Модернізація освіти

35 переглядів

21.03.2019


Рекомендаційний список газетно-журнальних статей:

1.Андрусишин Б. Нова українська школа і права людини / Б. Андрусишин, Р. Губань // Освіта. — 2018. — № 31–32. – С.

2. Бардакова Ю. Нова українська школа — у запитаннях та відповідях / Ю. Бардакова // Початкове навчання та виховання. — 2018. — № 25–26 – С. 2–13.

3. Бардакова Ю. Нова українська школа. Новий державний стандарт. Пам’ятка вчителя / Ю. Бардакова // Початкове навчання та виховання. — 2018. — № 13–15. – С. 34–43.

4. Василенко Н. В. Нова українська школа : методичний консиліум / Н. В. Василенко // Завучу. Усе для роботи. — 2019. — № 3–4. – С. 17–22.

5. Гавриш Н. Модернізація освіти — прогрес, а не імітація руху / Н. Гавриш, К. Крутій // Дошкільне виховання. — 2015. — № 7. – С. 6–10.

6. Дєдушева І. НУШ : очікування і реальність / І. Дєдушева // Бердянские ведомости. — 2018. — № 41. – С. 6.

7. Єршова Л. М. Модернізація змісту загальноосвітньої підготовки в системі професійної (професійно-технічної) освіти / Л. М. Єршова // Педагогіка і психологія. — 2018. — № 4. – С. 60–64.

8. Калініна Л. Нова українська школа : базовий стандарт професійної діяльності керівника / Л. Калініна, О. Онаць // Директор школи. — 2018. — № 21–22. – С. 25–31.

9. Кійло О. НУШ : учитель і самоосвітня діяльність учнів / О. Кійло // Завуч. — 2018. — № 20. – С. 4–12.

10. Красильникова Г. На шляху до сучасної системи моніторингу якості вітчизняної освіти / Г. Красильникова // Вища школа. — 2014. — № 11–12. – С. 24–36.

11. Криворучко М. В. Нова українська школа : американський досвід — українські перспективи / М. В. Криворучко // Управління школою. — 2019. — № 1–3. – С. 5–42.

12. Кущ О. В. Нова українська школа : педагогічна свобода вчителя, безпечний шкільний простір / О. В. Кущ // Педагогічна майстерня. — 2018. — № 4. – С. 12–15.

13. Логанов Є. Інклюзивна освіта зближує школярів. (Запорізька область) / Є. Логанов // Урядовий кур’єр. — 2016. — № 141. – С. 4.

14. Мартинчук О. Інклюзивна освіта : ідея, практика і суспільна цінність / О. Мартинчук // Дошкільне виховання. — 2018. — № 10. – С. 2–5.

15. Матат Д. Нова українська школа : основи стандарту освіти / Д. Матат // Освіта України. — 2016. — № 50. – С. 6.

16. Омельченко С. Педагогічний ВНЗ у системі неперервної освіти : сучасні підходи, тенденції, перспективи розвитку / С. Омельченко // Рідна школа. — 2011. — № 4. – С. 27–30.

17. Оніщенко І. Нова українська школа / І. Оніщенко // Початкове навчання та виховання. — 2018. — № 22–24. – С. 24–27.

18. Осадча О. М. Аспекти інклюзивного сучасного навчального закладу / О. М. Осадча // Біологія. — 2019. — № 7–9. – С. 4–7.

19. Павлова Н. Інклюзивна освіта : рівень права — рівень можливості / Н. Павлова, М. Василенко, В. Діброва // Профтехосвіта. — 2018. — № 9. – С. 7–10.

20. Петрик Ю. Інклюзивна освіта : від обмежень — до можливостей / Ю. Петрик // Практика управління закладом освіти. — 2014. — № 9. – С. 10–17.

21. Родняна І. В. Інноваційні технології навчання / І. В. Родняна // Фізика в школах України. — 2019. — № 5–6. – С. 5–6.

22. Сердюк В. М. Інклюзивна освіта в загальноосвітній школі. Семінар—тренінг для педагогів / В. М. Сердюк // Педагогічна майстерня. — 2018. — № 1. – С. 43–45.

23. Софієнко О. В. Використання хмарних сервісів у процесі управління навчальним закладом / О. В. Софієнко // Управління школою. — 2019. — № 7–9. – С. 43–51.

24. Телегіна Л. П. Аналіз основних складових упровадження Закону України «Про освіту» / Л. П. Телегіна // Педагогічна майстерня. — 2019. — № 3. – С. 4–11.

25. Токар Н. НУШ : за новим стандартом / Н. Токар // Завуч. — 2018. — № 15. – С. 4–6.

26. Трамбицька Н. НУШ : пізнавальне, навчальне та ігрове спілкування. Урок літепатурного читання (методична робота) / Н. Трамбицька // Завуч. — 2018. — № 9. – С. 28–33.

27. Трохимчук М. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою / М. Трохимчук // Дитина з особливими потребами. — 2016. — № 3. – С. 2–4.

28. Цісар Н. Нова українська школа : Чого ми прагнемо? / Н. Цісар // Завуч. — 2018. — № 6. – С. 4–8.

29. Шулікін Д. Нова українська школа й інклюзивна освіта / Д. Шулікін // Освіта України. — 2017. — № 14. – С. 5.

30. Шулікін Д. Перспективи освітніх вимірювань / Д. Шулікін // Освіта України. — 2018. — № 50. – С. 5.

31. Яцунь О. Вища освіта як агент соціальних інновацій / О. Яцунь // Вища школа. — 2018. — № 11. – С. 7–19.