Відповідальність та незаангажованість: святкуємо день журналістики

230 переглядів

03.01.2021


Відповідальність та незаангажованість: святкуємо день журналістики

Список літератури до тематичної виставки:

 1. Батаєва К. В. Соціальна візуалістика і медіа-візуалістика : навч. посіб. / К. В. Батаєва. – Київ : Кондор, 2017. – 344 с.
 2. В епіцентрі подій – журналіст / упоряд. В. Чамара, В. Іншаков. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2005. – 400 с.
 3. Георгієвська В. В. Історія української журналістики: ставлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України (ХІХ – початок ХХ ст.) : навч. посіб. / В. В. Георгієвська, Н. М. Сидоренко. – Київ : АДЕФ-Україна, 2010. – 224 с.
 4. Економічна журналістика : новації західної преси / упоряд., пер., адаптація та доп. : А. Лазарєва, В. Сюмар. – 3-є вид., оновлене та доп. – Київ : ТОВ «Софія-А», 2006. – 120 с.
 5. Жадько В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посіб. / В. О. Жадько. – Київ : Знання, 2012. – 272 с.
 6. Інформаційне законодавство : станом на 1 вересня 2008 року / упоряд. Т. Г. Бондаренко ; Інститут Медіа Права. – Київ, 2008. – 356 с.
 7. Коротич К. Асоціативно-семантичне макрополе «безпеки/небезпеки» в дискурсі української преси ХХ–ХХІ століть / К. Коротич. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2017. – 256 с.
 8. Мащенко І. Телевізійні аномалії : мас-медійні історії в деталях / І. Мащенко. – Київ : Телерадіокур’єр, 2005. – 216 с.
 9. Медіаосвіта та медіаграмотність : підручник / за ред. В. В. Різуна. – Київ : Центр Вільної Преси, 2013. – 352 с.
 10. Михайлин І. Л. Журналістика, освіта і наука / І. Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2009. – 336 с.
 11. Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник / І. Л. Михайлин. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 496 с.
 12. Патрикаракос Д. Війна у 140 знаках. Як соціальні медіа змінюють військовий конфлікт ХХІ століття / Д. Патрикаракос ; пер. з англ. І. Рудько. – Київ : Yakaboo Publishsng, 2019. – 352 с.
 13. Путівник ретельного журналіста : посібник для студентів Інституту журналістики / упоряд. А. Куликов. – Київ : Київська типографія, 2006. – 176 с.
 14. Рендол Д. Універсальний журналіст / Д. Рендол ; пер. з англ. М. Марченко. – Київ : Київська типографія, 2007. – 152 с.
 15. Різун В. В. Теорія масової комунікації : підручник / В. В. Різун. – Київ : ВЦ «Просвіта», 2008. – 260 с.
 16. Теорія міжнародної журналістики / упоряд., пер., адаптація та доп. : А. Лазарєва, С. Артеменко, В. Сюмар. – Київ : СПД-ФО Лушник В. М., 2006. – 88 с.
 17. Техніка інтерв’ю / редкол. : Ю. Лазарєв, Г. Гончарик, С. Таран ; Ін-т масової інформації. – 2-ге вид. – Київ : ВЦ «Софія-пресс», 2003. – 120 с.
 18. Техніка репортажу / редкол. : Ю. Лазарєв, Г. Гончарик, С. Таран ; Ін-т масової інформації. – 2-ге вид. – Київ : ВЦ «Софія-пресс», 2003. – 64 с.