Дитина в сучасному соціопросторі: формуємо цінності

32 переглядів

08.04.2019


Список використаної літератури:

 1. Баластрік Г. Пізнаємо секрети фінансової грамотності разом с Економчиком / Г. Баластрік // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2017. – № 3. – С. 45–50.
 2. Безсонова О. Соціо-ігрова взаємодія : загравання чи природний розвиток ? / О. Безсонова // Дошкільне виховання. – 2018. – №9. – С. 10–13.
 3. Бланк-Матьє М. Виховання цінностей у німецьких дитячих садках / М. Бланк-Матьє // Дошкільне виховання. – 2018. – № 11. – С. 8–12.
 4. Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 2002. – 407 с.
 5. Богуш А. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі : підручник / А. Богуш, Н. Гавриш. – Київ : Слово, 2008. – 408 с.
 6. Богуш А. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах : підручник / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик. – Київ : Слово, 2006. – 304 с.
 7. Богуш А. Формування оцінно-етичних суджень у дітей старшого дошкільного віку / А. Богуш, О. Монке. – Одеса : ПНЦ АПН України, 2002. – 239 с.
 8. Вайсбанд А. Свобода без уседозволеності / А. Вайсбанд // Дошкільне виховання. – 2018. – № 12. – С. 2–5.
 9. Гендерне виховання в ДНЗ / упоряд. В. Семизорова та ін. – Київ : Шкільний світ, 2018. – 144 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 10. Горностаєва А. Ми – чарівники й винахідники : заняття з креативного розвитку дітей старшого дошкільного віку / А. Горностаєва // Психолог дошкілля. – 2018. – № 4. – С. 28–29.
 11. Гумовська Л. М. Розвиток соціально-емоціональної сфери дошкільників / Л. М. Гумовська. – Харків : Основа, 2011. – 218 с. – (Серія «ДНЗ. Вихователю»).
 12. Дитина у сучасному соціопросторі : навч. посіб. / за ред. Т. О. Піроженко. – Київ ; Кіровоград : ТОВ «Імекс – ЛТД», 2014. – 272 с.
 13. Дичківська І. М. М. Монтессорі : теорія і технологія : навч.-метод. посіб. / І. М. Дичківська, Т. І. Поніманська. – Київ : Слово, 2009. – 304 с.
 14. Дуткевич Т. В. Дошкільна психологія : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 392 с.
 15. Зайцева Л. І. Формування у старших дошкільників науково-практичного досвіду в сфері природно-предметного довкілля (теоретико-методичний аспект) : монографія / Л. І. Зайцева. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 382 с.
 16. Захарова Н. М. Адаптація дітей дошкільного віку до сучасного соціального простору : монографія / Н. М. Захарова. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 216 с.
 17. Захарова Н. М. Соціально-педагогічна робота в дошкільному навчальному закладі : навч. посіб. / Н. М. Захарова. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 133 с.
 18. Левченко Т. Г. Громадянська освіта в ДНЗ / Т. Г. Левченко. – Харків : Основа, 2010. – 144 с. – (Серія «ДНЗ. Вихователю»).
 19. Лисенко Н. В. Еко-око : дошкільник пізнає світ природи : навч.-метод. посіб. / Н. В. Лисенко. – Київ : Слово, 2015. – 352 с.
 20. Лисенко Н. В. Етнопедагогіка сучасної дошкільної освіти України // Етнопедагогіка дитинства : навч.-метод. посіб. / Н. В. Лисенко. – Київ : Слово, 2011. – С. 267–506.
 21. Лисенко Н. В. Педагогіка українського дошкілля : у 2 ч. : навч. посіб. / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста. – Київ : Вища школа, 2006. – Ч. 1. – 302 с.
 22. Лисенко Н. В. Теорія і практика екологічної освіти : педагог-дошкільник : навч.-метод. посіб. / Н. В. Лисенко. – Київ : Слово, 2009. – 400 с.
 23. Методика ознайомлення дітей з природою : хрестоматія / укладач Н. М. Горопаха. – Київ : Слово, 2012. – 432 с.
 24. Навчально-виховна діяльність у дошкільному закладі : проблеми, пошуки, знахідки : монографія / Л. П. Гайдаржийська, О. І. Гуренко та ін. ; за ред. І. Г. Улюкаєвої. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 325 с.
 25. Павелків Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – Київ : Академвидав, 2008. – 432 с.
 26. Подоляк О. Про світ у віршах : матеріали до занять / О. Подоляк. – Київ : Шкільний світ, 2018. – 136 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 27. Подоляк О. Про світ у казках : матеріали до занять та уроків / О. Подоляк. – Київ : Шкільний світ, 2019. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 28. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. / Т. І. Поніманська. – Київ : Академвидав, 2008. – 456 с.
 29. Прищепа Т. І. Соціалізація дошкільників в умовах ДНЗ / Т. І. Прищепа. – Харків : Основа, 2009. – 169 с. – (Серія «Психологія виховання»).
 30. Розумне виховання сучасних дошкільнят : метод. посіб. / Н. Гавриш, О. Брежнєва, І. Кіндрат, О. Рейпольська. – Київ : Слово, 2015. – 176 с.
 31. Смольникова Г. Виховуємо патріотичні почуття змалку / Г. Смольникова // Дошкільне виховання. – 2018. – № 8. – С. 24–27.
 32. Соціальний розвиток дитини : старший дошкільний вік / Т. І. Поніманська та ін. – Київ : Генеза, 2013. – 88 с. – (Настільна книжка вихователя).
 33. Сучасні діти – відображення цінностей дорослого світу : метод. рекомендації / за ред. Т. О. Піроженко. – Київ ; Кіровоград : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2014. – 120 с.
 34. Праця красива та корисна : тема номеру // Методична скарбничка вихователя. – 2016. – № 12.
 35. Тоцька Т. Філософія для дітей та дорослих : за творами В. Сухомлинського / Т. Тоцька // Дошкільне виховання. – 2018. – № 8. – С. 20–23.
 36. Формуємо у старших дошкільників цілісне світобачення : навч.-метод. посіб. / О. Л. Кононко, В. О. Луценко та ін. – Київ : Імекс-ЛТД, 2013. – 260 с.
 37. Ціннісні орієнтації дитини у дорослому світі : навч.-метод. посіб. / Т. О. Піроженко, Л. І. Соловйова та ін. – Київ : Слово, 2016. – 248 с.