«Ні, я жива, я буду вічно жити»

23 переглядів

03.07.2019

Творчість і життя Лесі Українки


Список літератури:

​1. Українка Л. Зібрання творів у 12-ти т.: Т.7: Прозові твори. Перекладна проза / Л. Українка. — К.: Наукова думка, 1976. — Т. 7. — 566 с.

2. Українка Л. Твори в 5-ти томах: Т.4: Художні переклади, статті 1884-1910 / Л. Українка. — К.: Держлітвидав, 1954. — Т. 4. — 519 с.

3. Українка Л. Твори в 5-ти томах: Т.5: Листи 1881-1913 / Л. Українка. — К.: Держлітвидав, 1956. — Т. 5. — 862 с.

4. Українка Л. Вибрані твори: для серед. та ст. шк. віку / Л. Українка; ред.- упорядн. Ж. І. Зінченко; авт. передм. В.Г. Полтавчук. — Одеса : Маяк, 1990. — 237 с.

5. Українка Л. Вірші. Драматичні поеми. / Леся Українка. — Харків: Фоліо, 2007. – 351с.

6. Українка Л. Мрії зламане крило: збірник  творів, документів і спогадів: для середнього шкільного віку / Леся Українка. — К.: Веселка, 1993. — 222 с.

7. Українка Л. Неопубліковані твори. / Л. Українка. — Львів, 1947. — 142 с.

8. Українка Л. Поезія: Драматичні твори. / Леся Українка. — К.: Наукова думка, 2004. — 384 с.

9. Українка Л. Стародавня історія східних народів: репринтне видання / Леся Українка. — Луцьк : Волинська обл. друкарня, 2008. — 256 с.

10. Українка Л. Усі твори в одному томі. / Леся Українка. — К.: Перун, 2008. — 1376 с.

11. Бабишкін О.К. У мандрівку століть: слово про Лесю Українку / О.К. Бабишкін. — К.: Рад. письменник, 1971. — 272 с.

12. Костенко А.І. Досвітні огні: Леся Українка / А.І. Костенко. — К.: Молодь, 1969. — 448 с.

13. Костенко А. Леся Українка: / упоряд. В.П. Сичевський / А. Костенко. — К.: АСК, 2006. — 512 с.

14. Костенко А.І. Леся Українка: художньо-документальна біографія / А.І. Костенко. — 2-е видання. — К.: Дніпро, 1985. — 393 с.

15. Мороз М.О. Літопис життя та творчості Лесі Українки. / М.О. Мороз. — К.: Наукова думка, 1992. — 632 с.

16. Правдива іскра Прометея: літературно-критичні статті про Лесю Українку: книга для вчителя / упоряд. О.Ф. Ставицький. — К.: Рад.школа, 1989. — 223 с.

17. Богдан С.  «Пиши ж мені, мамочко…» ( Стереотипи епістолярної поведінки Лесі Українки у спілкуванні з матір’ю). / С. Богдан // Дивослово. — 2011. — № 5. – С. 35–41.

18. Боговін О. Топосна локалізація як засіб характеристики образів – персонажів у драмі Лесі Українки. «Камінний господар». / О. Боговін // Слово і час. — 2009. — №11. – С.78–83.

19. Бунчук  Б. Периферійні форми гекзаметра в поезії Лесі Українки. / Б. Бунчук // Слово і час. — 2015. — №12. – С. 64–71.

20. Жаркова Р. Проекція автора в жіночому письмі, або інтерпретація не-дитячої (не) казки «Метелик» Лесі Українки. / Р. Жаркова // Слово і час. — 2013. — № 6. – С.81–86.

21. Іноземцева  О. Система уроків за творчістю Лесі Українки. Українська література, 10 клас. / О. Іноземцева // Українська мова й література в сучасній школі. — 2013. — № 5. – С.24–28.

22. Левченко Г. Квітковий стиль та уламки орфічного міфу в ліриці Лесі Українки. / Г.Левченко // Слово і час. — 2012. — № 2. – С.21–31.

23. Романов С.Д. Драматична поема Лесі Українки крізь призму «На полі крові». / С.Д.Романов // Вища освіта України. — 2011. — № 1. – С. 7–19.

24. Стрижак І.П. Леся Українка – геніальна донька українського народу. Проект у 3- му класі. / І.П. Стрижак // Початкове навчання та виховання. — 2015. — № 28 (29). – С. 28–31.

25. Сумченко Л. Художнє слово – змалку. День Лесі Українки в дитячому садку. / Л. Сумченко // Дошкільне виховання. — 2012. — № 3. – С.30–32.