Схилимо голови, схилимо

25.11.2021


Список літератури:

 1. Боряк Г. Цифровий архів Голодомору в Україні 1932–1933 рр. як універсальний джерельний мережевий ресурс : документальний та візуальний сегменти проекту / Г. Боряк, К. Лобузіна, О. Юркова // Український історичний журнал. – 2021. – № 2. – С. 138–153.
 2. Вовкун В. В. Голод : новела / В. В. Вовкун ; іл. А. С. Вовкун. – Чернівці : Букрек, 2013. – 16 с. : іл.
 3. Геноцид українців 1932–1933 за матеріалами досудових розслідувань / упоряд. : О. Петришин, М. Герасименко, О. Стасюк. – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2021. – 530 с.
 4. Гойченко Д. Красный апокалипсис: сквозь раскулачивание и голодомор : мемуары свидетеля / Д. Гойченко. – Київ : Глобус, 2012. – 400 с.
 5. Голодомор 1932–1933 років – геноцид українського народу : навч. посібник для вчителів / Національний музей Голодомору-геноциду ; Інститут дослідження Голодомору ; за заг. ред. О. Стасюк. – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2021. – 336 с. : іл.
 6. Голодомор 1932–1933 років : втрати української нації : матеріали Міжн. наук.-практ. конференції (Київ, 4 жовтня 2016 р.) / КНУ ім. Тараса Шевченка ; Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» ; Фундація українського Голодомору-геноциду (Чикаго, США) ; редкол. : Л. Гасиджяк (відп. ред.), Ю. Коцур (упоряд.) та ін. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2017. – 200 с.
 7. Голодомор-геноцид : термінологія / Національний музей Голодомору-геноциду ; Інститут дослідження Голодомору ; авт. кол. : В. Марочко, С. Старовойт, Л. Артеменкота ін. – Київ : Майстер книг, 2019. – 64 с.
 8. Грицак Я. Голокост і Голодомор: виклики колективній пам’яті // Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад : есеї / Я. Грицак. – Київ : Критика, 2011. – С. 251–260.
 9. Енциклопедія Голодомору 1932–1933 років в Україні / вступ. слово Є. Нищука ; передмова, авторський текст В. Марочка. – Дрогобич : Коло, 2018. – 576 с.
 10. Кушнеж Р. Невідомий польський документ про Великий голод в Україні : зі спогадів керівника радянського відділу східного департаменту МЗС ІІ Речіпосполитої Станіслава Забелла / Р. Кушнеж // Український історичний журнал. – 2020. – № 6. – С. 36–44.
 11. Маркова С. Коли той світанок настане? Проєкти «світлого майбутнього» і «щасливого дитинства» від комуністичних творців Голодомору : монографія / С. Маркова, І. Шугальова. – Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2021. – 156 с. : іл.
 12. Марочко В. Йосип Сталін – фельдмаршал Голодомору / В.Марочко ; Національний музей Голодомору-геноциду ; Інститут дослідження Голодомору. – Київ : Видавець Мельник М. Ю., 2020. – 104 с.
 13. Матеріали Міжнародної конференції «Штучні голоди в Україні ХХ століття» (Київ, 16 травня 2018року) / Національний музей «Меморіал жертв Голодомору». – Київ ; Дрогобич : Коло, 2018. – 368 с.
 14. Масовий штучний голод 1921–1923 років в Україні : за матеріалами виставки «Голодовка 21–23-го» Національного музею Голодомору-геноциду / Національний музей Голодомору-геноциду ; Інститут дослідження Голодомору. – Київ : Музей Голодомору, 2018. – 24 с.
 15. Міждисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19 листопада 2020 р.) / гол. ред. О. О. Стасюк. – Житомир : Полісся, 2021. – 208 с.
 16. Нас вбивали, бо ми – українці : за матеріалами однойменної виставки Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» / Національний музей «Меморіал жертв Голодомору». – Київ, 2018. – 12 с.
 17. Ніколаюк Т. Продовольче становище в містах УСРС під час «комуністичного штурму» 1929–1932 / Т. Ніколаюк // Український історичний журнал. – 2020. – № 6. – С. 4–20.
 18. Пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні = To the memory of victims of Holodomor of 1932–1933 in Ukraine : фотоальбом / автор тексту та упоряд. Г. Й. Фурманчук. – Тернопіль : Лілея, 2009. – 132 с.
 19. Пам’ять народу : геноцид в Україні голодом 1932–1933 років. Свідчення. У 2-х кн. Кн. 2 / упоряд О. Веселова, О. Нікілєв ; відп. ред. В. Смолій. – Київ : Калита, 2009. – 920 с.
 20. Пам’ять народу : геноцид в Україні голодом 1932–1933 років. Свідчення. У 2-х кн. Кн. 1 / упоряд О. Веселова, О. Нікілєв ; відп. ред. В. Смолій. – Київ : Калита, 2009. – 936 с.
 21. Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20 листопада 2019 р.) / упоряд. І. Батирєва, Ю. Коцур. – Київ : Видавець Мельник М. Ю., 2020. – 312 с.
 22. Розсекречена пам’ять : Голодомор 1932–1933 р. в Україні в документах ҐПУ-НКВД / упоряд. : В. Борисенко, В. Даниленко, С. Кокін та ін. ; відп. ред. В. Даниленко. – Київ : Стилос, 2007. – 604 с.
 23. Рябченко О. Мобілізація молоді для участі в комуністичних перетвореннях на селі в роки колективізації та Голодомору / О. Рябченко // Український історичний журнал. – 2019. – № 3. – С. 74–92. – Текст англ. мовою.
 24. Сергійчук В. «Голодні, босі і роздіті» …Українські діти в 1932–1933 роках / Володимир Сергійчук. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2020. – 98 с.
 25. Сергійчук В. Голодомор1932–1933 років як геноцид українства / Володимир Сергійчук. – 5-е вид., доп. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2018. – 432 с.
 26. Сергійчук В. Як нас морили голодом / В. Сергійчук. – 3-е вид., доп. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2006. – 392 с.
 27. Стасюк О. Нариси про Голодомор / Олеся Стасюк. – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2019. – 216 с.
 28. 33 запитання і відповіді про Голодомор-геноцид / автор тексту Н. В. Лапчинська. – Дрогобич : Коло, 2018. – 88 с. : іл.
 29. Церква на захисті християнського і національного : за матеріалами однойменної виставки Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» / Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» – Київ : Меморіал жертв Голодомору, 2020. – 18 с. : 21 іл.
 30. «Чорні дошки» України. Чернігівська область : збірник документів і матеріалів / авт.-упоряд. : О. О. Стасюк, К. Ю. Лук’янець, С. В. Старовойт, Д. В. Байкеніч. – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2021. – 944 с.
 31. Lozynskyj A. Ukraine: Issues that Matter / Askold S. Lozynskyj. – Kyiv : Kyiv-Mohyla Academy Publishind House, 2021. – 452 с. : іл.
 32. Proceedings of the International Scientific-Educational Working Conference «Genocide-Holodomor 1932–1933 : The Losses of the Ukrainian Nation» (October 4, 2016, Kyiv). – Kyiv ; Drohobych : National Museum «Holodomor Victims Memorial», 2018. – 119 p.
 33. Ukraine 1932–1933 genocide par affamement / Institut ukrainien de la mémoire nationale ; Musée national «Mémorial des victimes du Holodomor» ; Ministére de la politique d’information d’Ukraine – Київ : Музей Голодомору, 2018. – 36 с. : іл. – Текст франц. мовою.

 

Переглянути матеріали з цієї трагічної теми можливо на сайті

https://library.bdpu.org.ua :

«Схилимо голови, схилимо!» : віртуальна виставка / уклад. : І. М. Філон, О. Є. Парапанова // Бібліотека БДПУ – Режим доступу: https://library.bdpu.org.ua/informatsiyno-navchal%ca%b9na-diyal%ca%b9nist%ca%b9/virtualni-vistavki/skhylymo-holovy-skhylymo/. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 24.11.2021.

 

Здобути з жахіття сенс : художня література про трагедію Голодомору : виставка / уклад. : І. М. Філон, Н. В. Романова // Бібліотека БДПУ. – Режим доступу: https://library.bdpu.org.ua/informatsiyno-navchal%ca%b9na-diyal%ca%b9nist%ca%b9/vustavku/zdobuty-z-zhakhittya-sens/ – Назва з екрана. – Дата перегляду : 24.11.2021.

 

Джеймс Мейс – історик Голодомору : виставка / уклад. А. В. Куторга // Бібліотека БДПУ. – Режим доступу: https://library.bdpu.org.ua/informatsiyno-navchal%ca%b9na-diyal%ca%b9nist%ca%b9/vustavku/dzheyms-meys-istoryk-holodomoru/ – Назва з екрана. – Дата перегляду : 24.11.2021.

 

Страшний досвід народу: вшанування пам’яті Голодомору : виставка / уклад. Н. В. Романова // Бібліотека БДПУ. – Режим доступу: https://library.bdpu.org.ua/informatsiyno-navchal%ca%b9na-diyal%ca%b9nist%ca%b9/vustavku/strashnyy-dosvid-narodu-vshanuvannya-pamyati-holodomoru/Назва з екрана. – Дата перегляду : 24.11.2021.