Хранителі книг: до Дня бібліотек

28.09.2017


Список літератури:

1. Акимова А. Дидро / А. Акимова. – М. : Молодая гвардия, 1963. – 480 с. – (Жизнь замечательных людей).

2. Березюк Н. «И я завидую себе…» К 120-летию выдающегося библиотековеда, фундатора высшего библиотечного образования в Украине Надежды Яковлевны Фридьевой (1894– 1982) / Н. Березюк // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 66 – 71.

3. Бондар Л.С. Алчевська Христина Данилівна / Л.С. Бондар // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. Кн. 1. Х – ХІХ століття : навч. посібник / за ред. О.В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – С. 531 – 538.

4. «Віддати зумієм себе Україні» : листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком / вступна стаття та упорядкування С.С. Кіраля. – Київ – Нью – Йорк, 2004. – 520 с.

5. Вороний М. Вибрані поезії / М. Вороний. – К. : Радянський письменник, 1959. – 324 с.

6. Глибицкая С. Григорий Чириков (1835 – 1881) : библиограф, краевед, искусствовед / С. Глибицкая // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 2.– С. 41 – 43.

7. Глибицкая С. Историк – библиотекарь (к 100-летию со дня смерти Д.П. Миллера) / С. Глибицкая // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 4. – С. 46 – 47.

8. Глибицька С. Бібліографічні та бібліографознавчі праці В.М. Грамми (до 80-річчя від дня народження) / С. Глибицька // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – С. 62 – 63.

9. Гордин М.А. Жизнь Ивана Крылова / М.А. Гордин. – М. : Книга, 1985. – 288 с.

10. Грищенко П. З любов’ю до людей / П. Грищенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 4. – С. 59 – 60.

11. Дашкевич Я. Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Дашкевич. – 2–ге вид., виправл. й доповн. – Львів : Літературна агенція «Піраміда», 2007. – 808 с.

12. Дічек Н.П. Огієнко Іван Іванович / Н.П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. Кн. 2. ХХ століття : навч. посібник / за ред. О.В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – С. 401 – 409.

13. Дорошенко Д.І. Нарис історії України / Д.І. Дорошенко. – Львів : Світ, 1991. – 576 с. – (Пам’ятки історичної думки України).

14. Замалеев А.Ф. Отечественные мыслители позднего средневековья (конец ХІV – первая треть XVII в.) / А.Ф. Замалеев, В.А. Зоц. – К. : Лыбидь, 1990. – 176 с.

15. Колесников М. Лобачевский / М. Колесников. – М. : Молодая гвардия, 1965. – 320 с. – (Жизнь замечательных людей).

16. Коляда Н. Христина Алчевська. На освітянській ниві / Н. Коляда // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. – К. : Либідь, 2004.– С. 98 – 100.

17. Лапина М. С благодарной памятью о К.И. Рубинском / М. Лапина, Н. Семейкина // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 1. – С. 51 – 54.

18. Мицкевич А. Избранные произведения : в 2 т. Т. 1 / А. Мицкевич. – М. : Государственное издательство художественной литературы, 1955.– 432 с.

19. Нарский И.С. Готфрид Лейбниц / И.С. Нарский. – М. : Мысль, 1972. – 239 с.

20. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Рятування України / І. Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., автор передмови і коментарів М. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 464 с.

21. Пироженко Л.В. Дорошенко Дмитро Іванович / Л.В. Пироженко // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. Кн. 2. ХХ століття : навч. посібник / за ред. О.В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – С. 248 – 251.

22. Побірченко Н.С. Русов Олександр Олександрович / Н.С. Побірченко // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. Кн. 1. Х – ХІХ століття : навч. посібник / за ред. О.В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – С. 476 – 487.

23. Рубакин А. Рубакин (Лоцман книжного моря) / А. Рубакин. – М. : Молодая гвардия, 1967. – 176 с. – (Жизнь замечательных людей).

24. Самоплавська Т.О. Сумцов Микола Федорович / Т.О. Самоплавська // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. Кн. 1. Х – ХІХ століття : навч. посібник / за ред. О.В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – С. 552 – 557.

25. Сєдих В. Напередодні ювілею М.П. Васильченка – знаного педагога та бібліотекознавця України / В. Сєдих, Е. Карачинська // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 2. – 40 – 41.

26. Таранов П.С. Кант Иммануил / П.С. Таранов // Анатомия мудрости : 120 философов. Жизнь. Судьба. Учение : в 2 т. Т.2 / П.С. Таранов. – Симферополь : Таврия, 1996. – С. 396 – 408.

27. Таранов П.С. Лао – Цзы / П.С. Таранов // Анатомия мудрости : 120 философов. Жизнь. Судьба. Учение : в 2 т. Т. 1 / П.С. Таранов. – Симферополь : Таврия, 1996. – С. 72 – 76.

28. Тарнашинська Л. Історик Олена Апанович / Л. Тарнашинська // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. – К. : Либідь, 2004. – С. 90 – 97.

29. Теодор – Валенси. Берлиоз / Теодор – Валенси; перевод Раскин Ю. – М. : Молодая гвардия, 1969. – 336 с. – (Жизнь замечательных людей).

30. Ткачук М.П. Художній світ творів Івана Франка : навчальний посібник / М.П. Ткачук . – Тернопіль : Астон, 2016. – 132 с.

31. Чегринець М. Яскрава сторінка з історії Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка. До 100-річного ювілею Марка Рафаїловича Зайчика (1915 – 1996) / М. Чегринець // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 4. – С. 58 – 60.