Бердянськ: минуле і сучасне

15.09.2017


Список літератури:

1. Архивы памяти 1941 – 1943: документы и материалы из фондов Бердянского краеведческого музея / сост.: Л.Ф. Ноздрина, Т.А. Антоненко. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 416 с.

2. Бастрыга И.М. Начала истории Бердянска / И.М. Бастрыга, И.И. Лыман. – Запорожье, 2002. – 132 с.

3. Баханов К.О. Бердянск в дневниках титулярного советника В.К. Крыжановского : дневники / К.О. Баханов, І.І. Лиман. — Запоріжжя : Просвіта, 2002. – 217 с.

4. Баханова Л.Ф. Странички жёлтые листая…: краеведческие очерки / Л.Ф. Баханова. – Донецк : Юго-Восток, 2009. – 384 с.

5. Бердянск: взгляд через столетия : фотоальбом / авт. – сост. В. Михайличенко. – Бердянск : Південна зоря, 2007. – 240 с.

6. Бердянськ: минуле і сучасне: до 85-річчя Бердянського краєзнавчого музею : набір листівок / авт. тексту Л. Ноздріна, Г. Чабан. – Бердянськ : БКМ, 2014. – 16 с.: 16 іл.

7. Бердянський краєзнавчий музей : путівник / керівник проекту Л.Ф. Ноздріна. – Запоріжжя : Дике Поле, 2011. – 140 с.

8. Бердянску 180 лет : фотоальбом / авт. В. Михайличенко. – Бердянск : Південна зоря, 2008. – 96 с.

9. Бердянску-185 : к 185-летию основания города Бердянска / авт. идеи, руководитель проекта Л. Ноздрина. – Днепропетровск : АРТ – ПРЕСС, 2012. – 384 с.

10. Бердянський державний педагогічний університет : історія, сьогодення / голова ред. ради В.А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 286 с.

11. Бердянський краєзнавчий музей : путівник / керівник проекту Л.Ф Ноздріна. – Запоріжжя : Дике Поле, 2011. – 140 с.

12. Бердянський літописець Василь Крижанівський / упоряд. І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Запоріжжя : Тандем-У, 2007. — 300 с.

13. Герилів С.М. Наші Атланти: жертовність во ім’я спасіння / С.М. Герилів. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2015. – 292 с.

14. Герилів С.М. Наші Атланти: незмірна чаша милосердя / С.М. Герилів. – Мелітополь : Вид. будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016. – 276 с.

15. Змієвський О.І. Імена, повернені із забуття : мартиролог пам’яті земляків – бердянців / О.І. Змієвський. – Бердянськ : Просвіта, 2016. – 28 с.

16. Ими гордится Бердянск. Из истории Бердянска в лицах за период независимости Украины: к 185 – летию Бердянска / под общ. ред. Т. Горячевой, А. Шадурина. – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2012. – 248 с.

17. Кравченко В.П. Хрестоматия по истории Приазовья (Античный мир. Средневековье. Новое Время) / В.П. Кравченко. – Х. : Факт, 2012. – 583 с.

18. «Кращий порт Азовського моря». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1861-1875 рр.) / упоряд. І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Бердянськ-Таганрог : РА «Тандем-У», 2007. — 402 с.

19. Культурна спадщина Бердянська : довідник нерухомих пам’яток історії, культури та інших об’єктів культурної спадщини, розташованих у місті Бердянську / Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради. – Запоріжжя : ПП «АА Тандем», 2008. – 44 с.

20. Михайличенко В.И. Бердянск. Взгляд через столетия : историко-краеведческие очерки / В.И. Михайличенко, Е.С. Денисов, Н. Тишаков. – Бердянск : Південна зоря, 2010. – 448 с.

21. Моя Бердянщина : нариси історії Бердянського краю від його заселення до наших днів, включаючи дореволюційний та радянський періоди, добу Незалежності України / авт. колектив; макет, дизайн, верстка, худ. оформл., комп’ютерне забезпечення В.І. Михайличенка, С.В. Титової. – Бердянськ : Південна зоря, 2008. – 256 с.

22. Ноздрина Л.Ф. Записки краеведа: к 185-летию основания г. Бердянска / Л.Ф. Ноздрина. – Запорожье : Дикое Поле, 2012. – 380 с.

23. Ноздріна Л.Ф. Музей і відвідувач / Л.Ф. Ноздріна. – Бердянськ : Дике Поле, 2009. – 100 с.

24. Ноздрина Л.Ф. Музей «Подвиг» – филиал БМК: путеводитель / Л.Ф. Ноздрина. – Запорожье : Дике Поле, 2010. – 34 с.

25. Ноздрина Л.Ф Мемориальный дом–музей П.П. Шмидта: филиал Бердянского краеведческого музея : путеводитель / Л.Ф. Ноздрина, Т.В. Вайшля. – Бердянск –Запорожье : Дике Поле, 2009 – 90 с.

26. Папанова В.А. Нариси з історії та археології Бердянського краю: навч. посіб. / В.А. Папанова, А.А. Голик, К.О. Калініченко. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. – 192 с.

27. Північне Приазов’я : за матеріалами міжнар. науково–практ. конференції / за ред. В.В.Крижка, В.А. Папанової та ін. – Донецьк–Бердянськ : Норд–Прес, БДПУ, 2008 – 356 с.

28. Повітова столиця. Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1876-1893 рр.) / упор. І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Бердянськ –Невинномиськ : РА «Тандем-У», 2007. – 378 с.

29. Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов’ї. Бердянський вимір / упоряд.: І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Запоріжжя : АА Тандем, 2009. – 302 с.

30. Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов’ї : матеріали історико-археографічних експедицій / упоряд. В.М. Константінова. – Запоріжжя : АА Тандем, 2009. – 532 с.

31. Чоп В.М. «Вольный Бердянск» : місто в період анархістського соціального експерименту (1918-1921 роки) : монографія / В.М. Чоп, І.І. Лиман. – Запоріжжя : РА «Тандем-У», 2007. – 479 с.

32. Энциклопедия Бердянска : историко-краеведческий, общественно-политический справочник : в 4-х т. Т. 1 : А-Л / под общ. ред. В.И. Михайличенко. – Мелитополь : ООО «Изд. дом Мелитопольской городской типографи», 2013. – 992 с.

33. Энциклопедия Бердянска: историко-краеведческий, общественно-политический справочник : в 4-х т. Т.2 : М-Р / под общ. ред. В.И. Михайличенко. – Мелитополь : ООО «Изд. дом Мелитопольской городской типографии», 2014. – 920 с.

34. Энциклопедия Бердянска: историко-краеведческий, общественно-политический справочник : в 4-х т. Т.3 : С-Я / под общ. ред. В.И. Михайличенко. – Мелитополь : ООО «Изд. дом Мелитопольской городской типографии», 2015. – 1080 с.

35. «Юне місто»: літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1827-1860 рр.) / упоряд. І.І. Лиман, А.М. Піменов. – Бердянськ-Р / Дону : РА «Тандем-У», 2007. – 358 с.