Професор рекомендує

14.09.2018


Літературний гід.  Сьогодні у новому форматі.

Початок навчального року. Для першокурсників – початок нового життя. Люди, враження, знання, імена, тексти. Ми запросили до «Літературного гіду» викладачів нашого університету. Сьогодні вони пропонують студентам цікаву книгу: навчальну, науково-популярну, мемуарну, художню.

Лиман Ігор Ігорович

Завідувач кафедри історії та філософії

доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

Плохій С. Брама Європи / Сергій Плохій. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 496 с.

Книга цікаво й доступно розповідає про історію нашої держави від часів Геродота до подій на Сході України сьогодні. Це авторитетне видання допоможе краще зрозуміти події минулого, а через них – і наше сьогодення. Автор фокусує увагу на українцях як найбільшій демографічній групі, а згодом – головній силі, що стояла за створенням сучасної нації. Дізнайтеся, як наші предки «призвали варягів на царювання», як наша країна боролася за право бути незалежною, пройшла крізь часи кріпацтва, комуністичного терору й Голодомору, Другої світової війни та врешті-решт отримала незалежність. «Брама Європи» — це правдива історія нашої країни, наших прагнень та життя! Пориньте у спогади предків та їхні долі.

Історія України від  діда Свирида  / Свирид Опанасович . –К. : Юстиніан, 2016. – 384 с.

«Історія України від діда Свирида» написана українським блогером, відомим в соціальній мережі Фейсбук під ім’ям «Свирид Опанасович». Книга написана в стилі, найбільш наближеним за подібністю до Всесвітньої історії в обробці «Сатирикону». Однак, авторське викладення матеріалу відрізняється більш науковим ставленням до історичних деталей, глибиною аналізу причинно-наслідкових зв’язків, тому може використовуватися як достовірний варіант історичного матеріалу не тільки для всіх, хто просто цікавиться історією, а й для учнів і студентів. Особливістю авторського жанру є оживлення історичних героїв в форматі діалогів та залучення читачів до аналізу історичних подій.

Константінова

Вікторія Миколаївна

Доктор історичних наук, професор.

Магочій Павло – Роберт. Ілюстрована історія України / Павло – Роберт Магочій. – К. : Критика, 2012. – 448 с.

Мета цієї книги – подати стислий огляд історії України від найдавніших часів до сьогодення за допомогою тексту, що постав навколо сорока шести історичних мап. Таким чином, ця книга стане в пригоді одним читачам як коротка вступна історія, а іншим – як історичний атлас, додаток до інших видань про Україну.

На відміну від більшості досліджень історії України, у цій книжці застосовано територіальний або багатокультурний підхід. Оскільки українську землю населяють різні народи, їхні історії та культурні здобутки складають український історичний процес, і події пов’язані з кримськими татарами чи поляками, росіянами чи німцями, греками чи євреями є частиною української історії, якщо вони відбувалися в межах сучасної України.

Яковенко Н. Вступ до історії України / Наталя Яковенко. – К. : Критика, 2007. – 376 с.

В новій книжці чільного українського історика, професора Києво-Могилянської академії Наталі Яковенко захопливу розповідь про виникнення історії як науки та розвиток історичних поглядів від Античності до наших днів поєднано з ґрунтовним аналізом епістемологічних підвалин і філософських контекстів історичного знання та проникливими рефлексіями над засадами і мотиваціями власного фаху, а також із цілком практичними порадами, покликаними допомогти історикові-початківцю опанувати основи обраного ремесла та навчитися професійного ставлення до роботи з популярною міждисциплінарною синтезою, і свого роду навчальним посібником нового типу, і спеціальною розвідкою, призначено водночас як широкому читацькому загалові любителів історії, так і університетській авдиторії, викладачам і студентам, а також науковцям у різних царинах гуманістики.

Несторенко

Тетяна Петрівна

Кандидат економічних наук, доцент.

Уолтон  Сэм. Сделано в Америке. Как  я создал Wal – Mart / Сэм Уолтон. –  М. : Альпина Паблишер, 2011. – 224 с.

 

Wal – Mart сьогодні – лідер торгівельного бізнесу  глобального масштабу. Історія успіху компанії перед вами. Вона відкриває завісу таємниці над тим, що The New York Times назвала «найбільш ефективними і вигідними відносинами між технологією, організацією роботи і новою формою ринку».

Каменський Дмитро Васильович

Завідувач кафедри правознавства

кандидат юридичних наук, доцент.

Драйзер Т. Американська трагедія / Теодор Драйзер ; перекл. І. Буше, Л. Смілянський, Л. Ященко. – Харків : Фоліо, 2016 – 507с.

Серед романів Драйзера «Американська трагедія» виділяється глибиною й всеосяжністю охоплення явищ американського життя. Це соціальна драма, любовна історія, кримінальна практика, кримінальний процес. Це історія соціальних ілюзій, моральних втрат, духовного краху. Судовий процес над Клайдом Грифитсом вивчають студенти багатьох юридичних шкіл світу.

Глазова Яна Василівна

Кандидат економічних наук, старший викладач.

Белова Н. Настоящий бухучет / Н. Белова, А. Бобро, Д. Винокуров    : Фактор, 2013. – 1200 с.

Книга відтворює досвід авторського колективу – висококласних бухгалтерів та аудиторів. Автори відмовились від догматичних норм обліку і побудували основну частину матеріалу  на наскрізному числовому прикладі, максимально наближеному до реальних «суворих» умов бухгалтерської праці. Теорія та методологія бухгалтерського обліку викладена в стислому, мінімально необхідному об’ємі, основний акцент зроблено на практичних аспектах організації та веденні бухгалтерського обліку на підприємствах України.

Для бухгалтерів, аудиторів, фінансових менеджерів, економістів, викладачів і студентів економічних спеціальностей, слухачів програм підвищення кваліфікації, курсів з бухгалтерського обліку і всіх, хто планує оволодіти бухгалтерським обліком.

Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных  / Дж. К. Дейт ; пер. с англ. 7-е изд. – М. : Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 1072 с.

Видання фундаментальної праці К. Дж. Дейта – вичерпне введення в теорію систем баз даних. За допомогою цієї книги читач зможе отримати фундаментальні знання в галузі технології баз даних, а також ознайомитись з напрямками розвитку цієї технології в майбутньому.

Книга  рекомендована програмістам – науковцям і студентам, які вивчають цей курс в навчальних закладах, або використовують дану технологію на практиці.

Улюкаєва Ірина Гереєвна

Завідувач кафедри дошкільної освіти,кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти.

Бех І. Д. Вибрані твори. Виховання особистості : у 2 кн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003.

На основі авторської теорії особистісно-орієнтованого виховання розкрито сутність виховного процесу як сходження особистості до морально-духовних цінностей. Особливу увагу приділено принципам втілення у виховний процес гуманістично-спрямованої міжособистісної взаємодії педагога та вихованців, а також технологічним засадам її організації. Подано інноваційну методичну систему розроблення конкретних виховних занять і засоби діагностування рівня морально-духовної вихованості особистості, що дає змогу здійснювати індивідуальний корекційний підхід до вихованців.

 

Баханова Світлана Степанівна

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та філософії.

Ішігуро Кадзуо. Не відпускай мене / Кадзуо Ішигуро ; перекл. з англ. Софії Андрухович. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 336 с.

 

Исигуро К. Погребенный великан / Кадзуо Исигуро. – М. : Эксмо, 2016. – 416 с.

 

Інформацію про ці видання ви можете знайти на нашому сайті за цим посиланням: Нобелівську премію з літератури отримав Ішіґуро Кадзуо”

Продовження в наступному випуску «Літературного гіду».