Григорій Ващенко:людина, педагог, державник

23.04.2018

(до 140-річчя з дня народження)


Список літератури:

1. Ващенко Г. Виховний ідеал : підручник для педагогів, виховників, молоді і батьків. Т. 1 / Г. Ващенко. – 3- тє вид. – Полтава : Полтавський вісник, 1994. – 191 с.

2. Ващенко Г. Г. // Енциклопедія Сучасної України. Т. 4 : В – Вог. – НАН України, 2005. – С. 169 – 170.

3. Ващенко Г. Г. // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. Кн. 2 : ХХ століття : навч. посібник / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – С. 365 – 373.

4. Г. Г. Ващенко (1878 – 1967) // Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / за ред. В. Г. Кременя. – К. : Знання, 2005. – С. 448 – 462.

5. Г. Г. Ващенко про національне виховання української молоді // Історія української школи і педагогіки : навч. посібник / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К. : Знання, 2006. – С. 322 – 331.

6. Гентош О. Громадська діяльність Педагогічного товариства імені Григорія Ващенка. Досвід і перспективи / О. Гентош // Педагогічна думка. – 2011. – № 2. – С. 24 – 28.

7. Гентош О. Львівське педагогічне товариство ім. Григорія Ващенка – 15 років плідної громадської праці / О. Гентош // Педагогічна думка. – 2011. – № 2. – С. 23 – 24.

8. Дічек Н. Григорій Ващенко як історик педагогіки / Н. Дічек // Шлях освіти. – 2003. – № 4. – С. 47 – 51.

9. Манько О. Читаючи Ващенка / О. Манько // Педагогічна думка. – 2011. – № 2. – С. 36 – 39.

10. Мищишин І. Штрихи до портрета професора Омеляна Вишневського, вченого і педагога / І. Мищишин // Педагогічна думка. – 2011. – № 2. – С. 39 – 42.

11. Пастушенко Н. Головне у вихованні – характер! / Н. Пастушенко // Педагогічна думка. – 2011. – № 2. – С. 29 – 35.

12. Поліщук Г. Екскурсійний метод навчання / Г. Поліщук // Рідна школа. – 2004. – № 9. – С. 58 – 60.

13. Поліщук Г. Українські науковці про Дальтон – план і методи навчання школярів (20-ті роки ХХ століття) / Г. Поліщук // Рідна школа. – 2002. – № 12. – С. 63 – 64.

14. Пугач А. Г. Г. Ващенко і вітчизняна педагогіка (до 125-річчя від дня народження) / А. Пугач // Рідна школа. – 2003. – № 7. – С. 68 – 69.

15. Стащак Л. Григорій Ващенко і система дошкільної освіти / Л. Стащак // Педагогічна думка. – 2011. – № 2. – С. 42 – 43.

16. Хиллиг Г. Г. Ващенко – педагог от Бога / Г. Хиллиг, Н. Окса, В. Моргун. – Мелитополь : Каф. педагогики МПУ, 2000. – 76 с.