Вивчаємо прекрасне: історія мистецтва

26 переглядів

18.10.2019


Список використаної літератури:

Вивчаємо прекрасне: історія мистецтва

 

 1. Бігус О. Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону : монографія / О. Бігус . – К. : Ліра-К, 2015. – 239 с.
 2. Катерина Василівна Білокур / упоряд. В. Нагай. – К. : Держвидав образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1959. – 40 с.
 3. Васіна З. О. Український літопис вбрання. Т. 2. ХІІІ – початок ХХ ст. / З. О. Васіна. – К. : Мистецтво, 2006. – 448 с.
 4. Вийди, вийди, сонечко : пісні для учнів початкової школи у супроводі фортепіано : навчально-методичний посібник / упоряд. І. М. Пащенко, Н. П. Ткачова. – Мелітополь, 2017. – 216 с.
 5. Державний архітектурно-історичний заповідник «Софійський музей» : фотоальбом. – К. : Мистецтво, 1984. – 249 с.
 6. За волю України : антологія пісень / упоряд. Є. Гіщинський. – Луцьк : Волинська книга, 2007. – 392 с.
 7. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю : навч. посіб. / Є. Зайцев, Ю. Колесниченко. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 416 с.
 8. Кара-Васильєва Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю» / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. – К. : Либідь, 2005. – 280 с.
 9. Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки / Т. Кара-Васильєва. – К. : Мистецтво, 2008. – 464 с.
 10. Кириченко М. А. Український народний декоративний розпис : навч. посіб. / М. А. Кириченко. – К. : Знання-Прес, 2006. – 228 с.
 11. Косміна О. Ю. Традиційне вбрання українців. Т. 1. Лісостеп. Степ / О. Ю. Косміна. – К. : Балтія-Друк, 2008. – 160 с.
 12. Крвавич Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. : у 3 ч. / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – Львів : Світ, 2003. – Ч. 1 – 256 с.
 13. Лисенко І. М. Співаки України : енциклопедичне видання / І. М. Лисенко. – К. : Знання, 2011. – 629 с.
 14. Лук’янчикова О. Фортепіанна музика ХІХ – ХХ століть / О. Лук’янчикова, М. Лук’янчиков. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 48 с.
 15. Марголіна І. Київська обитель святого Кирила / І. Марголіна, В. Ульяновський. – К. : Либідь, 2005. – 352 с.
 16. Матвєєва О. В. Сучасне музичне мистецтво : навч. посіб. / О. В. Матвєєва. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2015. – 311 с.
 17. Медвідь Т. А. Історія хореографічного мистецва від витоків до епохи Просвітництва : навч. посіб. / Т. А. Медвідь. – Херсон, 2015. – 239 с.
 18. Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття : підручник / за заг. ред. Е. З. Тайнель. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 428 с.
 19. Ніколаєва Т. Український костюм. Надія на ренесанс / Т. Ніколаєва. – К. : Дніпро, 2005. – 320 с.
 20. Німенко А. В. Українська скульптура другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / А. В. Німенко. – К. : АН УРСР, 1963. – 125 с.
 21. Погребняк М. Танець «Модерн» ХХ ст.: витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція : монографія / М. Погребняк. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2015. – 312 с.
 22. Романець Т. А. Стародавні витоки мистецтва української народної кераміки : навч. посіб. / Т. А. Романець. – К. : Просвіта, 1996. – 208 с.
 23. Степовик Д. Скарби України / Д. Степовик. – К. : Веселка, 1991. – 191 с.
 24. Сучасний танець. Основи теорії і практики : навч. посіб. / О. О. Бігус, О. О. Маншилін та ін. – К. : Ліра-К, 2017. – 264 с.
 25. Український живопис ХІХ – початку ХХ ст. : альбом. – Хмельницький : Галерея ; Київ : Артанія Нова, 2005. – 272 с.