Друга світова очима українців

03.05.2016


Безымянный

Список літератури:

1. Алексиевич Светлана. У Войны не женское лицо…: документальная проза / Светлана Алексиевич.– М.: Правда, 1988. – 464 с.

2. Антологія української поезії: в 6–ти т. Т.5: Українська радянська поезія: твори поетів, які ввійшли в літературу в 1933–1958 рр. / упор. М. Острик. – К.: Дніпро, 1985. – 509 с.

3. Армія безсмертних: повстанські світлини / ред.: В. В’ятрович, В. Мороз. – Львів : Мс, 2006. – 220 с.

4. Архіви окупації. 1941 – 1944 .Т.1. Більше не таємно / Держ. ком. архівів України; упор. Н. Маковська. – К.: Вид. дім «Києво –  Могилянська академія», 2006. – 872 с.

5. Багряний І. Огнене коло: повість про трагедію під Бродами / Іван Багряний. – К.: Знання, 2015. – 192 с.

6. Бердянск: взгляд через столетия: фотоальбом / авт. – сост. В.Михайличенко. – Бердянск: Південна зоря, 2007. – 240 с.

7. Бердянська чоловіча гімназія: у 5–ти т. Т.4. Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932 – 1953 роки) / упоряд.: В.М. Константінова, І.І. Лиман. – К.: Освіта України, 2009. – 782 с.

8. Бердянску 180 лет: фотоальбом / авт. В. Михайличенко. – Бердянск : Південна зоря, 2008. – 96 с.

9. Вінграновський М. Манюня: повісті, оповідання, есе / Микола Вінграновський. – Львів : Літопис, 2003. – 320 с.

10. Гончар О. Людина і зброя: роман / Олесь Гончар. – К.: Молодь, 1978. – 192 с.

11. Городинський Зенон. Українська Національна Рада: історичний нарис / Зенон Городинський; перед. В.С. Брюховецького. – К.: Вид. дім «КМ Academia », 1993. – 144 с.

12. Герої визволення України / упоряд. П.Л. Машовець. – К.: Україна, 2007 – 111 с.

13. Довженко О.Україна в огні: кіноповість; Щоденник / Олександр Довженко; упоряд. і перед. О.М. Підсуха. – К.: Рад. письменник, 1990. – 416 с.

14. Друга світова війна в історичній пам’яті України (За матеріалами Українського інституту національної пам’яті) / упоряд.: Л. Герасименко, Р.Пилявець. – Київ – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 247 с.

15. Загребельний П.А. Дума про невмирущого; Кларнети ніжності: романи / Павло Загребельний; перед. М.Ф. Слабошпицького. – К.: Молодь, 1985. – 232 с.

16. Іваненко О. Рідні діти / Оксана Іваненко // Твори: в 5–ти т. Т.3: повісті / Оксана Іваненко. – К.: Веселка, 1968. – С. 3 – 238.

17. Іваничук Р.І. Бо війна – війною…; Через перевал: романи / Роман Іваничук. – Харків: Фоліо, 2008. – 447 с.

18. Кентій А. Радянські партизани 1941 – 1944: світло і тіні / Анатолій Кентій, Володимир Лозицький. – К.: Видавець ПП Наталя Брехуненко, 2010. – 80 с.

19. Клен Ю. Попіл імперій / Юрій Клен // Вибране / Юрій Клен; [упоряд., авт. передм. та прим. Ю.І. Ковалів]. – К.: Дніпро, 1991. – С. 132 –356.

20. Лауер Венді. Творення нацистської імперії та Голокост в Україні / Венді Лауер; [перек. з англ.: С. Коломійця, Є. Ровного]. – К.: Зовнішторгвидав України; Український центр вивчення історії Голокосту, 2010. – 368 с.

21. Лизогуб Ю.М. Перемога і Україна. До 60 – річчя Перемоги над фашизмом / Ю.М. Лизогуб. – Бердянськ: БДПУ, 2005. – 60 с.

22. Любченко А.П. Щоденник / А.П. Любченко // Вертеп: повість. Оповідання. Щоденник / А.П. Любченко. – Х.: Основа, 2005. – С. 139 – 442.

23. Малишко Андрій. Прометей: вибрані твори / Андрій Малишко. – К.: Веселка, 1966. – 192 с.

24. Михайличенко В.И. Бердянск: взгляд через столетия: историко–краеведческие очерки / В. Михайличенко, Е. Денисов, Н. Тишаков. – Бердянск : Південна зоря, 2007. – 432 с.

25. Моргун Ф.Т. Сталінсько – гітлерівський геноцид українського народу. Факти і наслідки / Ф.Т. Моргун; вид. 3-є, скороч. – Полтава : Дивосвіт, 2008. – 288 с.

26. Ноздрина Н.Ф. Архивы памяти 1941 –1943 / Л.Ф. Ноздрина, Т.А.Антоненко. – Мелитополь : Издат. дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 416 с.

27. Ноздрина Л.Ф. Записки краеведа: к 180–летию основания г. Бердянска / Л.Ф. Ноздрина. – Бердянск : ООО «Модем–1», 2007. – 306 с.

28. Патриляк І.К. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду / І.К. Патриляк, М.А. Боровик. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 590 с.

29. Прометей. Поеми про подвиг радянського народу у Великій Вітчизняній війні: збірник / упоряд. Б.П. Степанюк. – К.: Дніпро, 1985. – 271 с.

30. Рядки, обпалені війною. Вірші поетів – фронтовиків: збірник / упоряд. П. Біби. – К.: Дніпро, 1985. – 127 с.

31. Савчин Марія. Тисяча доріг: спогади / Марія Савчин. – Львів :  Літопис УПА, 1995. – 600 с.

32. Самчук Улас. Чому не гоїть вогонь: роман / Улас Самчук. – К.: Укр. письменник, 1994. – 233 с.

33. Сосюра Володимир. Твори: в 4–х т. Т.3: поезії 1941 –1955 / Володимир Сосюра. – К.: Дніпро, 1987. – 398 с.

34. Тичина Павло. Похорон друга / Павло Тичина // Скорбна мати: вибрані твори / Павло Тичина. – К.: Знання, 2013. – С. 123 – 132.

35. Тютюнник Г.М. Твори. Кн.2: повісті / Григір Тютюнник; упоряд., післямова А.А. Шевченка. – К.: Молодь. 1985. – 328 с.

36. Україна і український народ у Другій світовій війні: дискусії в Українському інституті національної пам’яті. Випуск IV / [упоряд. Л.Герасименко, Р. Пилявець]. – К.: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 95 с.

37. Шевченко В. Забутий генерал // Дві Русі / за заг. ред. Лариси Івшиної / Володимир Шевченко. – К.: Факт, 2003. – С. 319 – 325.

38. Яновський Ю.І. Київська соната / Юрій Яновський // Твори: в 5–ти т. Т.1: оповідання / Юрій Яновський; [упоряд., приміт. М.М. Острик]. – К.: Дніпро, 1982. – С. 280 – 296.

39. Яновський Ю.І. Листи з Нюрнберга / Юрій Яновський // Твори: в 5–ти т. Т.5: вірші, публіцистика, роздуми про літературу, листи / Юрій Яновський; [упоряд., приміт. К.П.  Волинський]. – К.: Дніпро, 1983. – С. 150 – 192.