Бердянськ на шляху до себе….

13.09.2018


Список використаної літератури:

1. Архивы памяти 1941 – 1943 : документы и материалы из фондов Бердянского краеведческого музея / сост. : Л. Ф. Ноздрина, Т. А. Антоненко. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 416 с.

2. Баханов К. А. Бердянск в дневниках титулярного советника В. К. Крыжановского : дневники / К. А. Баханов, И. И. Ліман. — Запорожье : Просвіта, 2002. – 217 с.

3. Баханова Л. Ф. Странички жёлтые листая…: краеведческие очерки / Л. Ф. Баханова. – Донецк : Юго-Восток, 2009. – 384 с.

4. Бердянск : взгляд через столетия : фотоальбом / авт. – сост. В. Михайличенко. – Бердянск : Південна зоря, 2007. – 240 с.

5. Бердянску – 185 : к 185-летию основания города Бердянска / авт. идеи, руководитель проекта Л. Ноздрина. – Днепропетровск : АРТ – ПРЕСС, 2012. – 384 с.

6. Бердянськ: минуле і сучасне : до 85-річчя Бердянського краєзнавчого музею : набір листівок / авт. тексту Л. Ноздріна, Г. Чабан. – Бердянськ : БКМ, 2014. – 16 с.: 16 іл.

7. Бердянський державний педагогічний університет : історія, сьогодення / голова ред. ради В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 286 с.

8. Бердянський краєзнавчий музей : путівник / керівник проекту Л. Ф. Ноздріна. – Запоріжжя : Дике Поле, 2011. – 140 с.

9. Бердянський літописець Василь Крижанівський / упоряд. І. І. Лиман, В. М. Константінова. – Запоріжжя : Тандем-У, 2007. — 300 с.

10. Бердянську – 190 : до 190-річчя заснування міста Бердянська / автор ідеї, керівник проекту Л. Ноздріна. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 400 с.

11. Гудзь М. В. Потенціал приморської курортно-рекреаційної території: стан і перспективи користування : монографія / М. В. Гудзь. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 352 с.

12. Дедушева И. Возрождение культуры нашего города (дома культуры Бердянска) / И. Дедушева // Бердянские ведомости. – 2017. – № 48. – С. 9.

13. Дедушева И. 10 старейших зданий Бердянска / И. Дедушева // Бердянские ведомости. – 2018. – № 9. – С. 10-11.

 14. 10 интересных фактов об Азовском море // Бердянские ведомости. – 2017. – № 40. – С. 11.

15. Змієвський О. І. Імена, повернені із забуття : мартиролог пам’яті земляків – бердянців / О. І. Змієвський. – Бердянськ : Просвіта, 2016. – 28 с.

16. Інноваційні шляхи розвитку курортно-туристичних регіонів та ринків : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень ; ред. кол. : Мамутов В. К. (відп. ред.) та ін. – Донецьк : Юго-Восток, 2007. – 307 с.

17. Ими гордится Бердянск. Из истории Бердянска в лицах за период независимости Украины : к 185-летию Бердянска / под общ. ред. Т. Горячевой, А. Шадурина. – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2012. – 248 с.

18. Кравченко В. П. Хрестоматия по истории Приазовья (Античный мир. Средневековье. Новое Время) / В. П. Кравченко. – Х. : Факт, 2012. – 583 с.

19. «Кращий порт Азовського моря». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1861-1875 рр.) / упоряд. І. І. Лиман, В. М. Константінова. – Бердянськ-Таганрог : РА «Тандем-У», 2007. — 402 с.

20. Культурна спадщина Бердянська : довідник нерухомих пам’яток історії, культури та інших об’єктів культурної спадщини, розташованих у місті Бердянську / Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради. – Запоріжжя : ПП «АА Тандем», 2008. – 44 с.

21. Менеджмент закладів оздоровлення та відпочинку в рекреації : навч.-метод. посібник для студентів і фахівців / за ред. д. мед. н., проф. В. І. Пономаренка. – К. : «Денеб», 2005. – 416 с.

22. Михайличенко В. И. Бердянск. Взгляд через столетия : историко-краеведческие очерки / В. И. Михайличенко, Е. С. Денисов, Н. Тишаков. – Бердянск : Південна зоря, 2010. – 448 с.

23. Моя Бердянщина : нариси історії Бердянського краю від його заселення до наших днів, включаючи дореволюційний та радянський періоди, добу Незалежності України / авт. колектив; макет, дизайн, верстка, худ. оформл., комп’ютерне забезпечення В. І. Михайличенка, С. В. Титової. – Бердянськ : Південна зоря, 2008. – 256 с.

24. Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій : монографія / за ред. проф. М. В. Гудзь. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 398 с.

25. Ноздрина Л. Ф. Записки краеведа: к 185-летию основания г. Бердянска / Л. Ф. Ноздрина. – Запорожье : Дикое Поле, 2012. – 380 с.

26. Ноздріна Л. Ф. Музей і відвідувач / Л. Ф. Ноздріна. – Бердянськ : Дике Поле, 2009. – 100 с.

27. Ноздрина Л. Ф Мемориальный дом–музей П. П. Шмидта : филиал Бердянского краеведческого музея : путеводитель / Л. Ф. Ноздрина, Т. В. Вайшля. – Бердянск –Запорожье : Дике Поле, 2009 – 90 с.

28. Папанова В. А. Нариси з історії та археології Бердянського краю : навч. посіб. / В. А. Папанова, А. А. Голик, К. О. Калініченко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 192 с.

29. Північне Приазов’я : за матеріалами міжнар. науково–практ. конференції / за ред. В. В. Крижка, В. А. Папанової та ін. – Донецьк–Бердянськ : Норд–Прес, БДПУ, 2008 –  356 с.

30. Повітова столиця. Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1876-1893 рр.) / упор. І. І. Лиман, В. М. Константінова. – Бердянськ –Невинномиськ : РА «Тандем-У», 2007. – 378 с.

31. 190 фактів про Бердянськ : краєзнавчий альманах / авт. колектив : Буханова В., Братанова Д. та ін. – Бердянськ : Інформаційна група «ПРО100»; Харків : Тім Пабліш Груп, 2017. – 200 с.

32. Токовенко А. Засновник проекту «7 Чудес України» Микола Томенко : «Бердянськ – це дійсно серце Азову» / А. Токовенко // Бердянские ведомости. – 2018. – № 25. – С. 25.

33. Управління економікою рекреаційних територій, галузей і підприємств : зб. наук. пр. / ред.  кол. : Мамутов В. К. (відп. ред.) та ін. – Донецьк  : Юго-Восток, 2008. – 276 с.

34. Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов’ї. Бердянський вимір / упоряд.: І. І. Лиман, В. М. Константінова. – Запоріжжя : АА Тандем, 2009. – 302 с.

35. Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов’ї : матеріали історико-археографічних експедицій / упоряд. В. М. Константінова. – Запоріжжя : АА Тандем, 2009. – 532 с.

36. Чоп В. М. «Вольный Бердянск» : місто в період анархістського соціального експерименту (1918-1921 роки) : монографія / В. М. Чоп, І. І. Лиман. – Запоріжжя : РА «Тандем-У», 2007. – 479 с.

37. Энциклопедия Бердянска : историко-краеведческий, общественно-политический справочник : в 4-х т. / под общ. ред. В. И. Михайличенко. – Мелитополь : ООО «Изд. дом Мелитопольской городской типографии», 2013 – 2015.

38. «Юне місто»: літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1827-1860 рр.) / упоряд. І. І. Лиман, А. М. Піменов. – Бердянськ – Р / Дону : РА «Тандем-У», 2007. – 358 с.