Іван Котляревський сміється

23 переглядів

06.09.2019

До 250-річчя з Дня народження


Список використаної літератури:

Іван Котляревський сміється
 1. Бандура О. М. Вивчення творчості І. П. Котляревського в школі / О. М. Бандура. – Київ : Рад. школа, 1957. – 128 с.
 2. Березюк О. М. Вивчаємо творчість Івана Котляревського. Уроки за темою : 9 кл. / О. М. Березюк // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 9. – С. 13–16.
 3. Борзенко О. І. Письменник на «перехресті» (Іван Котляревський і особливості нового етапу літературного життя) / О. І. Борзенко // Сентиментальна «провінція» (Нова українська література на етапі становлення) / О. І. Борзенко. – Харків, 2006. – Розд. 2. – С. 66–145.
 4. Голик О. Образ Івана Котляревського у творчості Тараса Шевченка : поетичний, прозовий, малярський / О. Голик // Українська мова та література в школах України. – 2019. – № 3. – С. 39–43.
 5. Іван Котляревський / автор тексту П. Хропко. – Київ : Мистецтво, 1969. – 32 с.
 6. Іван Котляревський // Українська література ХІХ століття : хрестоматія / упоряд. Н. М. Гаєвська. – Київ : Либідь, 2006. – С. 6–8.
 7. Іван Котляревський // Українська література : хрестоматія : підручник для 8 кл. загальноосвітньої школи / уклад. Є. Кучеренко, Б. Бідяк. – Львів : Світ, 1997. – С. 272–273.
 8. Кирилюк Є. П. Іван Котляревський. Життя і творчість / Є. П. Кирилюк. – Київ : Дніпро, 1981. – 287 с.
 9. Конарева Л. Зануритися в «Енеїду» / Л. Конарева // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 194. – С. 8
 10. Кордонська А. В. Іван Котляревський «Наталка Полтавка» : 9 кл. / А. В. Кордонська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 13 (15). – С. 40–45.
 11. Котляревський І. Енеїда : поезії / І. Котляревський. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 327 с.
 12. Котляревський І. П. Енеїда : поема ; Наталка Полтавка : п’єса ; Москаль-чарівник : п’єса / І. П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1987. – 366 с.
 13. Котляревський І. П. Енеїда / І. П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1983. – 335 с.
 14. Котляревський І. П. Енеїда : поема / І. П. Котляревський ; – Київ : Рад. школа, 1989. – 286 с.
 15. Котляревський І. П. Енеїда : поема / І. П. Котляревський. – Київ : Книга, 2008. – 384 с.
 16. Котляревський І. П. Повне зібрання творів : у 2 т. Т. 1 / І. П. Котляревський. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1952. – 532 с.
 17. Котляревський І. П. Твори / І. П. Котляревський . – Київ : Держвидав. худож. літ., 1948. – 214 с.
 18. Котляревський І. Поетичні твори. Драматичні твори. Листи / І. Котляревський. – Київ : Наукова думка, 1982. – 320 с.
 19. Котляревський І. Твори / І. Котляревський. – Київ : Молодь, 1965. – 324 с.
 20. Котляревський І. Твори / І. Котляревський. – Київ : Держвидав худож. літ., 1963. – 352 с.
 21. Лексика п’єс та од І. П. Котляревського / за заг. ред. А. А. Бурячка. – Київ : Вища школа, 1974. – 56 с.
 22. Мороз Л. Модерність драматургії Котляревського: сприйняття та оновлення традицій / Л. Мороз // Слово і час. – 2015. – № 10. – С. 57–67.
 23. Пискун Н. В. Семантико-стилістичні функції фразеологічних синонімів у творчості І. П. Котляревського (на прикладі поеми «Енеїда») / Н. В. Пискун // Філологічні студії : зб. наук. ст. студентів. – 2008. – Вип. 2. – С. 65–70.
 24. Погребенник В. Ф. Рецепція традиційного сюжету й «світових» образів у поемі «Енеїда» Івана Котляревського / В. Ф. Погребенник // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Бердянськ: БДПУ, 2008. – Вип. 15. – С. 150–158.
 25. Сікора Н. В. Поема «Енеїда» І. Котляревського – літературний меседж національно-свідомим українцям : 9 кл. / Н. В. Сікора // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 10 (12). – С. 27–37.
 26. Ткаченко Н. С. Іван Котляревський у школі : посібник для вчителя / Н. С. Ткаченко, К. О. Ходосов. – Київ : Рад. школа, 1977. – 192 с.
 27. Хропко П. П. Іван Петрович Котляревський. Літературний портрет / П. П. Хропко. – Київ : Держвидав худож. літ., 1961. – 104 с.
 28. Шамрай А. П. «Наталка Полтавка» І. Котляревського / А. П. Шамрай // Українські дожовтневі письменники : збірник літературно-критичних матеріалів / упоряд. В. Ф. Шевченко, М. П. Тараненко, Л. Я. Дергаль та ін. – Київ : Рад. школа, 1985. – С. 42.
 29. Шевчук В. «Енеїда» Івана Котляревського в системі літератури українського бароко / В. Шевчук // Муза Роксоланська: українська література ХVI–ХVIII століть : у 2 кн. Кн. 2. Розвинене бароко. Пізнє бароко / В. Шевчук. – Київ: Либідь, 2005. – С. 648–669.
 30. Щербань С. В. Іван Котляревський «Наталка Полтавка». Наталка як уособлення кращих рис української жінки : 9 кл. / С. В. Щербань // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 12. – С. 28–33.
 31. Щербань С. В. Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» І. Котляревського : бінарний урок : 9 кл. / С. В. Щербань // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 13. – С. 20–25.
 32. Яценко М. Т. Іван Котляревський / М. Т. Яценко // Історія української літератури ХІХ століття : у 2 кн. / за ред. М. Г. Жулинського. – Київ: Либідь, 2005. – Кн. 1. – С. 64–87.
 33. Яценко М. Т. Іван Котляревський / М. Т. Яценко // Історія української літератури ХІХ століття : у 3 кн. / за ред. М. Т. Яценко. – Київ : Либідь, 1995. – Кн. 1. – С. 68–90.

З Фонду РЦК:

 1. Котляревський І. Вибрані твори / І. Котляревський; передм. М. Новицького. – К. : Держлітвидав, 1936. – 134 с.
 2. Котляревський І. П. Енеїда / І. П. Котляревський. – К. : Держвидав, 1948. – 153 с. – на відзнаку 150–ліття першого видання 1798 – 1948.