Тема 1: Дистанційна освіта

16.09.2020


Список літератури:

 1. Агейчева А. О. Особливості дистанційної освіти Швеції / А. О. Агейчева // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. 2. – С. 6–9.
 2. Борщ В. М. Матеріали для перевірки знань учнів з фізики : 7–9 класи / В. М. Борщ // Фізика в школах України. – 2020. – № 9–10. – С. 4–11.
 3. Гутіерес Карла. Як виявляти емпатію в навчальному онлайн-середовищі? / Карла Гутіерес ; переклад і літературна обробка В. О. Карнаушенко за матеріалами : www.shiftelearning.com, www.linkedcom // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 6. – С. 13–15.
 4. Дистанційне навчання : психологічні засади : кол. монографія / М. Л. Смульсон, Ю. І. Машбиць, М. І. Жалдак та ін. ; за ред. М. Л. Смульсон. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 240 с.
 5. Довженко О. О. Особливості мотивації дистанційного навчання / О. О. Довженко, Л. В. Турищева // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2020. – № 8. – С. 27–28.
 6. Дольме М. М. Дистанційне навчання : переваги та недоліки / М. М. Дольме // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. / гол. ред. І. Т. Богданов. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 3. – С. 80–85.
 7. Дорожко І. І. Психологічна готовність учителя до дистанційного навчання / І. І. Дорожко, Л. В. Турищева // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2020. – № 8. – С. 25–26.
 8. Заболоцький А. Ю. Моделювання систем дистанційного навчання ВНЗ / А. Ю. Заболоцький // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. / гол. ред. І. Т. Богданов. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2016. – Вип. 1. – С. 94–99.
 9. Загородній М. Вічний магнетизм : дистанційний урок про властивості магнітного поля / М. Загородній // Фізика. – 2020. – № 7–8. – С. 42–51.
 10. Карантуйте з користю! Як організувати дистанційну роботу / переклад і літературна обробка М. В. Юдіної за матеріалами : http://marinakurvits/com // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 5. – С. 17–20.
 11. Клейно Л. Г. Деякі аспекти сучасного дистанційного навчання в межах вищих педагогічних закладів освіти / Л. Г. Клейно // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. / гол. ред. І. Т. Богданов. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2015. – Вип. 3. – С. 97–102.
 12. Ковальчук С. Неформальна освіта – наша відповідь COVID-19 / С. Ковальчук // Маркетинг в Україні. – 2020. – № 2. – С. 41–45.
 13. Козлакова Г. Дистанційна вища технічна освіта в умовах карантину / Г. Козлакова, Б. Сусь, Ю. Іванова, І. Ставицька // Вища освіта України. – 2020. – № 2. – С. 67–74.
 14. Левінчук А. «Історія на відстані: досвід викладання історії в умовах карантину» : інтерв’ю з вчителем історії та правознавства Артуром Левінчуком / розмову вів Михайло Загородній // Історія України. – 2020. – № 7–8. – С. 24–29.
 15. Навчання під час карантину : як організувати дистанційну роботу / за матеріалами : http://marinakurvits.com // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2020. – № 4. – С. 4–7.
 16. Навчання під час карантину : як організувати дистанційну роботу / за матеріалами : http://marinakurvits.com // Географія. – 2020. – № 7–8. – С. 2–5.
 17. Новицька Л. В. Навчання під час карантину очима вчителя / Л. В. Новицька // Географія та економіка в рідній школі. – 2020. – №7–8. – С. 25–26.
 18. Овчарук О. В. Дистанційна освіта у європейських країнах та США у контексті розвитку інноваційних технологій / О. В. Овчарук // Засоби і технології єдиного інформаційного простору : зб. наук. праць / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука ; Інститут засобів навчання АПН України. – Київ : Атіка, 2004. – 240 с.
 19. Педагогические технологии дистанционного обучения : учеб пособ. для студ. высших учеб. заведений / под ред. Е. С. Полат. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2008. – 400 с.
 20. Поліхун Н. І. Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів : метод. рекомендації / Н. І. Поліхун. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 87 с.
 21. Сіденко О. М. Як організувати та оформляти задачі / О. М. Сіденко // Фізика в школах України. – 2020. – № 9–10. – С. 12–18.
 22. Сліпченко В. Онлайн-інструменти, щоб навчати : трансляція уроку, робота з QR-кодами та файлами / В. Сліпченко // Історія України. – 2020. – № 7–8. – С. 8–23.
 23. Слюсарева К. Корені Батьківщини : дистанційний урок засвоєння нових знань / К. Слюсарева // Історія України. – 2020. – № 7–8. – С. 30–35.
 24. Стрельніков В. Ю. Технології дистанційного навчання у вищій школі // Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (МІПК) ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – С. 69–93.
 25. Сущенко С. С. Ядерна фізика для школярів у запитаннях та відповідях : 11 клас / С. С. Сущенко // Фізика в школах України. – 2020. – № 9–10. – С. 19–21.
 26. Шварц Лорель. Чого минулий місяць навчив китайських учителів? / Лорель Шварц ; переклад і літературна обробка Н. В. Третьякової за матеріалами : edutopia.org // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 5. – С. 21–23.
 27. Юдіна М. В. Досвід, якого ми не прагнули: рефлексія учителів / М. В. Юдіна // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 8. – С. 4–7.
 28. Юдіна М. В. Навчання на карантині : рефлексія від батьків та учнів / М. В. Юдіна // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 7. – С. 11–15.
 29. Shvets V. The new model of feedbacks between students and e-learning platform MOODLE / V. Shvets // Вища освіта України. – 2017. – № 2. – С. 46–51.