Корифей української прози

28 переглядів

08.05.2019

/До 170-річчя від дня народження Панаса Мирного/


Список використаної літератури:

 1. Білецький О. Панас Мирний / О. Білецький // Духовні криниці. Українська література (70–90-ті роки ХІХ ст.) : хрестоматія для 10 кл. середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів / упоряд. Г. Ф. Семенюк,
  П. П. Хропко. – Київ : Освіта, 2000. – Ч. І. – С. 131–133.
 2. Гончар О. Т. Перший симфоніст української прози / О. Т. Гончар // Українські дожовтневі письменники : збірник літературно-критичних матеріалів / упоряд. : В. Ф. Шевченко, М. П. Тараненко, Л. Я. Дергаль та ін. – Київ : Радянська школа, 1985. – С. 160–162.
 3. Грицай М. С. Панас Мирний : нарис життя і творчості / М. С. Грицай. – К. : Дніпро, 1986. – 191 с.
 4. Жицький Є. І. Вивчення творчості Панаса Мирного в школі / Є. І. Жицький. – Київ : Радянська школа, 1961. – 178 с.
 5. Майдан О. В. Панас Мирний / О. В. Майдан // Історія української літератури ХІХ століття : у 2 кн. / за ред. М. Г. Жулинського. – Київ : Либідь, 2006. – Кн. 2. – С. 414–443.
 6. Мирний П. Вибране / П. Мирний. – Ужгород : Книжково-журнальне видавництво, 1952. – 214 с.
 7. Мирний П. Вибрані твори / П. Мирний. – Київ : Веселка, 1984. – 221 с.
 8. Мирний П. Вибрані твори / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1974. – 560 с.
 9. Мирний П. Вибрані твори : в 2 т. / П. Мирний. – Київ : Держвидав худож. літ., 1949. – 2 т.
 10. Мирний П. Лимерівна : драма на п’ять дій (шість картин) / П. Мирний. – Київ : Мистецтво, 1951. – 122 с.
 11. Мирний П. Морозенко / П. Мирний. – Київ : Веселка, 1970. – 176 с.
 12. Мирний П. Повія : роман з народного життя / П. Мирний. – Київ : Держвидав худож. літ., 1964. – 492 с.
 13. Мирний П. Твори / П. Мирний. – Київ : Молодь, 1955. – 408 с.
 14. Мирний П. Твори : в 2 т. Т. 2. Повість та оповідання. Роман (1897–1918) / П. Мирний ; упоряд. та прим. К. М. Сєкарєвої. – Київ : Наукова думка, 1989. – 640 с.
 15. Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? / П. Мирний, І. Білик. – Київ : Держвидав худож. літ., 1946. – 328 с.
 16. Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : роман з народного життя / П. Мирний, І. Білик. – Київ : Радянський письменник. – 1967. – 336 с.
 17. Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : роман з народного життя / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1986. – 444 с.
 18. Панас Мирний (1849-1920) // Українська література / за ред.  М. С. Грицая. – Київ : Вища школа, 1985. – С. 23–38.
 19. Панас Мирний // Історія української літератури другої половини ХІХ ст. / за ред. М. С. Грицая. – Київ : Вища школа, 1986. – С. 172–191.
 20. Панас Мирний // Історія української літератури ХІХ ст. (70–90-ті роки) : у 2 кн. : підручник / за ред. О. Д. Гнідан. – Київ : Вища школа, 2003. – Кн. 1. – С. 303–358.
 21. Панас Мирний // Українська література / за ред. В. Я. Неділька. – Київ : Вища школа, 1980. – С. 138–144.
 22. Панас Мирний. Життя і творчість у фотографіях, ілюстраціях, документах / автори-упорядники Є. Є. Радченко, О. І. Володарець. – Київ : Радянська школа, 1984. – 160 с.
 23. Сиваченко М. С. Корифей української прози / М. С. Сиваченко. – Київ : Наукова думка, 1967. – 216 с.
 24. Черкаський В. М. Вивчення творчості Панаса Мирного / В. М. Черкаський . – Київ : Радянська школа, 1982. – 194 с.