День матері

07.05.2020


Список літератури:

 1. Батьки-вихователі // Ушинський К. Д. Про сімейне виховання / К. Д. Ушинський. – Київ : Радянська школа, 1974. – С. 46–57.
 2. Батьківська педагогіка Василя Сухомлинського : від материнського порога до Людини // Богуш А. Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі : монографія / Алла Богуш. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. – С. 49–55.
 3. Гроссман В. Жизнь и судьба : роман. Кн. 2 / Василий Гроссман. – Москва : Советский писатель, 1990. – 672 с.
 4. Довженко О. П. Україна в огні : кіноповість ; Щоденник / О. П. Довженко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 416 с.
 5. Драч І. Берло : книга поезій / Іван Драч. – Київ : Грамота, 2007. – 912 с.
 6. Коменский Я. А. Материнская школа / Я. А. Коменский // Педагогіка : хрестоматія / уклад. А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Знання-Прес, 2006. – С. 631–638.
 7. Макаренко А. С. Книга для батьків ; Лекції про виховання дітей / А. С. Макаренко. – Київ : Радянська школа, 1972. – 336 с.
 8. Малишко А. Поетичні твори. Літературно-критичні статті / Андрій Малишко. – Київ : Наукова думка, 1988. – 736 с. – (Б-ка укр. літ-ри. Рад. укр. літ-ра).
 9. Матері // Симоненко В. Твори : у 2 т. / Василь Симоненко. – Черкаси : Брама-Україна, 2004. – Т. 1 : Поезії. Проза. – С. 172.
 10. Мати // Грінченко Б. Під тихими вербами : вибрані твори / Борис Грінченко. – Київ : Радянська школа, 1991. – С. 471–472.
 11. Мати // Костенко Л. Вибране / Ліна Костенко. – Київ : Дніпро, 1989. – С. 96–97.
 12. Мати // Литвин Ю. На лезах блискавок : поезії, статті, звернення, заяви, спогади, документи, листи / Юрій Литвин. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – С. 56.
 13. Мати // Руденко М. Вибране : вірші та поеми (1936–2002) / Микола Руденко. – Київ : Дніпро, 2004. – С. 82–84.
 14. Мати // Стефаник В. І чого ти, серце моє… : вибране / Василь Стефаник. – Київ : Академія, 2015. – С. 250–252. – (Серія «In crudo»).
 15. Мати-невільниця // Українка Л. Лірика. Драми / Леся Українка. – Київ : Дніпро, 1986. – С. 81–82.
 16. Методика ознайомлення дітей з родинними стосунками та сімейними традиціями в Україні // Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 2002. – Розд. 10. – С. 228–253.
 17. Роллан Р. Очарованная душа : роман. Кн. 1–3 / Ромен Роллан. – Москва : Художественная литература, 1982. – 782 с.
 18. Росте черешня в мами на городі // Луків М. Балада про брата : поезії / Микола Луків. – Київ : Редакція журналу «Дніпро», 2005. – С. 85–118.
 19. Самчук У. Марія : повість / Улас Самчук. – Київ : Знання, 2011. – 176 с. – (Серія «Класна література»).
 20. Санина Л. Мы – женщины… / Л. Санина // В часы досуга / ред.-сост. Е. Д. Гончарова. – Москва : Педагогика, 1982. – С.54–59.
 21. Стейнбек Д. Гроздья гнева / Джон Стейнбек. – Москва : Художественная литература, 1957. – 533 с.
 22. Тичина П. Скорбна мати : вибрані твори / Павло Тичина. – Київ : Знання, 2013. – 477 с. – (Серія «Класна література»).
 23. Шевченко Т. Садок вишневий коло хати : вірші : для ст. дошк. та мол. шк. віку / Тарас Шевченко. – Київ : Веселка, 1985. – 45 с.
 24. Шкаровская И. Александра Деревская и ее семья / Ирина Шкаровская. – Киев : Веселка, 1985. – 127 с.
 25. Які є батьки ? // Кузьмінський А. І. Педагогіка родинного виховання : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – Київ : Знання, 2006. – С. 105–116.
 26. Янссон Туве. Приключения Муми-Троллей : Мемуары папы Муми-Тролля ; Шляпа волшебника ; Волшебная зима / Туве Янссон. – Москва : Дом, 1992. – 352 с.