Математична освіта: запит сучасності

26 переглядів

26.11.2019


Математична освіта: запит сучасності

Список літератури:

 1. Ачкан В. В. Реалізація межпредметних зв’язків математики та економіки шляхом використання задач з оподаткування / В. В. Ачкан, І. С. Мангова // Теорія і практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – № 2. – С. 9–15.
 2. Ачкан В. Додаткові розділи методики навчання математики : практикум / В. Ачкан, С. Панова. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2017. – 116 с.
 3. Ашурова І. Ю. Принцип конструювання дистанційного уроку / І. Ю. Ашурова // Математика в школах України. – 2019. – № 7–9. – С. 14–16.
 4. Біда С. В. Формування обчислювальної культури учнів / С. В. Біда // Математика в школах України. – 2019. – № 25–27. – С. 3–7.
 5. Білокопита О. С. Розвиток логічного, критичного і творчого мислення на уроках математики / О. С. Білокопита // Математика в школах України. – 2019. – № 19–21. – С. 2–9.
 6. Брічка Л. В. Прикладні задачі з географії : для вчителя географії та математики) / Л. В. Брічка, Н. О. Горева // Географія та економіка в рідній школі. – 2019. – № 9. – С. 24–27.
 7. Буковська О. Сучасні методи викладання: сторітеллінг як неформальний метод навчання / О. Буковська // Математика в рідній школі. – 2018. – №3. – С. 43–48.
 8. Бурда М. І. Прикладна спрямованість змісту шкільної математичної освіти / М. І. Бурда // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики : збірник наук. праць до 25-річчя НАПН України. – К. : Вид. дім «Сам», 2017. – С. 211–217.
 9. Вагіна Н. С. Елементи математичної лінгвістики у змісті профільної підготовки учнів гуманітарних классів / Н. С. Вагіна, І. Ю. Іщенко // Теорія і практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін : збірник наук. праць / Бердянський державний педагогічний ун-т ; редкол.: Н. Л. Сосницька (гол. ред.) та ін. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – № 2. – С. 32–40.
 10. Вагіна Н. С. Формування дослідницьких компетентностей студентів педагогічного університету засобами прикладних математичних дисциплін / Н. С. Вагіна, В. М. Коваленко // Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін : збірник наук. праць / Бердянський державний педагогічний ун-т ; редкол.: Н. Л. Сосницька (гол. ред.) та ін. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 1–2. – С. 2–32.
 11. Гартфіль О. Інтернет-сервіси на уроках математики. Створення інтерактивних модулів із математики за допомогою інтернет-ресурсу Learning Apps / О. Гартфіль // Математика. – 2019. – №3. – С. 25–30.
 12. Годованюк Т. Л. Тренінги у методичній підготовці майбутніх учителів математики / Т. Л. Годованюк. – Умань : Візаві, 2018. – 142 с.
 13. Годованюк Т. Урок-тренінг як одна із сучасних педагогічних технологій навчання учнів математики / Т. Годованюк // Математика в рідній школі. – 2018. – №11. – С. 39–41.
 14. Гончарук О. В. Інтерактивні прийоми роботи на уроках математики / О. В. Гончарук // Математика в школах України. – 2018. – № 10–11. – С. 12–22.
 15. Грішко О. В. Патріотичні задачі на уроках математики : навчаємо та виховуємо любов до рідної держави одночасно ! / О. В. Грішко // Математика в школах України. – 2018. – № 13–15. – С. 18–31.
 16. Грушко Н. STEM – освіта для учнів / Н. Грушко // Математика. – 2018. – №16.– С. 34–41.
 17. Дронь В. В. Google-сервіси в навчальній діяльності викладачів : методичні рекомендації / В. В. Дронь // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 4. – С. 6–12.
 18. Єгорова О. Використання сучасних гаджетів та QR-технології на уроках математики (технологія BYOD – «принеси свій власний пристрій») / О. Єгорова // Математика в рідній школі. – 201 – №7–8. – С. 59–62.
 19. Жернікова О. А. Вибрані питання викладання математики в навчальних закладах середньої професійної та загальної освіти : навч.-метод. посіб. / О. А. Жернікова. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. – 78 с.
 20. Жовнір Я. М. 500 задач з методики викладання математики : навч. посіб. / Я. М. Жовнір, В. І. Євдокимов. – Харків : Основа, 1997. – 392 с.
 21. Закернична О. Графічний калькулятор. Онлайновий засіб Desmos на уроках математики / О. Закернична // Математика. – 2019. – № 6. – С. 6–10.
 22. Кирдей І. Plickers : програма для швидкої перевірки знань учнів / І. Кирдей // Математика. – 2018. – № 18. – С. 11–17.
 23. Клімішина А. Я. Використання математичних задач у розвитку інтелектуальної культури учнів / А. Я. Клімішина // Математика в школах України. – 2019. – № 7–9. – С. 6–14.
 24. Коваленко О. Онлайн-інструменти в роботі вчителя. Сучасні методи перевірки й оцінювання знань / О. Коваленко // Математика. – 2018. – № 17. – С. 4–10.
 25. Колодійчук Л. Логіка – наш шлях у майбутнє. Теоретичні аспекти та розвиток логічного мислення у дітей з особливими освітніми потребами / Л. Колодійчук // Математика. – 2019. – № 11. – С. 7–15.
 26. Крупа О. GO Pollock. Цікава технологія на уроці математики / О. Крупа // Математика. – 2018 – № 9. – С. 19–24.
 27. Кузьмініч Л.О. Гра – один із ефективних шляхів формування математичної компетентності / Л. О. Кузьмініч // Математика в школах України. – 2018. – № 6. – С. 2–14.
 28. Морозова А. Використання технології на уроках математики / А. Морозова // Математика. – № 23. – С. 11–19.
 29. Музиченко С. Сайт учителя математики як засіб професійної комунікації / С. Музиченко // Математика в рідній школі. – 2018. – № 5. – С. 30–35.
 30. Новікова А. Навчальний проект як засі формування в учнів основної школи умінь математичного моделювання / А. Новікова // Математика в рідній школі. – 2018. – №11. – С. 44–48.
 31. Організація навчання математики у старшій профільній школі : монографія / Н. Тарасенкова, І. Акуленко, І. Лов’янова, З. Сердюк. – Черкаси : Видавець Гордієнко, 2017. – 216 с.
 32. Палієва С. Лікарня для тварин : бінарний урок алгебри та економіки в 11 класі / С. Палієва // Математика. – 2018. – №21. – С. 30–39.
 33. Панова С. О. Фахова компетентність майбутніх учителів математики : аерологічний підхід : монографія / С. О. Панова. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2016. – 292 с.
 34. Панькова Н. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики / Н. Панькова // Математика в рідній школі. – 2019. – № 4. – С. 14–23.
 35. Пилипенко В. Ю. Використання краєзнавчого матеріалу під час викладання точних наук / В. Ю. Пилипенко // Математика в школах України. – 2018. – № 13–15. – С. 35–38.
 36. Підготовка вчителя математики до роботи в умовах використання комп’ютерно-орієнтованих систем навчання : колективна монографія / за ред. О. М. Литвина. – Донецьк : Юго-Восток, 2006. – 435 с.
 37. Проценко Н. А. Застосування індексного методу розв’язування математичних задач економічного змісту / Н. А. Проценко // Математика в школах України. – 2018. – № 4–5. – С. 3–7.
 38. Прус А. В. Збірник задач з методики навчання математики / А. В. Прус, В. О. Швець. – Житомир : Рута, 2011. – 388 с.
 39. Рак Н. М. Здоров’язберігаючі технології на уроках математики / Н. М. Рак, О. М. Кухаренко // Математика в школах України. – 2018. – № 28–29. – С. 1–22.
 40. Свєтлова Т. В. Сучасний урок математики компетентнісного спрямування / Т. В. Свєтлова // Математика в школах України. – 2018. – № 22–24. – С. 7–32.
 41. Серватинська Н. Використання методу проектів : теорія і практика / Н. Серватинська // Математика. – 2018. – №3. – С. 33–38.
 42. Скафа О. І. Комп’ютерно-орієнтовані уроки в евристичному навчанні математики : навч. посіб. / О. І. Скафа, О. В. Тутова. – Донецьк : Вебер, 2009. – 320 с.
 43. Слєпкань З. І. Методика навчання математики : підручник / З. І. Слєпкань. – К. : Вища школа, 2006. – 582 с.
 44. Сліпченко В. Інклюзія в математиці. Добірка порад для ефективної роботи з інклюзивними дітьми / В. Сліпченко // Математика. – 2019. – № 11. – С. 4–7.
 45. Тищенко І. А. Формування життєвих компетентностей учнів шляхом використання мнемотехнічних прийомів у викладанні математики / І. А. Тищенко, О. С. Бедусенко // Математика в школах України. – 2018. – № 7–8. – С. 3–10.
 46. Тутова О. М. Формування актуальних компетенцій на уроках математики / О. М. Тутова // Математика в школах України. – 2018. – № 9. – С. 2–4.
 47. Федосєєв С. Особливості проведення інтерактивних занять із математики за допомогою дистанційної освіти / С. Федосєєв // Математика в рідній школі. – 2018. – № 5. – С. 35–39.
 48. Чабала Т. М. Створення вправ для інтерактивного навчання з використанням технології Веб 2.0. Методичні рекомендації / Т. М. Чабала // Математика в школах України. – 2018. – № 34–36. – С. 3–36.
 49. Чергінець І. П. Майндмеппінг – зручний і ефективний спосіб організації творчого мислення учня / І. П. Чергінець // Математика в школах України. – 2017. – № 1–2. – С. 3–6.
 50. Шевченко І. В. Акмеологічний підхід до розвитку творчої особистості учнів / І. В. Шевченко // Математика в школах України. – 2019. – № 16–18. – С. 6–12.
 51. Шишкіна І. Прикладна спрямованість викладання математики як засіб формування стійкої мотивації до навчання / І. Шишкіна // Математика в рідній школі. – 2019. – №3. – С. 13–21.