«Мала Батьківщина – в серці кожної людини»

07.03.2019

(до 80-річчя Запорізької області)


Список використаної літератури:

 1. 190 фактів про Бердянськ : краєзнавчий альманах / Бердянськ : Інформаційна група «ПРО100» ; Харків : Тім Пабліш Груп, 2017. — 200 с.
 2. Бердянська чоловіча гімназія : остання третина ХІХ століття. Т. 1. Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету / [упоряд. В. М. Константінова, І. І. Лиман]. — К. : Освіта України, 2006. — 528 с.
 3. Бердянський державний педагогічний університет : Історія. Сьогодення / [голова ред. ради В. А. Зарва]. — Бердянськ : БДПУ, 2012. — 286 с.
 4. Бронфман А. М. Азовское море : основы реконструкции / А. М. Бронфман, Е. П. Хлебников. — Л. : Гидрометеоиздат, 1985. — 270 с.
 5. Герои и судьбы : интеллектуальный потенциал Запорожья на рубеже веков : шестьдесят монологов / [сост. А. И. Шифрина]. — Запорожье : Дике поле, 2000. — 432 с.
 6. Денисов Е. Оглянуться в прошлое / Евгений Денисов. — Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. город. типографии, 2013. — 196 с.
 7. Кравченко В. П. Хрестоматия по истории Приазовья : Античный мир, Средневековье, Новое время / В. П. Кравченко. — Х. : Факт, 2012. — 583 с.
 8. Кушніренко І. Степовики : історія газетним рядком / І. Кушніренко. — Запоріжжя : Дніпровський металург, 2010. — 610 с.
 9. Кушніренко І. К. І вічно тополі шумлять / І. К. Кушніренко, В. І. Жилінський. — Запоріжжя : Дніпровський металург, 2008. — 260 с.
 10. Кушніренко І. К. М. О. Корф : справа всього життя : творчий портрет / І. К. Кушніренко, В. І. Жилінський. — Запоріжжя : Дніпровський металург, 2011. — 300 с.
 11. Кушніренко І. К. Освіта Гуляйпільщини : історичний аспект. Ч. 1 / І. К. Кушніренко, В. І. Жилінський. — Запоріжжя : Дніпровський металург, 2011. – 430 с.
 12. Лиман І. І. Історія Бердянського державного педагогічного університету : навч. посіб. / І. І. Лиман, В. М. Константінова. — Бердянськ : БДПУ, 2015. — 206 с.
 13. М’ягченко О. П. Екологічні проблеми Північного Приазов’я /О. П. М’ягченко. — Бердянськ : АРІУ, 2004. — 353 с.
 14. Народи Північного Приазов’я : етнічний склад та особливості побутової культури / [ред. кол. І. П. Аносов та ін.]. — Запоріжжя : Просвіта, 1997. — 175 с.
 15. Північне Приазов’я : наукова збірка : за матеріалами міжнар. науково-практ. конференції / [ред. кол. В. В. Крижко та ін.]. — Донецьк ; Бердянськ : Норд-Прес, БДПУ, 2008. — 356 с.
 16. Портянко В. Ф. Степь как она есть : растительность Днепропетровской и Запорожской областей / В. Ф. Портянко. — Запоріжжя : Дике поле, 2011. — 112 с.
 17. Право на життя : публікації «південнозорянців» / [гол. ред. В. Михайличенко]. — Бердянськ : Південна зоря, 2005. — 311 с.
 18. Природа острова Хортиця : колективна монографія. Вип. 2 / [С. Г. Охріменко, О. Р. Шелегеда, С. В. Козодавов та ін.]. — Запоріжжя : Дніпровський металург, 2016. — 200 с.
 19. Супруненко В. Запорожский край : популярная энциклопедия природных и исторических достопримечательностей, традиций и названий / В. Супруненко. — Запоріжжя : Просвіта, 2007. — 231 с.
 20. Сушко К. Бентежна Хортиця : роман-застереження / К. Сушко. — Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. — 632 с.
 21. Шевчук С. П. Історія шкіл Куйбишевского району : нариси. Ч.1 / С. П Шевчук. — Куйбишеве, 2009. — 136 с.
 22. Шевчук С. П. Розівський район : минуле та сучасність / С. П. Шевчук, В. І. Марюха. — Сімферополь : Атлас-Компакт, 2010. — 136 с.
 23. Шумілова І. Ф. Педагогічне краєзнавство : навч. посіб. / І. Ф. Шумілова. — Донецьк : Ландон-ХХІ, 2012. — 327 с.
 24. Шумілова І. Ф. Розвиток земських шкіл Північного Приазов’я : історико-педагогічний аспект : монографія / І. Ф. Шумілова. — Донецк : Юго-Восток, 2008. — 206 с.