Людина на війні: спогади про Другу світову

07.05.2021


Людина на війні: спогади про Другу світову

Список літератури:

 1. Алексиевич С. А. Последние свидетели : книга недетских рассказов / Светлана Алексиевич ; послесловие Алеся Адамовича. – Москва : Молодая гвардия1985. – 175 с.
 2. Алексиевич С. А. У войны не женское лицо…: документальная проза / С. А. Алексиевич. – Москва : Правда, 1988. – 464 с.
 3. Алексієвич С. У війни не жіноче обличчя / Світлана Алексієвич ; пер. з рос. В. Рафєєнко. – Харків : Віват, 2016. – 400 с.
 4. Аппельфельд А. Сторінки мого життя / Агарон Аппельфельд ; пер. з івриту : Віктор Радуцький, Петро Рихло. – Київ : Самміт-Книга, 2011. – 220 с.
 5. Верига В. Під крилами визвольних дум : спомини підхорунжого дивізії «Галичина» / Василь Верига. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2007. – 200 с.
 6. Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчилля, Ш. де Голля, К. Хэлла, У. Леги, Д. Эйзенхауэра / сост. Е. Я. Трояновская. – Москва : Политиздат, 1990. – 558 с. : ил. 
 7. Гінріхс Я. П. Lemberg-Lwow-Львів. Фатальне місто / Ян Пауль Гінріхс ; пер. з нідерландської Ярослав Довгополий. – Київ : Вид-во Жупанського, 2010. – 144 с.
 8. Гренье Ф. Дневник «странной войны» : сентябрь 1939 – июль 1940 / Фернан Гренье ; предисл. Этьена Фажона ; пер. с фр. Б. С. Вайсмана. – Москва : Прогресс, 1971. – 263 с.
 9. Дзюба І. Школа (1941–1943) / Іван Дзюба // Рукопис : український альманах щоденників, листів, документів, світлин : у 2 т. / за заг. ред. акад. Івана Дзюби. – Київ : Криниця, 2004. – Т. 1. – С. 30–36. – (Б-ка Шевченківського комітету).
 10. Дімент М. Самотній вигнанець : щоденник про Свинюхи та гетто в Локачах / Майкл Дімент ; за ред. Шмуеля Ягалома (Дімента) ; пер. з англ. В. Я. Бобров ; Укр. центр вивч. історії Голокосту. – Київ : Спринт-Сервіс, 2016. – 200 с. : фото. – (Бібліотека спогадів про Голокост).
 11. Довженко О. П. Сторінки щоденника (1941–1956) / О. П. Довженко. – Київ : Вид-во гуманіт. л-ри, 2004. – 384 с.
 12. Гнидюк О. «Це також було дитинство»: дитячі спогади про маму і життя в Києві після 1943 року / Ольга Гнидюк // Живучи в модерному місті: Київ кінця ХІХ – кінця ХХ століть / упоряд. : О. Бетлій, К. Диса, О. Мартинюк. – Київ : Дух і Літера, 2016. – С. 281–298.
 13. Жулинський Г. «То твій, сину, батько». Українська душа – на Голгофі ХХ століття / Григорій Жулинський, Микола Жулинський ; монтаж свідчень, документів та коментарі В. Дрозда. – Київ : Генеза, 2003. – 112 с. : іл.
 14. Климковский Е. Я был адъютантом генерала Андерса / Ежи Климковский ; пер. с пол. М. М. Рымжи ; под ред. Т. А. Ловцовой. – Москва : Изд-во МЭИ, 1991. – 288 с.
 15. Кузнецов А. Бабий Яр : роман-документ / Анатолий Кузнецов. – Киев : Рад. пысьмэннык, 1991. – 352 с.
 16. Любченко А. П. Щоденник // Вертеп. Оповідання. Щоденник / А. П. Любченко ; упоряд., авт. післямов. В. А. Любченко ; авт. передм., комент., приміт. І. Л. Михайлин. – Харків : Основа, 2005. – С. 139–442.
 17. Малахов Д. В. Кияни. Війна. Німці / Д. В. Малаков. – Київ : Амадей. 2008. – 364 с.
 18. Воспоминания И. Я. Вязмитиновой // Архивы памяти 1941–1943 : документы и материалы из фондов Бердянского краеведческого музея / Л. Ф. Ноздрина (руководитель проекта), Т. А. Антоненко. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольськой городской типографии, 2018. – С.60–63.
 19. Ортенберг Д. И. Сорок третий : рассказ-хроника / Д. И. Ортенберг. – Москва : Политиздат, 1991. – 414 с. : ил.
 20. Отт-Скоропадська О. Остання з роду Скоропадських / Олена Отт-Скоропадська ; пер. з нім. Галини Сварник. – Львів : Літопис, 2004. – 470 с.
 21. Ржевская Е. Берлин, май 1945 : записки военного переводчика ; Рассказы. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 320 с.
 22. Ржевская Е. Знаки препинания : рассказы, записки / Елена Ржевская. – Москва : Советский писатель, 1989. – 416с. 
 23. Скорцени О. Секретные задания / Отто Скорцени ; пер. с англ. Н. Лавров. – Москва : Акт ; Ростов н/Дону : Феникс, 1999. – 384 с.
 24. Веду бой… за правду : по материалам воспоминаний последнего командира 35-й батареи гвардии капитана Лещенко А. Я. / авт.-сост. : С. А. Смолянников, В, А. Михайлов. – Киев : [б. и.], 2009. – 192 с. : ил.
 25. Спогади членів єврейської громади «Тхія» про Голокост у Бердянську // Збережена пам’ять. Євреї у Бердянську / автор ідеї та кер. проекту Л. Ф. Ноздріна. – Мелітополь : Вид. будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – С. 90–107.
 26. Треппер Л. Большая игра : воспоминания сов. разведчика / Леопольд Треппер ; пер. с фр. И. Шрайбера. – Москва : Политиздат, 1990. – 382 с.
 27. Урок історії : Анна Франк / за ред. : Менно Метселаар, Руд ван дер Рол. – Амстердам : Тов-во «Анна Франк», 2009. – 94 с. : фото.
 28. Фельфе Х. Мемуары разведчика / Хайнц Фельфе ; пер. с нем. – Москва : Политиздат, 1988. – 319 с.
 29. Франк А. Щоденник / Анна Франк ; пер. з нім. М. В. Тупайло. – 3-є вид. – Київ : Сфера, 2009. – 282 с.
 30. Франкл В. Психолог в концентрационном лагере // Человек в поисках смысла / В. Франкл ; общ. ред. : Л. Я. Гозмана, Д. А. Леонтьева ; вст. ст. Д. А. Леонтьева ; пер. с англ. и нем. – Москва : Прогресс, 1990. – С. 130–157. – (Б-ка зарубежной психологии).
 31. Хиллесум Э. Я никогда и нигде не умру. Дневник 1941–1943 гг. / Этти Хиллесум ; сост. и пред. Я. Г. Гарландт ; пер. с нем. Веры Менис. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. – 256 с. : фото.
 32. Черчилль У. Вторая мировая война : в 3-х кн. / Уинстон Черчилль ; предисловие Д. А. Волкогонова ; сокр. пер. с англ. – Москва : Воениздат, 1991. – Кн. 1, т. 1–2. – 592 с.
 33. Шандрук П. Сила доблесті : мемуари / Павло Шандрук ; упоряд. Т. Ткачук ; пер. Ігоря Яблоня. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. – 240 с.
 34. Щоденник Давида Рубіновича / редкол. : А. Подольський, А. Фредекінд ; пер. з польської А. Шарий ; Укр. центр вивч. історії Голокосту. – Київ : Зовнішторгвидав України, 2009. – 70 с. – (Серія «Українська бібліотека Голокосту»).
 35. Щоденник Львівського гетто : спогади рабина Давида Кахане / упоряд. Ж. Ковба ; Центр європ. гуман. досліджень НаУКМА. – 2-е вид. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 276 с.
 36. Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь : воспоминания в 3-х т. Т. 2, кн. 4, 5 / И. Г. Эренбург ; коммент. Б. Я. Фрезинского. – Изд. испр. и доп. – Москва : Сов. писатель, 1990. – 448 с.
 37. 1418 дней войны : из воспоминаний о Великой Отечественной / сост. : Е. Н. Цветаев, В. С. Яровиков. – Москва : Политиздат, 1990. – 687 с. : ил.
 38. Савчин М. («Марічка»). Тисяча доріг : спогади / Марія Савчин («Марічка») ; гол. ред. Є. Штендера.; з англ. резюме. – Торонто : Літопис УПА ; Львів : Спільне укр.-канад. підприємство «Літопис УПА», 1995. – 600 с. : іл., портр. – (Літопис УПА ; т. 28).
 39. Кордан «Козак» А. Один набій з набійниці : спомини вояка УПА з куреня «Залізняка» / Андрій Кордан «Козак» ; упоряд. Микола Дубас. – 1-е вид. – Торонто ; Львів : Львiвська полiтехнiка, 2006. – 244 с. – (Б-ка Закерзоння. Серія «Спогади» ; т. 4).