Україна та ООН

13.10.2015

(до 70 річчя Організації Об’єднаних Націй)


1.Україна. Верховна Рада. Постанови. Про заяву Верховної Ради України з приводу 70 – річчя Організації Об’єднаних Націй та членства України в ООН. Постанова від 16.09.15р. № 698 – VIII./ Україна. Верховна  Рада. Постанови. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 76. – С.227 – 229.

2.Ефимов Г.К. Устав ООН — инструмент мира. /Г.К.Ефимов. —  М.:Наука, 1986. — 135 с.

3.Койбаев Б.Г.Международные организации: информация и безопасность на Ближнем Востоке./ Б.Г.Койбаев. –Санкт—Петербург,2006. – 240с.

4.Международные организации системы ООН: справочник / сост. А.А. Титаренко. — М.: Международные отношения, 1990. — 192 с.

5.Организация Объединённых Наций: справочник / ред. В.Ф.Петровский. – 4— е изд.   — М.:Межд.отношения, 1985. – 128с.

6.Організація Об’єднаних націй.//Міжнародне публічне право: підручник / за ред.проф. В.М.Репецького. – 2— е видання. – К.: Знання,2012. – Розділ 17.6. – С.299— 305.

7.Організація Об’єднаних націй./ М.Ю.Черкес // Міжнародне право: підручник./ М.Ю.Черкес. – К.: Знання,2011. – Розділ 15.4. – С.301— 311.

8.Сборник международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних. — Москва, 1998. — 128 с.

9.Спеціалізовані установи ООН./ М.Ю.Черкес // Міжнародне право: підручник./ М.Ю.Черкес. – К.: Знання,2011. – Розділ 15.5. – С.311— -316.

10.Україна в ООН. // Україна в міжнародних організаціях: навчальний посібник./ за ред.Ю.І.Макара. – Чернівці: Прут,2009. – Розділ 1. – С.7 – 84.

11.Українська дипломатія в міжнародних організаціях. // Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка  міжнародних відносин (1991— 2003) / ред.С.В.Віднянський. – К.: Генеза,2004. – Частина ІІ. –С.18—  89.

12.Універсальні міжнародні організації. «Організації Системи ООН». // Міжнародні організації: навчальний посібник./ за ред. О.С.Кучика. – 2— ге вид. – К.: Знання, 2007. –Гл.2. – С.44 – 204.

13.Віднянський С. Україна — співзасновниця ООН. / С.Віднянський // Історія України. — 2015. — №7. – С.5–12.

14.Грицай Т.А. Міжнародна Організація Об’єднаних націй / Т.А.Грицай // Історія та правознавство. – 2010. – №10. – С. 27 – 30.

15.Караман І. Рішення Міжнародного суду ООН у справі про делімітацію в Чорному морі. / І.Караман // Право України. — 2012. — №3. – С.242–250.

16.ПетрочкоЖ.В. Конвенція ООН про права дитини як стратегія й тактика дій в інтересах дітей. / Ж.В.Петрочко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. —2009.—№4.–С.4–11.

17.СавченкоМ. Об’єднані нації – об’єднаний світ: Міжнародні організації системи ООН і участь у них України. /М.Савченко // Історія України. – 2005. —  №41. – С.8— 10.