Літописець історії Бердянська

15.09.2017

(праці професора І.І. Лимана)


Список літератури:

1. Бастрыга И.М. Начала истории Бердянска / И.М. Бастрыга, И.И.Лыман. — Запорожье, 2002.– 132с.

2. Баханов К.А. Бердянск в дневниках титулярного советника В.К. Крыжановского : дневники / К.А. Баханов, И.И. Лыман. – Запорожье : Просвіта, 2002. – 217 с.

3. Бердянська чоловіча гімназія : у 5-х т. / упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман. – К. : «Освіта України»., (+СD)

Т.1: Остання третина ХІХ століття. – К. : Освіта України, 2006. – 528 с.

Т.2. Бердянська чоловіча гімназія (1901 – 1919 роки). – К. : Освіта України, 2007.– 631 с.

Т.3. Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920-1935 роки). – К. : Освіта України, 2008. – 569 с.

Т.4. Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932 – 1953 роки). – К. : Освіта України, 2009. – 782 с.

Т.5. Бердянський (Осипенківський) державний педагогічний інститут (1953 – 1991 роки).– Донецьк : Ландон-ХХІ, 2012. – 638 с.

4. Бердянський літописець Василь Крижанівський / упоряд. І.І.Лиман,В.М. Константінова. — Запоріжжя : Тандем-У, 2007. — 300 с.

5. Дослідники історії Південної України : біобібліографічний довідник : Т.2 / упоряд. Ігор Лиман. — Київ, 2016. — 496 с.

6. Історична освіта в Бердянську: від чоловічої гімназії до соціально-гуманітарного факультету БДПУ / упоряд. І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 254 с.

7. «Кращий порт Азовського моря» : Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника». / упоряд. І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Запоріжжя : Тандем–У, 2007. – 402 с.

8.Лиман І.І. Державна церква і державна влада: Південна Україна (1775-1861). / І І Лиман. — Запоріжжя : РА «Тандем У», 2004. — 400 с.

9. Лиман І.І. Історія Бердянського державного педагогічного університету : навчальний посібник / І.І. Лиман, В.М. Константінова. — Бердянськ : БДПУ, 2015.— 206 с.; + СD

10. Лиман І. Поширення імперських практик взаємин держави і церкви : релігійне життя Бердянська першого десятиріччя його існування. / І. Лиман, С. Подколзіна. — Бердянськ : БДПУ, 2015. — 118 с.

11. Лиман І.І. Російська Православна церква на Півдні України останньої чверті ХVІІІ – середини ХІХ століття / І.І. Лиман. — Запоріжжя : РА «Тандем У», 2004. — 486 с.

12. Північне Приазов’я : за матеріалами міжнар. науково–практ. конференції / за ред. В.В. Крижка, В.А. Папанової, І.І.Лимана та ін. – Донецьк–Бердянськ : Норд–Прес, БДПУ, 2008 – 356 с.

13. Повітова столиця. Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1876-1893 р.р.). / упор. І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Бердянськ –Невинномиськ : РА «Тандем – У», 2007. – 378 с.

14. Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов’ї : Бердянський вимір / упоряд. І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Запоріжжя : Тандем–У, 2009. – 300 с.

15.Чоп В. «Вольный Бердянск» : місто в період анархістськ. соціального експерименту (1918 – 1921) / В. Чоп, І. Лиман. — Запоріжжя : Тандем-У, 2007. — 479 с.

16. Юне місто : Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» / упоряд, І.І. Лиман, А.М. Піменов. — Бердянськ-Р/Дону : Тандем-У, 2007.
— 358 с.