Формуємо компетентність: педагогічні стратегії сучасності

24 переглядів

10.09.2019


 

Формуємо компетентність: педагогічні стратегії сучасності

Список використаної літератури:

 1. Ачкан В. В. Формування процедурної та логічної математичних компетентностей старшокласників у процесі вивчення тригонометричних рівнянь та нерівностей у класах різних профілів / В. В. Ачкан // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 2. – С. 14–22.
 2. Бабак Р. До питання проведення тестового контролю в курсі алгебри 9 класу в умовах реалізації компетентнісного підходу до навчання / Р. Бабак // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Т. 3 : Природничі науки. – С. 11–12.
 3. Баришовець Н. Організація управлінської діяльності щодо формування ключових компетентностей учнів за умов розбудови Нової української школи / Н. Баришовець, С. Стась, І. Куран // Управління школою. – 2019. – №1–3. – С. 43–54.
 4. Бондаренко Н. В. Формування правописної компетентності учнів 5–7 класів на уроках української мови : посібник / Н. В. Бондаренко. – Київ : Сам, 2017. – 112 с.
 5. Васильєва І. В. Формування дослідницької компетентності учнів / І. В. Васильєва // Фізика в школах України. – 2019. – № 9–10. – С. 36–38.
 6. Вєнцева Н. О. Структура мовленнєвої компетентності в шкільній історичній освіті / Н. О. Вєнцева // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 2. – С. 68–73.
 7. Вівсяна І. А. Підготовка учителя до формування предметних компетентностей учнів із історії / І. А. Вівсяна // Історія та правознавство. – 2019. – № 1–2. – С. 9–13.
 8. Гуляєва Л. В. Компетентнісний підхід у навчанні фізики в старшій школі / Л. В. Гуляєва // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2011. – № 4. – С. 92–99.
 9. Жигірь В. І. Професійно-педагогічна компетентність менеджера освіти : теоретичні та методичні аспекти : монографія / В. І. Жигірь. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2014. – 624 с.
 10. Зімбалевська Ю. П. Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу / Ю. П. Зімбалевська // Історія та правознавство. – 2019. – № 22–24. – С. 20–26.
 11. Зобніна Л. Виховання компетентної особистості учня : методична розробка для вчителів закладів освіти, гімназій, ліцеїв / Л. Зобніна // Фізика. – 2019. – № 2. – С. 37–61.
 12. Кійло А. Якісний аналіз уроку : компетентнісний підхід. Електронний конструктор оцінювання якості уроку. Середня школа / А. Кійло // Завуч. – 2018 – № 21. – С. 8–22.
 13. Копетентнісний підхід : система впровадження в школі / упоряд. : І. В. Родигіна, Л. М. Дементьєва, А. І. Погорєлов, О. Г. Луценко. – Київ : Шкільний світ, 2010. – 112 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 14. Куриш Н. К. Формування компетентності «Ініціативність та підприємливість» педагогів. Експериментально-дослідницька робота викладачів ОІППО / Н. К. Куриш, І. К. Унгурян // Економіка в школах України. – № 9. – С. 6–11.
 15. Кучеренко І. А. Уроки розвитку комунікативної зв’язного мовлення як основа формування компетентності учнів / І. А. Кучеренко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 2. – С. 182–187.
 16. Лазаренко Г. Формування логічної та дослідницької математичних компетентностей у процесі вивчення змістовної лінії рівнянь та нерівностей в основній школі / Г. Лазаренко // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Т. 3 : Природничі науки. – С. 31–32.
 17. Луговська І. О. Формування підприємницької компетентності першокласників у курсі «Я досліджую світ» / І. О. Луговська // Економіка в школах України. – 2019. – № 3. – С. 4–10.
 18. Мальована О. І. Розвиток компетентностей – вимога сьогодення / О. І. Мальована // Завуч. Усе для роботи. – 2019. – № 3–4. – С. 31–38.
 19. Манчур Л. І. Пріоритетність компетентнісного підходу в навчанні української мови / Л. І. Манчур // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 1. – С. 181–187.
 20. Масич В. В. Формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки : монографія / В. В. Масич. – Харків : Діса плюс, 2017. – 330 с.
 21. Мирошниченко В. О. Структура логічної предметно-історичної компетентності / В. О. Мирошниченко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 3. – С. 133–140.
 22. Мирошниченко В. О. Шляхи формування логічної компетентності під час навчання історії / В. О. Мирошниченко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 4. – С. 202–207.
 23. Мокрогуз О. П. Роль мультимедійних засобів у формуванні інформаційної компетентності / О. П. Мокрогуз. – Харків : Основа, 2017. – 95 с. – (Б-ка журналу «Історія та правознавство» ; вип. 5).
 24. Нищета В. А. Технологія життєтворчих проектів у формуванні життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання українознавчих предметів : монографія / В. А. Нищета. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 234 с.
 25. Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів та педагогів в умовах євроінтеграційних процесів в освіті : посібник / В. Ю. Биков, О. В. Овчарук та ін. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – 160 с.
 26. Паславський Р. П. Формування просторової учнівської компетентності на уроках історії / Р. П. Паславський // Історія та правознавство. – 2019. – № 16–18. – С. 24–28.
 27. Педагогічний глосарій / упоряд. В. В. Волканова. – Київ : Шкільний світ, 2011. – С. 97–109. – (Б-ка «Шкільного світу»).
 28. Підласий І. П. Як стати компетентним педагогом? Мислимо критично : тема номеру / І. П. Підласий // Завучу. Усе для роботи. – 2019. – № 15–16.
 29. Підласий І. П. Як стати компетентним педагогом? Підковуємося теоретично : тема номеру / І. П. Підласий // Завучу. Усе для роботи. – 2019. – № 9–10.
 30. Пометун О. І. Вимоги до конструювання компетентнісно орієнтованого підручника з історії / О. І. Пометун // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні : актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : зб. наук. пр. / ред. кол. : В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговой та ін. – Київ : Сам, 2017. – С. 217–223.
 31. Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання / І. В. Родигіна. – Харків : Основа, 2006. – 96 с.
 32. Розвиток правової компетентності / В. В. Загниборода, С. Г. Виклюк та ін. – Київ : Плеяди, 2005. – 112 с. – (Відкритий урок. Профільна школа ; вип. 3–4).
 33. Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи : посібник / заг. ред. Н. В. Лук’янчук, Н. А. Килимова. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 132с.
 34. Руденко Л. Д. Взаємодія сім’ї та школи у формуванні екологічної компетентності школярів : методичний посібник для вчителя / Л. Д. Руденко. – Київ : Педагогічна думка. – 32 с.
 35. Формування громадянської компетентності молодших школярів в умовах ГПД : спецвипуск до Дня Незалежності України // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2019. – № 8.
 36. Тернопільська В. І. Технічна компетентність особистості : теоретичні аспекти / В. І. Тернопільська, І. С. Андрущенко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 2. – С. 263–269.
 37. Тестові технології оцінювання компетентностей учнів : посібник / за ред. О. І. Ляшенка, Ю. О. Жука. – Київ : Сам, 2017. – 128 с.
 38. Ткаченко О. М. Етнопедагогічна компетентність педагога : монографія / О. М. Ткаченко. – Кіровоград : Імекс–ЛТД, 2012. – 414 с.
 39. Федчиняк А. О. Особливості формування аксіологічної компетентності в шкільній історичній освіті // А. О. Федчиняк // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 4. – С. 288–294.
 40. Формування екологічної компетентності школярів : наук.-метод. посіб. / Н. А. Пустовіт, О. Л. Пруцакова, Л. Д. Руденко, О. О. Колонько. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 64 с.
 41. Формування життєвих компетентностей дитини з особливими потребами : тема номеру / уклад. О. В. Петух // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9–10.
 42. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя технологій : колективна монографія / заг. ред. А. О. Малихіна. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 240 с.
 43. Формування соціальної компетенції старшокласника / упоряд. Ж. М. Сташко. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).
 44. Ханчук І. «Перезавантаження» уроку літератури : методика «DAILY 5» («Щоденні 5») для формування ключових компетентностей в учнів середньої школи / І. Ханчук, О. Янкович // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 11. – С. 9–11.
 45. Черняхівський А. Формування ключових компетентностей учнів засобами предмета «Фізика і астрономія» (спілкування іноземними мовами) / А. Черняхівський // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2019. – № 2. – С. 22–23.
 46. Шаповалова Т. Г. Наукові підходи до визначення поняття здоров’язбережувальної компетентності / Т. Г. Шаповалова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 3. – С. 239–246.
 47. Школа компетентностей ХХІ століття : спецвипуск / укладач. Н. В. Василенко // Завуч. Усе для роботи. – 2019. – № 13–14.
 48. Шпиталевська Г. Р. Зміст і структура загальнокультурної компетентності молодших школярів / Г. Р. Шпиталевська // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 2. – С. 302–307.
 49. Шумілова І. Ф. Історико-педагогічне надбання як складова загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / І. Ф. Шумілова, І. К. Кушніренко. – Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2014. – 143 с.