Видатні імена в історії БДПУ

06.09.2018


Список літератури:

1. «…Віддати зумієм себе Україні» : Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком / вступ. ст, упоряд., комент., додатки С. С. Кіраля. – Київ, Нью-Йорк, 2004. – 520 с.

2. Бердянська чоловіча гімназія (1901 – 1919) : матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету / упоряд. І. І. Лиман, В. М. Константінова. — К. : Освіта України, 2007. — Т. 2. — 631 с.

3. Бердянська чоловіча гімназія : остання третина ХІХ століття — К. : Освіта України, 2006. — Т. 1. — 528 с.

4. Бердянський (Осипенківський) державний педагогічний інститут (1953 – 1991) : матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету / упоряд. В. М. Константинова, І. І. Лиман. — Донецьк : Ландон-ХХІ, 2012. — Т. 5. — 638 с.

5. Бердянський державний педагогічний університет : історія, сьогодення / голова ред. ради В. А. Зарва. — Бердянськ : БДПУ, 2012. — 286 с.

6. Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут : 1932 – 1953 / упоряд. В. М. Константинова, І. І. Лиман. — К. : Освіта України, 2009. — Т. 4. — 782 с.

7. Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920 – 1935) : матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету / упоряд. І. І. Лиман, В. М. Константінова. — К. : Освіта України, 2008. — Т. 3. — 569 с.

8. Демиденко В. К. Психологічні основи засвоєння історії учнями / В. К. Демиденко. – К. : Радянська школа, 1970. – 127 с.

9. Демиденко В. К. Психологія вищої освіти : навчальний посібник для магістрів пед. ВНЗ / В. К. Демиденко. — Бердянськ : БДПУ, 2003. — 48 с.

10. Демиденко В. К. Совість : навчально-методичний посібник / В. К. Демиденко. — Київ, 2000. — 86 с.

11. Классики литературы о П. Шмидте : Б. Пастернак, К. Паустовский, В. Катаев, А. Куприн,  — Одесса : КПОГТ, 2007. — 85 с.

12. Корф М. О. Наш друг. Малютка / М. О. Корф ; упоряд. І. Ф. Шумілова. — Запоріжжя : Просвіта, 2010. — 444 с.

13. Кушніренко І. Барон Микола Олександрович Корф: Одержимий з провінції: сторінки з книги життя / І. Кушніренко, В. Жилінський. — Запоріжжя : Дніпровський металург, 2010. — 222 с.

14. Кушніренко І. К. М. О. Корф : справа всього життя: творчий портрет / І. К. Кушніренко, В. І. Жилінський. — Запоріжжя : Дніпровський металург, 2011. — 300 с.

15. Кушніренко І. Напівзабуті імена… : Сторінки життя і творчості М. О. Корфа і І. І. Рачинського / І. Кушніренко, В. Жилінський. — Запоріжжя : Дніпровський металург, 2004. — 118 с.

16. Лиман І. Британський консул і промисловець Джон Грієвз. / І. Лиман, В. Константінова, Є. Данченко. — Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. — 200 с.

17. Машошин В. А. Время собирать камни / В. А. Машошин, Е. С. Денисов. — Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. город. типогр, 2017. — 236 с.

18. Ноздрина Л. Ф. Мемориальный дом – музей П. П. Шмидта : филиал Бердянского краеведческого музея : путеводитель / Л. Ф. Ноздрина, Т. В. Вайшля. — Бердянск : АРИУ, 2009. — 90 с.

19. Повернення творчої спадщини М. О. Корфа : спогади, бібліографічні розвідки / упоряд., авт. передмови та вступ. ст. О. С. Бугайов. — Донецьк, 2004. — 82 с.

20. Попов М. Я. Красный адмирал / М. Я. Попов. — К. : Политиздат Украины, 1988. — 142 с.

21. Шмидт-Очаковский Е. Лейтенант Шмидт (красный адмирал) : воспоминания сына / Е. Шмидт-Очаковский. — Одесса : КПОГТ, 2006. — 308 с.

22. Энциклопедия Бердянска : историко-краеведческий, общественно-политический справочник : в 2-х т : А – Л / авт. идеи, рук. группы В. И. Михайличенко. — Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. город. типогр, 2013. — Т. 1. — 992 с.

23. Энциклопедия Бердянска : историко-краеведческий, общественно-политический справочник : в 3-х т : М – Р / авт. идеи, рук. группы В. И. Михайличенко. — Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. город. типогр, 2014. — Т. 2. — 920 с.

24. Энциклопедия Бердянска : историко-краеведческий, общественно-политический справочник : в 3-х т: С – Я / под общ. ред. В. И. Михайличенко. — Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. город. типогр, 2014. — Т. 3. — 1080 с.