Іван Мазепа: погляд крізь століття

268 переглядів

19.03.2019


Список використаної літератури:

1.Байрон Дж. Г. Мазепа / Дж. Г. Байрон ; передм. Н. Ю. Жлуктенко. – Харків : Фоліо, 2005. – 477 с. – (Б-ка світової літератури).

2. Батуринська старовина : збірник наук. праць, присвячений 300-літтю Батуринської трагедії / упоряд. В. Коваленко. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – С. 175–180 ; 236–247 ; 329–338.

3. Брехуненко В. Війна Івана Мазепи за незалежність 1708–1709 рр. / В. Брехуненко // «Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ–ХХІ ст. / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко. – К. : ПП Н.А. Брехуненко, 2016. – С. 107–116.

4. Вечерський В. Батурин – столиця гетьманів Дем’яна Ігнатовича Многогрішного, Івана Самойловича та Івана Мазепи // Гетьманські столиці України / В. Вечерський. – К. : Наш час, 2008. – С. 157–203. – (Серія «Невідома Україна»).

5. Горобець В. Гетьман Іван Мазепа: життя «за» і «проти» царя / Віктор Горобець // Дві Русі / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : Факт, 2003. – С. 98–102.

6. Дашкевич Я. Іван Мазепа і Росія // Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич ; Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАНУ. – 2-е вид., випр. та допов. – Львів : Піраміда, 2007. – С. 201–204.

7. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / упоряд. Сергій Павленко. – 2-е вид. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 1144 с.

8. Іван Мазепа та його доба : матеріали Міжнародної наукової конференції (Будапешт, 23 лист. 2000 р.) / уклад. О. Русин. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2001. – 76 с.

9. Із невідомих листів гетьмана Івана Мазепи до полковника Іллі Новицького / вступ. ст. Ю. Мицика // Український історичний журнал. – 2018. – № 2. – С. 148–162.

10. Історія українського козацтва : нариси : в 2 т. Т. 1 / за ред. В. Смолія. – К. : Києво-Могилянська академія, 2006. – 799 с.

11. Ковалевська О. Іван Мазепа у запитаннях і відповідях / Ольга Ковалевська. – К. : Темпора, 2008. – 200 с.

12. Коляда І. Гетьманщина за правління Івана Мазепи. Історія України : 8 кл. / Ігор Коляда, Марко Мороз // Історія в рідній школі. – 2018. – № 2. – С. 19–27.

13. Мазепа : збірник / передм., упоряд. тексту й іл., комент. Ю. І. Іванченка. – К. : Мистецтво, 1993. – 240 с.

14. Мазепа І. «Ми стоїмо тепер, братіє, між двома проваллями…» / Іван Мазепа // Крисаченко В. С. Українознавство : хрестоматія-посібник : у 2-х кн. / В. С. Крисаченко. – К. : Лебідь, 1997. – Кн. 2. – С. 170–173.

15. Мицик Ю. Іван Мазепа / Юрій Мицик; НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – К., 2007. – 72 с. – (Серія «Великі українці»).

16. Нартов В. В. Іван Мазепа // Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України / В. В. Нартов. – Харків : Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2008. – С. 228–243.

17. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин ; ред.  Л. Винар ; упоряд. І. Гирич, А. Атаманенко.  – 2-е доп. вид. – Нью-Йорк ; Київ ;  Львів ; Париж ; Торонто : Вид-во Отців Василіян «Місіонер», 2001. – 464 с. : іл.

18. Рендюк Т. Г. Гетьман України Іван Мазепа – Молдова та Румунія = Hatmanul Ucrainei Ivan Mazepa – Moldova și România / Т. Г. Рендюк. – Бухарест : Printech, 2008. – 274 с. – Укр., рум.

19. Сосюра В. Мазепа / В. Сосюра // Хрестоматія з української літератури : для учнів 10 кл. серед. загальноосвіт. шк. / за ред. П. П. Кононенка. – Київ : «ЛДЛ», 2000. – С. 894 – 897.

20. Сюндюков І. Воскресіння Івана Мазепи : гетьман України очима Миколи Костомарова / Ігор Сюндюков // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : Факт, 2002. – С. 127–130.

21. Сюндюков І. Дари Івана Мазепи / Ігор Сюндюков // Дві Русі / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : Факт, 2003. – С.103–107.

22. Українське козацтво : мала енциклопедія. – Київ : Генеза ; Запоріжжя : Премєр, 2002. – С. 303–304.

23. Чухліб Т. В. Іван Мазепа / Т. В. Чухліб. – К. : Арій, 2013. – 224 с. – (Гетьмани України та їх доба).

24. Чухліб Т. В. Козацький Казанова та борець із тиранією // Гетьмани України: війна, політика, кохання / Т. В. Чухліб. – К. : Арій, 2016. – С. 304–333.