Е-каталог

Оновлено:22.05.2019


Електронний каталог надає перелік книг, періодичних видань та статей, які знаходяться в фонді бібліотеки БДПУ.

Електронний каталог бібліотеки складається з:

  • електронного каталогу книг;
  • електронного каталогу періодичних видань;
  • електронної картотеки статей.

Станом на 01.03.2017 р. в каталозі міститься 171927 книг, 6095 періодичних видань, 12426 статей.

Е-каталог містить бібліографічну інформацію про книги, брошури, видання, що продовжуються, документи на електронних носіях, фонд рідкісної та цінної книги. Він відображає документи з 1855 р. року видання.

Е-каталог періодичних видань містить бібліографічну інформацію про періодичні видання з фонду бібліотеки видані українською, російською, англійською мовами. Інформація про періодичні видання представлена за період з 2000 року по поточний рік.

Е-картотека статей містить бібліографічні описи статей з журналів, газет та збірників, що знаходяться в бібліотечному фонді та видані українською, російською та англійськими мовами.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ Е-КАТАЛОГОМ

За допомогою е-каталогу можна знайти видання не тільки за автором чи назвою, але й за ключовими словами, мовами, за видавництвом, шифром ББК, або відібрати видання за певні роки.

Після обрання критерію пошуку (автор, назва, ключові слова тощо), введіть в обране поле малими літерами слова для пошуку (можна вводити тільки початок слів).

При виборі пошуку за автором можна ввести лише прізвище автора, редактора або укладача повністю без розділових знаків у поле «Автор містить». В результаті будуть виведені бібліографічні описи всіх видань, автори яких мають обране прізвище. Для уточнення пошуку можна ввести ініціали автора, редактора або укладача без розділових знаків. В результаті будуть виведені бібліографічні описи тих видань, автор яких носить обрані ініціали

В поле «Назва» можна вводити як повну назву документа, так і його частину. В результаті пошуку будуть виведені бібліографічні описи тих документів, назва яких починається з введеного слова.

При пошуку за автором та назвою вводиться прізвище автора та назва, або перше слово у назві (у випадку, якщо воно точно відомо). Якщо назва точно не відома – краще здійснювати пошук за прізвищем автора. Наприклад, нам необхідно знайти книжки певного автора. Для цього ми вводимо його прізвище (або лише кілька початкових літер) у зеленкуватому текстовому полі праворуч від параметра критерію «Автор містить» і натискаємо кнопку «Відібрати». Буде показано усі книжки цього автора (авторів). Далі, якщо серед усіх книжок автора потрібно знайти лише одну за назвою, ми у полі «Назва» вводимо початковий фрагмент назви книги здійснюємо відбір — і одержуємо результат.

При пошуку за ключовими словами в пошукове поле вводять ключове слово українською мовою з маленької букви. Пошуковий словник ключових слів формується з назви, галузі знання, змісту документа, прізвищ видатних науковців, письменників.

При пошуку за роком видання в першому полі вводиться рік видання документа, який треба знайти.

Критерій «Рік» дозволяє відбирати книжки за часом видання:

«Рік =» — відібрати книжки, видані у заданому році;

«Рік <=» — відібрати книжки, видані у заданому році, або раніше;

«Рік >=» — відібрати книжки, видані у заданому році, або пізніше;

«Між рр.» — відібрати книжки, роки виходу яких належать до проміжку від першого із заданих років до другого (у цьому режимі з’являється додаткове текстове поле для введення кінцевого значення діапазону років).

При пошуку за шифрами ББК, УДК та видавництвами треба нажати на кнопку відбору «…», яка знаходиться праворуч від потрібного поля та здійснити пошук відповідних видань,

При пошуку за змістом, мовами, бібліотечними фондами обираємо потрібне слово, яке з’являється під час введення тексту у відповідному полі.

Після визначення усіх умов пошуку натисніть клавішу «Знайти». Для формування нового запиту потрібно очистити зміст попереднього, натиснувши відповідну клавішу.

Зверніть увагу! При відборі на сторінці відображається по 10 документів, для того щоб продовжити пошук потрібно перегортати сторінки натискаючи кнопку «>»