До вершин шевченкового генія

05.03.2018

(художньо-біографічні джерела)


Твори художньої шевченкіани сприятимуть піднесенню українців третього тисячоліття до вершин Кобзаревого генія й слугуватимуть емпайтійному осмисленню його як неповторної особистості з болісними роздумами та різноманітними, часто полярними настроями, полум’яними прагненнями та заповітними мріями.

Ольга Куцевол

Список використаних джерел:

1. Афанасьев- Чужбинський О. Шевченкові / О. Афанасьев- Чужбинський // Поезія українського романтизму. Вибране / О. Афанасьев- Чужбинський; уклад. та передм. О.І. Борзенко. – К. : Тов. «Елібре» , 2008. – С. 210.

2. Бекбаулов У. Тарас на Аралі : повість / У. Бекбаулов ; переклад з каракалпацької С. Тельнюк. – К. : Дніпро, 1975. – 352 с.

3. Вадецкий Б. Акын Терези (Шевченко в ссылке) : роман / Б. Вадецкий. – М. : Гос. изд-во худ. лит-ры, 1961. – 304 с.

4. Васильченко В. Твори / В. Васильченко. – К. : Молодь, 1973. – 448 с.

5. Вінок великому Кобзареві : збірник / ред. колегія : П. М. Воронько, І. І. Гончаренко, А. С. Малишко та ін. – К. : Рад. письменник, 1961. – 488 с.

6. Вышеславский Л. З Кобзарем понад шляхом / Л. Вышеславский // Избранное : стихотворения, проза / Л. Вышеславский ; сост. И. Вышеславская ; предисловие П. Осадчука. – К. : Етнос, 2008. – С. 531 – 541.

7. Дарда В. Сніг на зелене листя : роман; Повісті / В. Дарда. – К. : Дніпро, 1984. – 536 с.

8. Дзюба І. Тарас Шевченко / І. Дзюба. – К. : Вид. дім «Альтернативи», 2005. – 704 с.

9. Драч І. Смерть Шевченка / І. Драч // Лист до калини / І. Драч. – К. : Веселка, 1990. – С. 114 – 126.

10. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. – К. : Обереги, 2004. – 480 с. – (Сер. «Б-ка укр. раритету»).

11. Іваненко О. Тарасові шляхи : роман : для сер. та ст. шк. віку / О. Іваненко. – К. : Веселка, 1989. – 758 с.

12. Іваничук Р. Четвертий вимір : роман / Р. Іваничук. – К. : Рад. письменник, 1984. – 207 с.

13. Ільченко О. Вибрані твори : в 2 т. Т. 2 : Повісті. Оповідання. Нариси / О. Ільченко. – К. : Дніпро, 1989. – 704 с.

14. Колесник І. І. Біографічний світ Тараса Шевченко / І. І. Колесник // Український історичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 78 – 99.

15. Костенко Л. Кобзарю / Л. Костенко // Вибране / Л. Костенко. – К. : Дніпро, 1989. – С. 100.

16. Красицький Д. Тарасові світанки : повісті : для сер. шк. віку / Д. Красицький. – К. : Веселка, 1989. – 264 с.

17. Лепкий Б. Твори : в 2 т. Т. 1 : Поезія. Оповідання і нариси. Історичні повісті / Б. Лепкий. – К. : Дніпро,1991. – 862 с.

18. Лепкий Б. Шевченко : із різних циклів / Б. Лепкий // Розсипані перли : поети «Молодої Музи» / упоряд. М. М. Ільницький. – К. : Дніпро, 1991. – С. 509 – 510.

19. Литвин Ю. На лезах блискавок : поезії, статті, звернення, заяви, спогади, документи, листи / Ю. Литвин. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2009. – 496 с.

20. Лубківський Р. З циклу «Автопортрети Шевченка» / Р. Лубківський // Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : у 4 кн. Кн. 4 / упоряд. В. Яременко, Є. Федоренко. – К. : Рось, 1995. – С. 589 – 592.

21. Маланюк Є. Шевченко / Є. Маланюк // Невичерпальність / Є. Маланюк. – К. : Веселка, 1997. – С. 68.

22. Непокупний А. Балтійські зорі Тараса : художньо – документальне есе / А. Непокупний // У Вільні, городі преславнім… : художньо – документальний диптих / ред. Т. Г. Соломаха. – К. : Дніпро, 1989. – С. 151 – 343.

23. Павличко Д. Тарас Шевченко у Варшаві / Д. Павличко // Вибрані твори : у 2 т. Т. 1 : Вірші . Поеми / Д. Павличко. – К. : Вид-во «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2008. – С. 360 – 362.

24. Палієнко М. Свята пора Кобзаря : поезії / М. Палієнко. – Одеса : Маяк, 2007. – 176 с.

25. Рильський М. Шевченко / М. Рильський // Вибрані твори : у 2 т. Т. 1 : Вірші. Поеми / М. Рильський. – К. : Вид-во «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2005. – С. 225 – 226.

26. Римарук І. Перед «Автопортретом зі свічкою» Тараса Шевченка / І. Римарук // Сльоза Богородиці / Ігор Римарук. – К. : Дніпро, 2008. – С. 236.

27. Сверстюк Є. На святі надій : вибране / Є. Сверстюк. – К. : Наша віра, 1999. – 784 с.

28. Руденко М. Сідай, Тарасе. В нас єдина мати… / М. Руденко // Вибране / М. Руденко. – К. : Дніпро, 2004. – С. 414-415.

29. Смілянський Л. Вибране : роман, повість / Л. Смілянський. – К. : Український письменник, 2005. – 574 с.

30. Талай Л. Шевченко на Україні 1859 року / Л. Талай // Вибране / Л. Талай. – К. : Дніпро, 1991. – С. 399.

31. Тичина П. На могилі Шевченка / П. Тичина // Золотий гомін : вибрані твори / П. Тичина ; вступ. стаття, упоряд. та примітки С. А. Гальченка. – К. : Криниця, 2008. – С. 69 – 70. – (Серія «Бібліотека Шевченківського комітету»).

32. Тулуб З. В степу безкраїм за Уралом : роман / З. Тулуб. – К. : Дніпро, 1970. – 512 с.

33. Ушкалов Л. Моя шевченківська енциклопедія : із досвіду самопізнання / Л. Ушкалов. – Харків : Майдан, 2014. – 602 с.

34. Хоткевич Г. Тарасик / Г. Хоткевич. – Х. : ІВК «Балаклійщина», 2002. – 592 с.

35. Шагинян М. Тарас Шевченко / М. Шагинян // Собрание сочинений : в 9 т. Т. 8 : Монографии. Этюды о классиках / М. Шагинян. – М. : Художественная литература, 1989. – С. 237 – 491.

36. Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. Кн. 2 : Літературознавство / Ю. Шевельов ; упоряд. І. Дзюба. – К. : Вид. дім «Києво – Могилянська академія», 2008. – 1151 с.

37. Шевчук В. Син волі : роман / В. Шевчук. – К. : Радянський письменник, 1984. – 472 с.

38. Шевчук В. Терновий світ : роман / В. Шевчук. – К. : Радянський письменник, 1986. – 574 с.

39. Шерех Ю. Третя сторожа : література, мистецтво, ідеології / Ю. Шерех. – К. : Дніпро, 1993. – 590 с.