л. Супровід самоосвіти педагогів: уникаємо помилок (робота вихователя-методиста ДНЗ по підвищенню фахової майстерності педагогів) / Л. Бондар // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2017. – № 11. – С. 12 – 15.

2. Гавриш Н. Вихователь : Хочу?! Можу?! Треба! або Професійний та особистісний комфорт сучасного педагога / Н. Гавриш, К. Крутій // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2017. – № 12. – С. 9 – 15.

3. Замелюк М. Сучасний вихователь – креативна особистість / М. Замелюк // Дошкільне виховання. – 2013. – № 10. – С. 13 – 15.

4. Кондратець І. Щасливий педагог – щасливі діти / І. Кондратець // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 15 – 18.

5. Кукуруза К. Педагогічна ефективність вихователя. Семінар-практикум для вихователів / К. Кукуруза // Психолог дошкілля. – 2018. – № 8. – С. 11 – 15.

6. Половіна О. Педагог для дошкільника : хто він? / О. Половіна // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2018. – № 1. – С. 4 – 10.

7. Саюк В. Проблема готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми раннього віку у світлі сучасної української освіти / В. Саюк, І. Германчук // Вища школа. – 2017. – № 10. – С. 89 – 96.