Діти, схильні до агресивної поведінки: соціально-педагогічна робота; психологічний супровід

21.10.2019


Список використаної літератури:

 1. Агрессивность // Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании : учеб. пособие / Е. И. Рогов. – М. : ВЛАДОС, 1996. – С. 408–411.
 2. Агрессия: причинение вреда другим // Майерс Д. Социальная психология / Дэвид Майерс ; пер. с англ. – 5-е изд., межд. – Санкт-Петербург ; Москва ; Харьков ; Минск : Питер, 2000. – С. 483–531.
 3. Адаменко Л. Взаємодія дошкільників та дорослих : комплексна корекційно-розвивальна робота / Л. Адаменко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. – 128 с.
 4. Азаматова Н. Онкохворі діти : проблеми адаптації та психоемоційні зміни / Н. Азаматова // Психолог. – 2018. – № 13–14 (637–638). – С. 76–89.
 5. Архипова С. П. Методи і технології роботи соціального педагога : навч. посіб. / С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник. – Київ : Слово, 2011. – 496 с.
 6. Афанасьєва В. В. Педагогічна профілактика агресивної поведінки підлітків в умовах загальноосвітньої школи / В. В. Афанасьєва // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 2. – С. 55–62.
 7. Березка С. Теоретичний аналіз специфіки агресивної поведінки дітей дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку / Софія Березка // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 2 (86). – С. 55–64.
 8. Бернацька І. Школа без агресії : Формування ненасильницького простору в НУШ / І. Бернацька, В. Тихонова // Соціальний педагог. – 2019. – № 5. – С. 22–24.
 9. Бєляєва О. Булінг у шкільному середовищі : теорія і практика / О. Бєляєва // Психолог. – 2017. – № 17–18 (617– 618). – С. 22–24.
 10. Бичковська Г. Агресивна дитина : запобігання та обмеження проявів / Г. Бичковська // Психолог. – 2018. – № 5–6 (629–630). – С. 32–34.
 11. Бовть О. Б. Исследование и коррекция социально-психологических и индивидуально-личностных характеристик младших школьников, коррелирующих с их агрессивностью / О. Б. Бовть // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 2. – С. 4–9.
 12. Бойцова Н. Взаємодія з агресивними дітьми : семінар-практикум для батьків / Н. Бойцова // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2019. – № 8 (848) . – С. 43–49.
 13. Веленко А. Протидія булінгу : заняття з елементами тренінгу для учнів 5–10-х класів / А. Власенко // Психолог. – 2018. – № 3–4 (627–628). – С. 50–59.
 14. Веленко А. Протидія булінгу : заняття з елементами тренінгу для учнів 5-10-х класів / А. Власенко // Соціальний педагог. – 2017. – № 12. – С. 14–23.
 15. Войцях Т. Запобігання дитячій жорстокості / Т. Войцях. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. – 120 с.
 16. Волканова В. Превентивне виховання в навчальному закладі / В. Волканова. – Київ : Редакції газет з управління освітою, 2012. – 96 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 17. Гриценко Л. «Педагогізація» батьків : особливості діяльності соціального педагога / Л. Гриценко // Соціальний педагог. – 2018. – № 9. – С. 7–24.
 18. Гуренок Г. Негативні явища в освітньому середовищі : системна профілактика / Г. Гуренок // Психолог. – 2014. – № 3–4 (531–532). – С. 45–51.
 19. Діагностика стану агресії у підлітків // Рассказова О. І. Професійний довідник соціального педагога / О. І. Рассказова. – 2-ге вид., перероб. – Харків : Основа, 2012. – С. 192–198.
 20. Діагностика та корекція агресивності у дітей / упоряд. Т. Червонна. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 21. Докторович М. Арт-терапія в діяльності психолога та соціального педагога / М. Докторович, Г. Рурик, І. Хозраткулова. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 104 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 22. Докторович М. Соціально-психологічна робота з проблемними підлітками / М. Докторович, Г. Рурик, І. Хозраткулова. – Київ : Редакції загально-пед. газет, – 128 с.
 23. Дроздов О. Ю. Фактори виникнення та розвитку агресивної поведінки / Ю. О. Дроздов, М. А. Скок // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 2. – С. 58–71.
 24. Зелинська Ю. О. Психокорекція аутоагресивної поведінки підлітків / Ю. О. Зелинська // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 5. – С. 18–20.
 25. Зменшення агресії // Гольдштейн А. Тренінг умінь спілкування : як допомогти проблемним підліткам / А. Гольдштейн, В. Хомик. – Київ : Либідь, 2003. – С. 20–283.
 26. Ільїн Є. П. Методика діагностики «Агресивна поведінка» / Є. П. Ільїн, П. А. Ковальов // Антибулінг : практичні заняття / упоряд. : В. С. Легка, О. О. Овчар, Г. М. Семенів. – Київ : Шкільний світ , 2019. – С. 23–24. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 27. Козлова А. Світ агресії дитини : природа виникнення / А. Козлова // Психолог дошкілля. – 2019. – № 3. – С. 4–8.
 28. Колаж емоцій, або Превенція агресивності та формування адекватного ставлення до себе й інших : заняття з елементами тренінгу для учнів 8–9-х класів // Дитяча жорстокість. Як запобігти лиху / Р. Сікаленко, К. Березніченко, В. Білецька та ін. ; упоряд. В. Снігульська. – Київ : Шкільний світ, 2017. – С. 93–106. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 29. Комар В. Просвітницько-профілактична робота соціального педагога з дітьми та їхніми батьками / В. Комар // Соціальний педагог. – 2017. – № 2. – С. 42–46.
 30. Кукуруза К. «Я злюсь – це добре чи погано?» : заняття-бесіда для дітей / К. Кукуруза // Психолог дошкілля. – 2019. – № 3. – С. 17–25.
 31. Матус Р. Булінг у школі : як запобігти трагедії // Р. Матус // Соціальний педагог. – 2017. – № 12. – С. 41–45.
 32. Методика діагностики агресивних і вроджених реакцій А. Босса й А. Дарки (адаптована Л. Г. Почебут) // Антибулінг : практичні заняття / упоряд. : В. С. Легка, О. О. Овчар, Г. М. Семенів. – Київ : Шкільний світ , 2019. – С. 19–20. – (Серія «Бібліотека «Шкільного світу»).
 33. Найдьонова Л. А. Кібербулінг, або віртуальна агресія. Способи розпізнання і захист дитини : методичні рекомендації / Л. А. Найдьонова ; упоряд. В. О. Снігульська. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 96 с.
 34. Науменко О. Насильство в сім’ї: причини, наслідки, міфи / О. Науменко // Психолог дошкілля. – 2018. – № 1. – С. 15–18.
 35. Новікова Н. Подолання агресивної поведінки підлітків : корекційно-розвивальна програма / Н. Новікова // Психолог. – 2017. – № 7–8 (607–608). – С. 21–33.
 36. Огранізація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі : навчально-методичний посібник / упоряд. Є. В. Дубровська, М. Е. Ясеновська. – Київ, 2013. – 96 с.
 37. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка : навчальний посібник / С. С. Пальчевський. – Київ : Кондор, 2005. – 550 с.
 38. Петрище В. Усе залежить від тебе : профілактика агресивної поведінки підлітків / В. Петрище // Психолог. – 2019. – № 5 (653). – С. 56–59.
 39. Пліско Є. Ю. Сутність і зміст соціально-педагогічної реабілітації агресивних підлітків / Є. Ю. Пліско // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 4. – С. 49–53.
 40. Поліщук М. Стоп агресії : практичне заняття для педагогів / М. Поліщук, В. Почупайло // Психолог. – 2019. – № 1 (649). – С. 80–91.
 41. Про дитячу агресію // Бєляєва С. Дитячі негаразди. Лікуємо любов’ю / С. Бєляєва. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. – С. 11–18.
 42. Рєпнова Т. Подолання проявів учнівського насилля : формування культури емоцій у підлітків / Т. Рєпнова // Психолог. – 2014. – № 23 (551). – С. 14–16.
 43. Рубан Н. Перетворюємо монстрів на фей! : Арт-терапія як засіб психологічного відновлення / Н. Рубан // Соціальний педагог. – 2019. – № 6. – С. 42–48.
 44. Руднєва А. Агресивність підлітків : вплив вітчизняних і зарубіжних мультфільмів / А. Руднєва // Психолог. – 2014. – № 7 (535). – С. 23–28.
 45. Скидан С. Контроль агресивної поведінки : заняття з елементами тренінгу / С. Скидан // Соціальний педагог. – 2015. – № 9. – С. 37–41.
 46. Соціальна педагогіка / за ред. проф. Капської А. Й. – 3-те вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с.
 47. Тимофієнко Т. Прояви агресивності в підлітків : діагностика й корекція / Т. Тимофієнко // Психолог. – 2014. – № 15–16 (543–544). – С. 49–111.
 48. Туркот Т. Агресивна поведінка: виявити, запобігти, допомогти / Т. Туркот // Дошкільне виховання. – 2016. – № 12. – С. 6–9.
 49. Хомик В. С. Агресія у різних юнацьких і дитячих когортах : дослідження в українській психології / В. С. Хомік // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 7. – С. 1–6.
 50. Чекстере О. Прояви агресивності підлітків : вплив віртуального світу / О. Чекстере, К. Бєтіна // Психолог. – 2014. – № 8 (536). – С. 8–14.
 51. Шугай Т. Незахищені, або вразливі. Особливості соціально-педагогічного супроводу дітей / Т. Шугай // Соціальний педагог. – 2019. – № 4. – С. 43–48.
 52. Якименко С. І. Психолого-педагогічні засади виявлення та подолання насилля у підлітковому середовищі : навч.-метод. посібник / С. І. Якименко, І. А. Хозраткулова. – Київ : Слово, 2015. – 232 с.