Екологічне виховання

30 переглядів

18.04.2019


(До Дня довкілля)

Список використаної літератури:

 1. Білявський Г. О. Основи екології : підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – Київ : Либідь, 2004. – 406 с.
 2. Гринів Л. Треба вчитися жити в гармонії з природою / Л. Гринів // Освіта. – 2016. – № 41 (42). – С. 15.
 3. Джигерей В. С. Екологія та охорона навколишнього середовища : навчальний посібник / В. С. Джигерей. – Київ : Знання, 2007. – 422 с.
 4. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля / А. Андрусевич, Н. Андрусевич, З. Козак. – Львів, 2009. – 203 с.
 5. Дуднікова І. І. Екологія і безпека життєдіяльності : термінологічний словник-довідник / І. І. Дуднікова. – Київ : Вища школа, 2005. – 247 с.
 6. Залеський І. І. Екологія людини : підручник / І. І. Залеський. – Київ : Академія, 2005. – 287 с.
 7. Запольський А. К. Основи екології / А. К. Запольський, А. І. Салюк. – Київ : Вища школа, 2005. – 381 с.
 8. Зубик С. В. Техноекологія : джерела забруднення і захист навколишнього середовища / С. В. Зубик. – Львів : Оріяна-Нова, 2007. – 399 с.
 9. Коробкин В. И. Экология / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. – Ростов-н/Д : Феникс, 2003. – 575 с.
 10. Кулик Н. Globaльна справа / Н. Кулик // Освіта України. – 2016. – № 31. – С. 8.
 11. Кутлахмедов Ю. О. Основи радіоекології : навчальний посібник / Ю. О. Кутлахмедов, В. І. Корогодін, В. К. Кольтовер. – Київ : Вища школа, 2003. – 319 с.
 12. Кучерявий В. П. Екологія / В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2001. – 499 с.
 13. Листопад О. Про лосів, Дністер і долю пралісів. (Екологія) / О. Листопад // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 96. – С. 4.
 14. Листопад О. Хто відповідає за довкілля ? (Управління охороною довкілля) / О. Листопад // Урядовий кур’єр. – 2016. – № 109. – С. 4.
 15. Листопад О. Як запобігти екологічній катастрофі / О. Листопад // Урядовий кур’єр. – 2016. – № 181. – С. 4.
 16. Ліпич І. І. Екологічна проблематика в контексті діяльнісного підходу /
  І. І. Ліпич // Північне Приазов’я : наукова збірка. – Донецьк : Норд-Прес ; Бердянськ : БДПУ, 2008. – С. 217–225.
 17. Логанов Є. Молочний лиман з’єднали з Азовським морем / Є. Логанов // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 94. – С. 16.
 18. Микитюк О. М. Екологія людини : підручник / О. М. Микитюк, О. З. Злотін, В. М. Бровдій. – Харків : ХДПУ ; ОВС, 2000. – 208 с.
 19. Мусієнко М. М. Екологія : тлумачний словник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон. – Київ : Либідь, 2004. – 374 с.
 20. М’ягченко О. П. Екологічні проблеми Північного Приазов’я / О. П. М’ягченко. – Бердянськ, 2004. – 353 с.
 21. Мягченко О. П. Основи екології / О. П. Мягченко. – Бердянськ, 2008. – 192 с..
 22. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища : навчальний посібник / Я. І. Бедрій, В. С. Джигерей, А. І. Кидисюк та ін. – Львів, 1999. – 238 с.
 23. Основи соціоекології : навчальний посібник / Г. О. Баинський, Н. В. Беренда та ін. ; за ред. Г. О. Бачинського. – Київ : Вища школа, 1995. – 238 с.
 24. Створення екологічних коридорів в Україні : посібник / гол. ред. Флоріс Деодатус. – Київ, 2010. – 159 с.
 25. Федоренко О. І. Основи екології : підручник / О. І. Федоренко, О. І. Бондар, А. В. Кудін. – Київ : Знання, 2006. – 543 с.
 26. Хвесик М. А. Економіко-правове регулювання природокористування / М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, Ю. П. Кулаковський. – Київ : Кондор, 2009. – 522 с.
 27.  
 28. Шаповалова Т. Г. Гармонізуюча енергетика природи : навчально-методичний посібник / Т. Г. Шаповалова, В. Д. Мелаш, К. І. Ковальчук. – Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 324 с.